Opetustilat

Metropolia Ammattikorkeakoulun viihtyisät, turvalliset ja oppimistoimintaa tukevat tilat tarjoavat ajanmukaiset puitteet opiskeluun ja henkilökohtaisen osaamisen kehittämiseen.

Metropolian kampukset sijaitsevat pääkaupunkiseudulla - Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla - hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrella.

Toimipisteiden keskeiset sijainnit tehostavat opetuksen ja yrityselämän välisten yhteyksien luomista.

Nykyaikainen oppimisympäristö kehittyvään opetukseen

Metropolian toimitilat on rakennettu 2000-luvun molemmin puolin. Uusimpina vuonna 2018 avattu Arabian kampuksen Hämeentien 135 toimipiste ja 2019 alkuvuonna avattu Myllypuron kampus.

Toimipisteiden opetustilojen tietokoneet, datatykit ja verkkoyhteydet mahdollistavat nykyaikaisen, alati kehittyvän opiskelutoiminnan toteuttamisen.

Toimipisteiden langattomat tietoliikenneyhteydet tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden keskittyä opintoasioihin luokkatilojen lisäksi myös muissa tiloissa, esimerkiksi ruokaloissa ja aulatiloissa.

Metropolian opiskelijakunta METKA järjestää ohjattua liikuntatoimintaa opiskelijoille ja henkilöstölle kaikissa toimipisteissä, joissa sijaitsee liikuntatiloja. Lisäksi, tietyissä toimipisteissä sijaitsevat kuntosalit ovat opiskelijoiden käytettävissä.

Metropolian toimipisteet ja toimitilapalvelut

Metropolia Ammattikorkeakoululla on vuonna 2019 kymmenen toimipistettä, jotka kattavat yhteensä noin 85 000 neliömetriä ja vuonna 2020 neljä kampusta. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla palvellen ammattikorkeakoulun 19 000 opiskelijaa ja 1 200 opettajaa sekä muun henkilöstön edustajaa.

Kestävä kehitys huomioidaan Metropolian päivittäisessä toiminnassa ja toimitilapalveluissa muun muassa jätteiden lajittelulla ja siivoustarvikkeiden valinnalla. Myllypuron ja Myyrmäen kampuksilla tuotetaan sähköä aurinkopaneeleilla ja Myllypurossa lämmitetään käyttövettä aurinkokeräimillä.

Säilytyslokerot ja -kaapit

Joissakin Metropolian toimipisteissä on opiskelijoiden käyttöön tarjolla joko kaappeja tai lokeroita. Panttia tai kirjallista lupaa käyttöönottoon ei tarvita, oman lukon tuominen riittää. Lokerot ja kaapit ovat käytössä lukuvuosittain ja ne tulee tyhjentää aina 31.5 mennessä. Kiinni jätetyt kaapit ja lokerot avataan Metropolian toimesta aina kesän aikana syksyä varten eikä niiden sisältöä säilytetä. Ottamalla kaapin tai lokeron käyttöönsä opiskelija hyväksyy nämä käyttöehdot.

Metropolian toimipisteet koulutusaloittain

  • Tekniikan ja liikenteen koulutusala toimii kolmessa kiinteistössä
  • Sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmat toimivat neljässä kiinteistössä
  • Kulttuurialan koulutusohjelmat toimivat neljässä kiinteistössä
  • Liiketalouden koulutusala toimii yhdessä kiinteistössä

Metropolian Ammattikorkeakoulun opetustilat, kirjastot ja liikuntatilat kutsuvat opiskelijansa viihtymään Suomen suurimmassa ammattikorkeakoulussa.

Tietokoneet

Ajanmukainen infrastruktuuri

Metropolian opiskelijat ja opettajat käyttävät korkeatasoisia työasemia, joiden monipuoliset ohjelmistot mahdollistavat tehokkaan opiskelun ja työskentelyn.

Katso suositus uuden opiskelijan kannettavan tietokoneen hankinnasta

Modernit pilvipalvelut

Ajasta ja paikasta riippumatonta opetusta ja opiskelua tukevat Googlen ja Microsoftin uudet pilvipalvelut, jotka ovat Metropolian opiskelijoiden ja henkilökunnan käytössä. Googlen palvelusta jokainen opiskelija saa rajattomasti pilvitallennustilaa.

Sijaintikohtaiset mobiilipalvelut

Metropolialla on myös kattava langaton verkko ja monipuoliset mobiilipalvelut. Ihana-mobiilipalvelu kertoo muun muassa vapaat tilat ja ruokalistat.  Sovellus käyttää paikannusta ja optimoi tiedot käyttäjälle kampuksen sijainnin mukaan. Ihana toimii myös toimipisteiden aulojen kosketusnäytöillä.

Tiedot keskitetysti opiskelijan työpöydälle

Opiskelijoiden sähköinen työpöytä OMA helpottaa opintojen suunnittelua. Opetuksen suunnitteluväline Peppi on Metropolian lisäksi käytössä useassa muussakin suomalaisessa korkeakoulussa.

Helpdeskistä saa nopeasti avun

Tietoteknisissä asioissa apua saa nopeasti Helpdeskistä palvelupyyntöjärjestelmän kautta. Käyttäjätuki antaa tarvittaessa lähitukea kampuksilla ja on myös tavoitettavissa päivystysaikoina Helpdeskin palvelupisteissä.

Lisätietoja

Tietohallinnon sivustossa on aiheeseen liittyviä tiedotteita ja uutisia sekä ohjeita ja oppaita:
 

Yhdenvertaisuus ja esteettömyys

Metropoliassa toiminnan lähtökohtana on yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Metropoliassa opiskellaan ja työskennellään turvallisessa ja välittävässä ympäristössä siten, että opiskelijoita, henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita kohdellaan ominaisuuksistaan riippumatta yhdenvertaisesti. Metropolialle on laadittu yhdenvertaisuusohjelma, jonka päämääränä on edistää fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen opiskelu- ja työympäristön suunnittelua ja toteuttamista.

Yhdenvertaisuusasioissa voi ottaa yhteyttä tutkinto-ohjelmien opinto-ohjaajiin tai muuhun ohjaushenkilöstöön.

Metropolian Yhdenvertaisuusohjelma (pdf)

Fyysinen esteettömyys

Metropolia keskittää toimintansa 20 toimipisteestä neljälle kampukselle asteittain 2019 mennessä. Uudistuksen jälkeen kampukset sijaitsevat Vantaan Myyrmäessä, Espoossa, Helsingin Arabianrannassa ja Myllypurossa.

Tilojensa vastuullisena vuokralaisena Metropolia kehittää toimipisteidensä esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa. Esteettömyyden toteutumista ammattikorkeakoulun toimipisteissä tuetaan yhdessä Invalidiliiton kaltaisten kansallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla esteettömyyskartoituksilla.

Metropolian omat opiskelijat toimivat kartoitusten toteuttajina yhteistyössä sidosryhmien edustajien kanssa. Esteettömyyskartoitusten tuloksia ja kehitysehdotuksia käytetään tiloja koskevan päätöksenteon ja jatkotoimenpiteiden tukena.