Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana

Haluatko kehittää imetysohjauksen käytäntöjä omassa toimintaympäristössäsi? Imetyskouluttaja toimii asiantuntijana ja kehittäjänä imetysohjaukseen ja -tukeen liittyvissä asioissa.

Kesto
5.9.2024 - 8.11.2024
Laajuus
7,5 op
Sijainti
Etänä ja/tai
Hinta
1 190,00 € + alv 25,50 %
(1 493,45 € sis. alv)

Ilmoittautuminen
22.8.2024 23:59 mennessä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022 suosittaa, että imetysohjaustilanteen tai näyttökokeen arvioijana toimii imetyskouluttaja tai IBCLC-asiantuntija, ja että Imetysohjaajakoulutuksesta vastaavalla opettajalla on vähintään imetyskouluttajan pätevyys.

Koulutus pohjautuu WHO:n BFHI-ohjelmaan (Baby Friendly Hospital Initiative). Lue lisää ohjelmasta WHO:n sivuilta.

Kenelle koulutus soveltuu?

Imetysohjaukseen liittyvissä tehtävissä toimivat terveysalan ammattilaiset.

Koulutukseen osallistujalta edellytetään Imetysohjaajakoulutuksen suorittamista.

Sisältö

Koulutuksen laajuus on 7.5 opintopistettä.

  • Imetys ja äidinmaito ravintona
  • Imetys ja varhainen vuorovaikutus
  • Imetys kulttuurisena ilmiönä, asenteet ja sosiaalinen tuki imetykseen
  • Imetykseen ohjaaminen: ohjaajan taidot, haasteelliset tilanteet ja käytännön harjoitteet
  • Imetyskouluttajan työkenttä Suomessa ja kansainvälisesti, imetystuen verkosto ja jatkuva kehittyminen imetyskouluttajana

Aika

Koulutuspäivät (klo 9-16.00)

  • 5-6.9.2024 Lähijakso I
  • 3-4.10. 2024 Lähijakso II
  • 6, 7 ja 8.11.2024 Lähijakso III
  • Vierailupäivä Helsingin Naistenklinikalle torstaina 7.11.2024 (osallistuminen paikan päällä on välttämätöntä)

Koulutus sisältää itsenäistä opiskelua sekä ryhmätyöskentelyä koulutuspäivien välillä.

Koulutuksella pitkä historia

Metropoliassa ja sen edeltäjässä Stadiassa on koulutettu Imetyskouluttajia jo vuodesta 2000.

Hyödyt

Koulutuksen käytyäsi osaat kehittää, toimeenpanna ja arvioida organisaatiosi imetysohjauksen toimintasuunnitelmaa ja järjestää sen mukaista koulutusta.

Imetyskouluttajat kouluttavat imetysohjaajia ja voivat toimia esimerkiksi alueensa toimintayksikkönsä imetyskoordinaattorina.

Koulutuksesta saatavia opintopisteitä voi hyödyntää myös IBCLC-koulutuksessa.

Asiakaskokemuksia

Osaavat ja monipuoliset kouluttajat, osaavat ja tukevat opettajat, käytännönjärjestelyt olivat sujuvat.

Mielenkiintoisia luennoitsijoita

Koulutuspäivien rakenne (sopivat tauot), joillakin luennoilla oli pohdintatehtäviä, mitkä olivat hyviä, kouluttajat olivat todella kannustavia ja innostavia!

Asioita käsiteltiin monipuolisesti eri näkökulmista. Käytännön järjestelyt onnistuivat todella hyvin. Tehtäviä oli sopivasti. Hybriditoteutus oli hyvä, vaikka osallistuinkin paikan päällä.

Kouluttajat

Maija-Riitta
Jouhki
Kätilötyön YAMK-tutkintovastaava Auktorisoitu seksuaalineuvoja, Suomen Seksologinen Seura (SSS) NACS Authorized Sexuality Educator and Sexual Health Promoter

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen avoinna 22.8.2024 saakka
Aloitus 5.9.2024
1 190,00 € + alv 25,50 %
(1 493,45 € sis. alv)

Lisätietoja

Yleinen arvonlisäverokanta muuttuu 1.9.2024.

Toimitus- ja peruutusehdot