Metropolia syksyllä kohti normaalitoimintaa - tilannetiedot vahvistetaan elokuun alussa.

Katso miten koronavirustilanne vaikuttaa Metropolian toimintaan.

Koulutuksesta valmistuneet opiskelijat kertoivat, että rakennusautomaatioalan kokonaisvaltainen ymmärrys kasvoi valtavasti ja uutta osaamista pystyi hyödyntämään omassa työssä. Kiitosta saivat myös asiantuntevat kouluttajat.

Matti Lehtonen, energia- ja automaatioasiantuntija, Rauman kaupunki

Matti Lehtonen.

Ryhmä 2, 2018-2019

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Alan kehittyessä nopealla vauhdilla ja ilman osaamisen päivittämistä putoaa helposti pois alan kehityksestä. Koulutus antaa mahdollisuuden tuoda hankkeisiin uusia rakennusautomaation mahdollisuuksia ja energiatehokkuuden osalta nykyaikaista lähestymistapaa yksittäisten toimien ja kokonaisuuden osalta. Koulutus herätti myös uudelleen ”vanhan ukon”, koska aatoksena on jatkaa opiskelua lisää. Onhan uusi oppimisympäristö aivan toista mitä itse ”satavuotta” sitten on kokenut!

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Olen koulutuksessa tehtävän ”projektityön” kautta voinut kehittää hankkeissamme käytettävää rakennusautomaation vastaanottoprosessia enemmän vuorovaikutusta käytettävään suuntaan. Samalla myös koko työyhteisön hankkeiden vastaanottoprosessia on voitu muuttaa samaan suuntaan. Toinen iso muutos on ollut, että saimme koulutuksen kautta esimerkin (idean) miten hankkeissamme energiatehokkuuden tarkastelua voi tarkastella kokonaisvaltaisena toimena ja päästä pois vain yksittäisten toimien tarkastelusta.

Mikä koulutuksessa oli parasta?

Keskeinen osa on verkostoituminen muiden kurssilaisten kanssa. Varsinkin kaupungin (tilaajan) edustajana muiden kaupungin edustajien kanssa verkostoituminen, mutta myös samojen haasteiden kanssa olevien kanssa käytävät vuoropuhelut antavat uusia mahdollisuuksia koulutuksen aikana ja myös myöhempää yhteydenpitoa varten. Myös kaikki koulutuksessa esiin tulleet esimerkit, ideat ja mahdollisuudet antoivat hyvän kuvan kokonaisuudesta ja josta voi poimia itselleen ja työyhteisölleen ne parhaat jatkojalostettavaksi.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Kaikille, jotka toimivat rakennusautomaation parissa ja joilla pienikin ”kipinä” herää vaikka vain tietojen uudelleen päivittämiseen. Kokonaisuus on erittäin hyvä ja uskon jokaisen opiskelijan saavan itselleen uusia ajatuksia ja myös omien uskomusten vahvistamista.

Altti Halinen,Tuotantoinsinööri, Skanska Talonrakennus Oy

Altti Halinen.

Ryhmä 2, 2018-2019

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?
Koulutus avasi silmiä, kuinka laaja-alainen kokonaisuus rakennusautomaatio todellisuudessa on. Nykypäivän vaatimukset ovat lisänneet merkittävästi kiinteistöön liitettävän laskentatehon tarvetta ja tästä syystä järjestelmät ovat monimutkaistuneet huomattavasti. Myös etäkäyttö ja tietoturvan hoitaminen vaihtoehtoisilla menetelmillä oli hyvin mielenkiintoista ja opettavaista. Julkisuudessahan näistä asioista on viime aikoina ollut paljonkin puhetta. Näistä opeista oli heti hyötyä työpaikalla.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Varsinkin etäkäytön tietoturvallinen rakentaminen pääsi heti käytäntöön. Myös väylätekniikat ja data-analytiikka nousivat hyödyllisimmiksi aihealueiksi omassa työssäni. Eräiden luennoitsijaosapuolien kanssa olemmekin jo tehneet yhteistyötä viimeaikoina ja oli mielenkiintoista nähdä mitä kaikkea muuta heillä on tarjottavana.

Mikä koulutuksessa oli parasta?
Suurin osa luennoitsijoista olivat erittäin ammattitaitoisia alan huippuja ja varsinkin koneoppimiseen perustuvia tuotteitaan esittelemään tulleet luennoitsijat jättivät suuren vaikutuksen. Näitä oppeja varmasti käytetään myös jatkossa. Lisäksi projektityö pakotti tekemään hieman omaehtoista tutkielmaa yritystä hyödyttävältä aspektilta. Tämä varmasti antoi minulle henkilökohtaisesti parhaan opin kurssin aikana.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Mielestäni koulutus sopii henkilölle joka on osittain tekemisissä rakennusautomatiikan kanssa, mutta ei välttämättä tiedä vielä aiheesta kuin perusteet. Koulutus on kuitenkin verrattain lyhyt perehtymään kovin syvälle automatiikan saloihin

Topi Malm, Tekninen asiantuntija & Tuotannon esimies, TPI Control Oy

Topi Malm.

Ryhmä 1, 2017-2018

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutuksen parasta antia oli juuri ajatusten herättely. Keskustelut eri toimijoiden sekä myös ryhmän kanssa antoivat paljon ajateltavaa. Koulutuksen pohjalta ymmärrän nyt paremmin automaation kanssa työskentelevien tahojen päämääriä sekä toimintatapoja.

Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?
Itselleni ei juurikaan tarttunut mitään yksittäistä nippelitietoa vaan kuten yllä sanoin alan kokonaisvaltainen ymmärrys kasvoi. Yksi suuri hyöty oli eri toimijoiden esittelemät tulevaisuuden visiot. Näistä jäi eniten annettavaa myös omalle henkilökunnalleni.

Kenelle suosittelisit koulutusta?
Koulutus sopii aika hyvin kaikille alalla työskenteleville. Tietty uteliaisuus on aina hyvä ja auttaa tehtävien tekemisessä. Projektityöstä jokainen voi tehdä juuri niin haastavan kuin itse haluaa.

Marko Einola, Kiinteistöpalvelupäällikkö, Porin Kaupunki / Tekninen toimiala

Marko Einola.

Ryhmä 1, 2017-2018

Mitä uusia ajatuksia koulutus herätti?

Koulutus avasi silmiä katsoa rakennusautomaatiota eri kulmista. On tärkeää huomioida koko prosessi suunnittelusta lähtien loppuvastaanottoon asti. Eri luennoitsijoiden avustuksella sain hyvän kattauksen alan uusista tuulista käytännön läheisillä ja monipuolisilla case-esityksillä. Oli myös opettavaista havaita kuinka laaja ja mahdollisuuksia täynnä oleva rakennusautomaatioala on.

 Mitä hyötyä koulutuksesta on ollut sekä oman työsi että työyhteisösi kannalta?

Koulutuksen hyödyn pääsen heti ottamaan käyttöön omassa työssäni ja pystyn tarjoamaan työnantajalle motivoituneen rakennusautomaatioasiantuntijan. Hyvät keskustelut kurssikavereiden kanssa eri työskentelytavoista, ovat olleet opettavia ja olen saanut uusia verkostointikumppaneita. Omassa organisaatiossa olen lisännyt suunnittelun kanssa keskustelua liittyen rakennusautomaatioon ja olemme miettineet yhdessä asioita, joita suunnitteluvaiheessa tulisi jo ottaa huomioon.

Kenelle suosittelisit koulutusta?

Suosittelen koulutusta kaikille, jotka toimivat rakennusautomaatio-asioiden piirissä ja haluavat päivittää osaamistaan uudelle tasolle. Myös energia-asioiden kanssa toimiville koulutus antaa eväitä tehdä energiasäästöä rakennusautomaatiota hyväksikäyttäen. Ala kehittyy nopeasti eteenpäin ja siinä on hyvä pysyä mukana.