Validaatio teoiksi -koulutus

Koulutuksessa perehdytään validaation teoreettisiin perusteisiin, validaatiomenenetelmän keskeisiin lähtökohtiin, disorientaatiovaiheiden tunnistamiseen sekä validaation auttamismenetelmiin.

Koulutus perustuu suomalaiseen hoitotyöhön sovellettuun validaatiomenetelmään muistisairaan ihmisen tavoitteellisessa hoidossa. Lähtökohtana on ihmistä arvostava ja ymmärtävä kohtaaminen sekä voimavarojen vahvistaminen.

Kartoitamme vuoden 2022 osalta validaatiokoulutuksesta kiinnostuneita.

Voit kysyä Validaatio teoiksi -koulutusta myös yrityskoulutuksena. Ryhmän koko on noin 15 henkilöä.

Kenelle koulutus soveltuu?

Validaatio tutuksi -koulutus soveltuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja muille muistiasiakkaita työssään kohtaaville ammattilaisille.

Hyödyt

Ymmärrät

validaation ja sen taustateorioiden merkityksen osana validaatiomenetelmän käyttöä

ikäihmisen elämänkulun tuntemisen merkityksen

Osaat

tunnistaa muistisairaan toimintakyvyn vahvuudet ja tukea häntä arjen selviytymisen haasteissa

käyttää erilaisia validaation auttamismenetelmiä disorientoituneen henkilön kohtaamisessa

Mahdollistat

muistisairaan ihmisen kokemusta kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta

Sisältö ja koulutuspäivät

Koulutuksessa perehdytään validaation teoreettisiin perusteisiin, validaatiomenenetelmän keskeisiin lähtökohtiin, disorientaatiovaiheiden tunnistamiseen sekä validaation auttamismenetelmiin eli ns. ”tekniikoihin”. Lähiopiskelupäivissä teoriaa sovelletaan monipuolisin, toiminnallisin käytännön harjoittein.

Koulutus koostuu viidestä lähipäivästä, itsenäisestä opiskelusta ja harjoittelusta.

Ilmoittautuminen

ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Toimitus- ja peruutusehdot