Opiskeluympäristö

Metropolialla on neljä modernia kampusta, joilla on hyvin varustellut opetustilat sekä monipuoliset palvelut. Kampukset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Modernit kampukset

Arabian kampus

Luovien tekijöiden kampus Helsingin Arabianrannassa tuo yhteen kulttuurialojen tekijät.

Karamalmin kampus

Älykkäiden ratkaisujen kehittäjäkampus sijaitsee Espoon Karamalmilla.

Myllypuron kampus

Helsingin Myllypuroon on valmistunut uusi hyvinvoinnin rakentajien kampus.

Myyrmäen kampus

Myyrmäen kampuksella työskennellään vihreän teknologian ja bisneksen ytimessä.

Nykyaikainen oppimisympäristö kehittyvään opetukseen

Kampusten opetustilojen tietokoneet, datatykit ja verkkoyhteydet mahdollistavat nykyaikaisen, alati kehittyvän opiskelutoiminnan toteuttamisen. Toimipisteiden langattomat tietoliikenneyhteydet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opintoasioihin luokkatilojen lisäksi myös muissa tiloissa, esimerkiksi ruokaloissa ja aulatiloissa.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys huomioidaan Metropolian päivittäisessä toiminnassa ja toimitilapalveluissa muun muassa jätteiden lajittelulla ja siivoustarvikkeiden valinnalla. Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla ja Myllypurossa lämmitetään käyttövettä aurinkokeräimillä.

Fyysinen esteettömyys

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla.

Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.

Digitaalinen opiskeluympäristö

Ajanmukainen infrastruktuuri

Metropolian opiskelijat ja opettajat käyttävät korkeatasoisia työasemia, joiden monipuoliset ohjelmistot mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja työskentelyn.

Katso suositus uuden opiskelijan kannettavan tietokoneen hankinnasta

Modernit pilvipalvelut

Ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua tukevat Googlen ja Microsoftin uudet pilvipalvelut, jotka ovat Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä. Googlen palvelusta jokainen opiskelija saa rajattomasti pilvitallennustilaa.

Sijaintikohtaiset mobiilipalvelut

Metropolialla on myös kattava langaton verkko ja monipuoliset mobiilipalvelut. Ihana-mobiilipalvelu kertoo muun muassa vapaat tilat ja ruokalistat. Sovellus käyttää paikannusta ja optimoi tiedot käyttäjälle kampuksen sijainnin mukaan. Ihana toimii myös toimipisteiden aulojen kosketusnäytöillä.

Tiedot keskitetysti opiskelijan työpöydälle

Opiskelijoiden sähköinen työpöytä OMA helpottaa opintojen suunnittelua. Opetuksen suunnitteluväline Peppi on Metropolian lisäksi käytössä useassa muussakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustolla on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo

Metropolia sitoutuu kaikessa toiminnassaan edistämään monimuotoisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäisemään syrjintää. Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöllä on pitkät perinteet - ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma on julkaistu v. 2009 ja yhdenvertaisuusohjelma v. 2010. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo toteutuvat ja elävät arjen valinnoissa ja teoissa, ja niiden toteutuminen on paitsi kaikkien yksiköidemme myös jokaisen metropolialaisen vastuulla.

Lue lisää Metropolian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyöstä.