Vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla

Vastuullisuus näkyy rakentamisen arvoissa ja rakennusyritysten toiminnassa yhä vahvemmin. Kilpailukyvyn säilyttämiseksi muuttuvassa toimintaympäristössä vastuullisuus tulee rakentaa sisään yrityksen ydinliiketoimintaan.

Vastuullisuuden kytkeminen osaksi yrityksen strategiaa, liiketoimintaa ja jokaisen osaajan arkea vaatii uuden oppimista. Nyt on oikea hetki päivittää osaaminen tähän päivään - ilmoittaudu koulutukseen!

Kesto
Ilmoitetaan myöhemmin
Laajuus
5 op
Sijainti
Verkko-opinnot + lähiopetus
Ilmoittautuminen
Ilmoitetaan myöhemmin

Vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla täydennyskoulutus

Vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla on Metropolian uusi 5 opintopisteen täydennyskoulutus, joka paketoi kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusteemat teemat yhteen tiiviiseen kokonaisuuteen. Koulutuksessa:

  • Saat erinomaisen pohjaosaamisen rakentamisen ympäristö-, taloudellisen ja sosiaalisen vastuun teemoista.
  • Opit edistämään yrityksesi vastuullisuutta, ja saat keinoja, millä teet vastuullisuudesta yhden liiketoiminnan kulmakivistä.
  • Sisäistät välttämättömän kestävyysraportoinnin lainsäädännön ja toimitusketjun vastuullisuusvaatimukset.
  • Kuulet huippuasiantuntijoiden yrityspuheenvuorojen kautta, miten toimialan edelläkävijäyritykset kehittävät vastuullisuuttaan.

Kiinteistö- ja rakennusalaan kohdistuva regulaatio lisääntyy, joka nostaa vastuullisuustyön merkitystä. Osaavat henkilöt ovat kilpailutekijä. Vastuullisuusosaamisen hajauttaminen koko organisaatioon auttaa muutoksessa, ja ennen kaikkea edistää työtä paremman huomisen puolesta.

Koulutus tarjoaa yhdessä tiiviissä paketissa yrityksille erinomaiset avaimet vastuullisuustyön edistämiseen. Lupauksena tarjoamme keinoja viedä vastuullisuuden tavoitteita työn tekemisen arkeen. Tänä päivänä korostunut muutosjohtaminen on esillä tässä koulutuksessa. Organisaatiot, joita kiinnostaa tarkastella kestävyystyötä muutosjohtamisen näkökulmasta, saavat erinomaista osaamispääomaa tästä koulutuksesta.

Ole valmiina toimialan muutoksiin, kuten CSRD raportointiin ja vastuullisuusohjelman kasvavaan merkitykseen. Tämä koulutus antaa tarvittavan pohjaosaamisen, jolla voit sitouttaa itsesi ja henkilöstösi välttämättömään vastuullisuustyöhön. Lue lisää ja varaa paikkasi!

Koulutuksen pääteemat

Koulutuksen teemat eriteltyna

Kenelle koulutus soveltuu?

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään vähintään kiinteistö- ja rakennusalan perustaa koulutuksen tai työkokemuksen puolesta. Voit työskennellä kiinteistö- ja rakennusalan eri rooleissa kuten kiinteistöjen ylläpidon tai käytön, rakentamisen tai rakennuttamisen, kiinteistökehittämisen tai toimitilojen vuokraajan tehtävissä.

Koulutus tarjoaa erinomaista osaamispääomaa asiantuntijoille, jotka joko aloittelevat tai ovat jo aloittaneet vastuullisuusteemojen parissa työskentelyn. Koulutus soveltuu myös uran vaihtajille, eli henkilöille kiinteistö- ja rakennusalalla, jotka haluavat jatkossa tehdä töitä vastuullisuuden sekä kiertotalouden edistämisen tehtävissä.

Ammattinimikkeesi voi olla esimerkiksi vastuullisuusasiantuntija, kehitys-, ympäristö-, laatupäällikkö, ympäristökonsultti, kestävän kehityksen asiantuntija, viestintäasiantuntija, viestintäpäällikkö, tai kiinteistöpäällikkö. Ammattinimikkeesi voi olla myös jokin muu, jos motivaatiosi tai tuleva projektisi kohdistuu kiinteistö- ja rakennusalan vastuullisuusteemoihin.

Vastuullisuusosaaminen kiinteistö- ja rakennusalan yrityksissä

Kiinteistö- ja rakennusalaan kohdistuva regulaatio lisääntyy, joka nostaa vastuullisuustyön merkitystä. Osaavat henkilöt ovat kilpailutekijä. Esimerkiksi CSRD ja EU kesteväyysraportointidirektiivit on oltava hallussa niin isoissa kuin pienemmissäkin yrityksissä.

Vastuullisuusosaamisen hajauttaminen auttaa muutoksessa, ja ennen kaikkea edistää työtä paremman huomisen puolesta. Tässä täydennyskoulutuksessa keskitytään käytäntöön, jotta osallistujat saavat parhaat edellytykset toimia muuttuvassa toimintaympäristössä edistämässä yrityksensä vastuulisuustavoitteita.

