Perustiedot

Kesto / Ajankohta
5 -6.9.2022, 3 -4.10.2022 ja 7-9.11.2022 ja 10.11.2022
Laajuus
7,5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 19.8. 2022 mennessä
Hinta
1190 € + alv 24 % (1475,60 €)

imetysohjaaja

Haluatko kehittää imetysohjauksen käytäntöjä omassa toimintaympäristössäsi? Imetyskouluttaja toimii asiantuntijana ja kehittäjänä imetysohjaukseen ja -tukeen liittyvissä asioissa.

THL:n Kansallinen imetyksen edistämisen toimintaohjelma vuosille 2018–2022 suosittaa, että Imetysohjaustilanteen tai näyttökokeen arvioijana toimii imetyskouluttaja tai IBCLC-asiantuntija, ja että Imetysohjaajakoulutuksesta vastaavalla opettajalla on vähintään imetyskouluttajan pätevyys.

Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja sen edeltäjässä Stadiassa on koulutettu Imetyskouluttajia jo vuodesta 2000.

Kohderyhmä

Imetysohjaukseen liittyvissä tehtävissä toimivat terveysalan ammattilaiset.
Koulutukseen osallistujalta edellytetään Imetysohjaajakoulutuksen suorittamista. Koulutus pohjautuu WHO:n BFHI-ohjelmaan (Baby Friendly Hospital Initiative).

Sisältö

  • Imetys ja äidinmaito ravintona
  • Imetys ja varhainen vuorovaikutus
  • Imetys kulttuurisena ilmiönä, asenteet ja sosiaalinen tuki imetykseen
  • Imetykseen ohjaaminen: ohjaajan taidot, haasteelliset tilanteet ja käytännön harjoitteet
  • Imetyskouluttajan työkenttä Suomessa ja kansainvälisesti, imetystuen verkosto ja jatkuva kehittyminen imetyskouluttajana
  • Imetykseen liittyvät toimintaohjelmat ja suositukset

Koulutuksen käytyäsi osaat kehittää, toimeenpanna ja arvioida organisaatiosi imetysohjauksen toimintasuunnitelmaa ja järjestää sen mukaista koulutusta.

Imetyskouluttajat kouluttavat imetysohjaajia ja voivat toimia esimerkiksi alueensa toimintayksikkönsä imetyskoordinaattorina.

Koulutuksesta saatavia opintopisteitä voi hyödyntää myös IBCLC-koulutuksessa.

Toteutus

Ennakkotehtävä, asiantuntijaluennot, imetysnäyttöjen vastaanotto tai simulaatiot, työskentely verkossa ja oppimateriaalin tuottaminen.

Aika ja paikka

5.-6.9.2022 

3.-4.10.2022

7.-9.11.2022

10.11.2022 (valmistuminen)

Koulutuspäivät ovat kello 9-16.

Lähipäivät Metropolia Ammattikorkeakoulu Myllypurontie 1, 00920 Helsinki

Hinta

1190 € + alv 24 % (1475,60 €)

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu: Imetyskouluttaja terveen ja sairaan vauvan imetyksen tukijana -koulutukseen Lyyti-palvelussa 19.8.2022 mennessä. (huom. paikkoja on rajattu määrä)

 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.  

Pidätämme oikeuden muutoksiin.