Perustiedot

Kesto / Ajankohta
20.4.2022 alkaen
Laajuus
23 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 7.4. 2022 mennessä
Hinta
1900 € + alv 24 % (2356 €)

Kiikku-vauvaperhetyö® on ennaltaehkäisevä työmuoto, jossa on keskeistä vauvan ja vanhemman välisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoitaminen. Se kohdistuu perheisiin, joissa on alle yksivuotias lapsi ja joissa ilmenee jokin vauvaperheen vuorovaikutusta vaarantava tekijä. Vuorovaikutusta tukemalla edistetään kiintymyssuhteen syntymistä, mikä on olennaista lapsen kehityksen ja perheen hyvinvoinnin turvaamiselle. Työskentely on perheen tarpeista lähtevää ja tapahtuu tiiviissä yhteistyössä vanhempien kanssa.

Kohderyhmä

Sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt, toimintaterapeutit, fysioterapeutit ja lähihoitajat tai muut asiantuntijat, jotka työskentelevät lapsi- ja perhepalveluita tuottavissa yksiköissä.

Osallistujalla tulee olla vähintään kahden vuoden työkokemus lasten ja lapsiperheiden parissa työskentelystä.

Tavoitteet

Koulutus antaa valmiuden toimia Kiikku-vauvaperhetyöntekijänä ja valmiuksia kehittää vauvaperhetyötä organisaatiossaan.

Sisältö

Vauvan kehitys ja varhaisen vuorovaikutuksen arviointi (5 op)

  • Vauvan psyykkinen, sensomotorinen ja puheen kehitys
  • Varhainen vuorovaikutus, sen havainnointi ja arviointi
  • Perheiden moninaisuus ja perhedynamiikka

Kiikku-vauvaperhetyö tukemisen menetelmänä (5 op)

  • Lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen tukeminen vauvalähtöisesti (Kiikku-ideologia)
  • Perheen voimavaraistumisen tukeminen
  • Erilaiset vauvaperhetyön keinot (mm. leikki, huolen puheeksi ottaminen, videoavusteinen ohjaus) 

Yhteistyöverkostot ja ammatillisen osaamisen syventäminen (5 op)

  • Vauvaperhetyön yhteistyöverkosto
  • Oman ammatillisen osaamisen reflektointi, itsearviointi ja vertaistuki
  • Kehittämistehtävässä syvennytään vauvaperhetyössä kehittymiseen asiakasperheissä tapahtuvan työskentelyn kautta.

Toteutus

Koulutus on monimuotokoulutusta, joka koostuu lähiopetuksesta, verkko-oppimisesta, itsenäisestä opiskelusta oppimispäiväkirjan avulla sekä kehittämistehtävästä.

Kehittämistehtävässä syvennetään työntekijän osaamista vauvaperhetyössä, joka tukee Kiikku -vauvaperhetyön® kehittämistä myös omassa työyhteisössä.

Osallistujalla tulee olla mahdollisuus suorittaa vauvaperhetyön harjoittelua koulutuksen aikana. Harjoittelun laajuus on 8 op (n. 5 viikkoa). Harjoittelupaikan hankinnasta huolehtii opiskelija itse.

Harjoitteluun liittyen järjestetään ryhmämentorointitapaamisia ja vertaisoppimista.  

Aika

Koulutus alkaa 20.-21.4.2022.

Lähipäiviä koulutuksessa on 8 ja mentorointitapaamisia 3. Ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Paikka

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hinta

1900 € + alv 24 % (2356 €)

Ilmoittaudu

Ilmoittaudu Kiikku -vauvaperhetyön® koulutukseen Lyyti-palvelussa 7.4.2022 mennessä.

Hakulomakkeella kysytään mm. koulutustaustaa, työkokemusta ja työpaikkaa.

Osallistujalla tulee olla vähintään kahden vuoden kokemus lasten ja lapsiperheiden kanssa työskentelystä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Pidätämme oikeuden muutoksiin.