Koulutus tarjoaa yhdessä tiiviissä paketissa yrityksille erinomaiset avaimet vastuullisuustyön edistämiseen. Lupauksena tarjoamme keinoja viedä vastuullisuuden tavoitteita työn tekemisen arkeen. Tänä päivänä korostunut muutosjohtaminen on esillä tässä koulutuksessa. Organisaatiot, joita kiinnostaa tarkastella kestävyystyötä muutosjohtamisen näkökulmasta, saavat erinomaista osaamispääomaa tästä koulutuksesta.

Vastuullisuusohjelma ja CSRD kestävyysraportointi

Yrityksen vastuullisuusohjelma sisältää yrityksen tärkeimmät ja keskeisimmät vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet, suunnitelmat ja mittarit niiden toteutumiselle. Hyvä vastuullisuusohjelma on tiivis ja selkeä työkalu, joka sisältää vastuullisuustoimenpiteet ja keinot niiden toteutumisen seuraamiseen. Lisäksi mitattavuus selkeiden indikaattoreiden avulla auttaa hahmottamaan, miten yritys on edistynyt.

CSRD eli kestävyysraportointi

Uuden EU:n CSRD-kestävyysraportointidirektiivin tullessa voimaan, myös yhä useampien yritysten odotetaan raportoivan vastuullisuudestaan ja kestävyydestään. Uudet raportointivelvoitteet koskevat satoja suomalaisia yrityksiä. Kestävyysraportoinnin tavoitteena on tehdä yritysten vastuullisuustoiminnasta läpinäkyvämpää sekä raportoinnista vertailukelpoisempaa. Kestävyysraportointi tulee pakolliseksi asteittain erikokoisille yrityksille ja raportointivelvoitteet perustuvat eurooppalaisiin kestävyysraportoinnin standardeihin. Jatkossa kestävyystiedot julkistetaan hallituksen toimintakertomuksessa ja niiden varmentaminen tulee pakolliseksi.


Henkilöstön osallistaminen kokonaisvaltaiseen vastuullisuustyöhön on edellytys kestävälle kilpailukyvylle. Lue lisää hyvän vastuullisuusohjelman piirteistä Kierivän sivuilta ja varaa paikkasi heidän sekä monen muun huippuammattilaisen vetämään Vastuullisuus kiinteistö- ja rakennusalalla -täydennyskoulutukseen, jossa nämä teemat ovat vahvasti mukana!

Hyödyt osallistujalle

Opit

perustiedot vastuullisuuden hyödyistä ja kehittämisestä omassa yrityksessä.

Saat tietoa

käytännön toiminnasta ja vastullisuudesta alan eri yrityksissä.

Tunnistat

eri sidosryhmien ja lainsäädännön keskeiset vaatimukset.

Sisäistät

tulevien raportointivaatimusten (CSRD/EU-taksonomia) lähtökohdat.

Kouluttajat

Luennoimassa alan huippukouluttajat:

  • Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus
  • Timo Rintala, Raksystems
Riitta
Haapanen
Riitta on kokenut ja liiketoimintalähtöinen vastuullisuusosaaja. Riitta on toiminut eri toimialoilla johto- ja kehitystehtävissä mm. vastuullisuuden ja EHSQ-toiminnon parissa. Ympäristöasioiden lisäksi erilaiset sosiaalisen vastuun kysymykset sekä yhteiskunnalliset teemat kuuluvat Riitan vahvuuksiin.
Riikka
Kinnunen
Riikka on kokenut kiertotalouden ammattilainen. Hänellä on näyttöjä asiakkaiden kiertotalousliiketoiminnan edistämisestä ja kasvattamisesta useilla eri toimialoilla. Kiertotalouden liiketoimintamallit ja niihin liittyvät ohjauskeinot, selvitykset ja projektit ovat Riikan erityisosaamista.
Pirkko
Airaksinen
Pirkko Airaksinen toimii Spondan Head of ESG:nä. Pirkko on tehnyt töitä vastuullisuuden ja ympäristöasioiden parissa jo yli parin vuosikymmenen ajan – intohimonaan ilmastonmuutoksen torjunta. Sponda on Pirkon johdolla osallistunut vuosittain GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) -arviointiin, saaden tunnustusta vertailuryhmässään yhtenä maailman vastuullisimmista yrityksistä.
Tuomas
Suur-Uski
Tuomas on työskennellyt kestävän rakentamisen ja kiinteistönpidon hankkeissa kahden vuosikymmenen ajan. Tällä hetkellä Swecon liiketoiminnan kehityksen johtajana rakennetun ympäristön vastuullisuuden parissa.

Ilmoittautuminen

Ilmoitetaan myöhemmin

Lisätietoja

Voimme myös räätälöidä tämän koulutuksen ryhmämuotoiseksi toteutukseksi vastaamaan teidän organisaationne tarpeita. Ota yhteyttä yrityspalvelut [at] metropolia.fi (yrityspalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Toimitus- ja peruutusehdot