Eettinen hakkerointi

Koulutuksessa tutustutaan eettiseen hakkerointiin ja käydään käytännössä läpi hakkeroinnin, forensiikan ja tietoturvamekanismien toimintaan ja toteuttamiseen liittyvät toimet.

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutus sopii sinulle IT-ammattilainen, joka ylläpidät organisaation tietojärjestelmiä ja haluat varmistaa niiden tietoturvallisen käytön.

Osallistujilta edellytetään esitiedot seuraavista:

 • perustiedot tietoliikenneprotokollista
 • verkkoliikenteen analysoinnista
 • verkon tietoturvasta
Mitä on eettinen hakkerointi?

Hakkeri on henkilö, joka tunkeutuu luvatta tietoverkkoon tai tietojärjestelmään tai käyttää luvatta tietoa, ohjelmaa tai palvelua. Eettinen hakkeri puolestaan hyödyntää osaamistaan tietoverkon tai tietojärjestelmän omistajan pyynnöstä, pyrkien etsimään ja raportoimaan järjestelmistä heikkoja kohtia ja haavoittuvuuksia. Näin ainakin osa tietoturvauhkista saadaan poistettua, ja mahdollisesti estetään kokonaan järjestelmän väärinkäyttömahdollisuudet. Eettisestä hakkerista saatetaan myös käyttää nimitystä White Hat. Vihamielisistä hakkereista puolestaan käytetään yleensä nimitystä Cracker tai Black Hat.

Eettinen hakkerointi sisältää samoja keinoja ja välineitä, joita verkkorikolliset käyttävät. Eettisestä hakkeroinnista voidaan käyttää myös nimeä penetraatiotestaus. Ohjelmistojen haavoittuvuuksia etsitään sekä tarkoitusta varten kehitetyillä työkaluilla, että kokemukseen, osaamiseen ja luovuuteen perustuen. Eettinen hakkerointi voi kohdistua joko yhteen yksittäiseen järjestelmään tai laajemmin organisaation tietojärjestelmiin ja tietoliikenneverkkoihin.

Hyödyt

Opit

tiedostamaan ja tunnistamaan olemassa olevia tietojärjestelmien haavoittuvuuksia ja varautumaan niihin.

Ymmärrät

tarvittavat ja riittävät suojautumis- ja estämistoimenpiteet

Saat valmiuksia

sertifikaattitesteihin
(koulutus ei kuitenkaan ole osa virallista koulutusohjelmaa)

Koulutuksen sisältö ja toteutustapa

Sisältö

 • Module 01: Introduction to Ethical Hacking
 • Module 02: Footprinting and Reconnaissance
 • Module 03: Scanning Networks
 • Module 04: Enumeration
 • Module 05: System Hacking
 • Module 06: Malware Threaths
 • Module 07: Evading IDS, Firewalls and Honeypots
 • Module 08: Sniffing
 • Module 09: Social Engineering
 • Module 10: Denial of Service
 • Module 11: Session Hijacking
 • Module 12: Hacking Webservers
 • Module 13: Hacking Web Applications
 • Module 14: SQL Injection
 • Module 15: Hacking Wireless Networks
 • Module 16: Hacking Mobile Platforms
 • Module 17: Cloud Computing
 • Module 18: Cryptography

Osallistujien kokemuksia koulutuksesta

"Labraympäristö oli toimiva."

"Koulutus käsitteli laajasti koulutusaihetta ja laajensi hyvin näkökantoja. Kouluttaja on alansa ammattilainen ja koulutuksesta sain hyviä tietoja ja materiaalia."

"Kouluttajan asiantuntemus ja labrojen monipuolisuus"

"Monipuolinen koulutus ja opetusmateriaalit. Kouluttaja hallitsi aihealuetta hyvin."

"Hyvä kouluttaja"

Kouluttaja

Kari
Järvi
Kouluttajana toimii Kari Järvi, tekniikan lisensiaatti, MCSA, MCSE, MCT. Sähköpostiosoite: kari@jarvi.fi.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Voimme myös räätälöidä tämän koulutuksen ryhmämuotoiseksi toteutukseksi vastaamaan teidän organisaationne tarpeita. Ota yhteyttä yrityspalvelut [at] metropolia.fi (yrityspalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Toimitus- ja peruutusehdot