Ajankohtaista

 

Kuka minä olen? nainen katsoo suurennuslasin läpi

 

"Uskon, että ohjatessa ajatukseni näkyvät nuorelle, ts. minun ohjaajana tulee ajatella, että nuori pystyy ja kykenee. Eli lähtee ohjaajan omasta tulevaisuuskuvasta” (ohjaaja).

 

 ”—ymmärrystä tulevaisuuden näkymistä maailmasta, miten nuori näkee itsensä siinä?" (ohjaaja)

 

 

FUTU -hankkeen syksyn ensimmäisessä koulutustilaisuudessa keskusteltiin tulevaisuussuuntautuneesta ohjauksesta. FUTU -hankkeessa tämä ajattelu kietoutuu ohjauksen kolmen pääkysymyksen yhteyteen: 1.) Kuka minä olen? 2.) Mitä minä osaan? ja 3.) Mihin minä pystyn? Kysymykset ovat ohjaamassa ja jäsentämässä nuoren identiteettityötä sosiaalipedagogisista lähtökohdista käsin. Ohjaajalla on tärkeä rooli tulevaisuuden sanoittajana. Ensimmäinen koulutus tavoitti osallistujia pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Joensuusta, Oulusta ja Pieksämäeltä. Keskustelu aiheen äärellä oli vilkasta ja vuorovaikutteista.

Syksyn koulutukset jatkuvat. Seuraavana vuorossa on yksinäisyyden teema. Teema, joka on tutkimuksinkin todettu valitettavan yleiseksi. Nuorten osallisuuden edistämiseksi ja tukemiseksi tarvitsemme myös ymmärrystä sen ’vastailmiöistä’ -yksinäisyydestä.  Myös yksinäisyyden ilmiön kautta voimme etsiä vastausta siihen kuka minä olen.  FUTU -hankkeessa haluamme olla osaltamme edistämässä nuoria mukaan kutsuvia työ- ja toimintamuotoja. Tulevista koulutuksista voit lukea lisää hankkeen verkkosivujen Tapahtumat-osiosta.

Tervetuloa mukaan!


FUTU-hanke somessa! 

”Hei vain kaikki! Täällä kesän jäljiltä kirjoittelee työharjoittelukokemuksistaan Miia, loppuvaiheen sosionomiopiskelija”. 

Opintojen viimeinen työharjoittelu toteutui minulla Valovalmennusyhdistyksessä, pääasiassa Myllypuron Nuorisotakuutalolla. Harjoittelun loppupuolella pääsin ilokseni tutustumaan myös FUTU-hankkeen maailmaan; olin mukana FUTU-autolla toteutetuissa jalkautumissa eri puolilla Itä-Helsinkiä sekä Nuorisotakuutalolla maanantain tulevaisuustyöpajassa. Yksi työharjoittelun kohokohdista oli Valovalmennuksen pienen FUTU-tiimin kanssa yhteisvoimin toteutettu FUTU:n somekanavien lanseeraus. Tavoitteena oli saada FUTU:lle lisää näkyvyyttä nuorten ja yhteistyökumppaneiden silmissä. Tavoitteenamme oli tehdä FUTU:n somesta helposti lähestyttävä ja erityisesti nuorille suunnattu kanava. Oma, FUTU:n tavoitetta hyvin kuvaava hashtagikin keksittiin jo heti alkuvaiheessa. Siitä tuli #omanlainentulevaisuusjokaiselle

Lopulta FUTU-hanke siirtyi someen heinäkuun 2021 lopulla, jolloin perustettiin Instagram-tili sekä Facebook-sivu, ja myöhemmin myös Snapchat- ja Tiktok-tilit. 

Tähän mennessä olemme esitelleet somessa FUTU:n toimintaa; ketä kuuluu FUTU-tiimiin, mikä on FUTU-auton merkitys ja hyöty, kenelle FUTU on tarkoitettu ja mitä mahdollisuuksia tässä hankkeessa on nuorille. Lisäksi olemme tiedottaneet FUTU-auton jalkautumisajankohdista ja -paikoista, ja yksi arvontakin on ehditty järjestää. Meillä viikoittaisissa some-palavereissa luovuus ja innostus on ollut huipussaan ja syksyllekin on suunniteltu, monenlaista mielenkiintoista ja ajatuksia herättävää somesisältöä.   

Somesta FUTU:n löytää nimimerkillä futuhanke (Instagram, Tiktok, Snapchat) sekä FUTU – Creating Positive Future (Facebook). Tervetuloa mukaan seurailemaan FUTU:n meininkejä!  

Futun sometilit listattuna


Jalkautuvaa työtä Futu -autolla

Valovalmennusyhdistyksen ohjaajat ovat jalkautuneet (koronarajoitusten helpotettua) viikoittain Itä-Helsingin alueelle. Futu -autolla on tehty kartoittavia kierroksia puistoissa, metroasemien lähistöllä ja erilaisilla aukioilla. Lisäksi auton kanssa on pysähdytty Vuosaaressa, Kontulassa, Jakomäessä ja Itäkeskuksessa Stoan aukiolla. Toiminnalle on saatu tapahtumalupa (mm. Stoa).

Palaute Futu -autosta on ollut myönteistä. Palautteen mukaan jo auto itsessään ja sen #FUTU -logo ovat herättäneet keskustelua. Keskustelu on liittynyt siihen mistä hankkeessa on kyse ja mitä sana ’FUTU’ tarkoittaa. Ohjaajien havaintojen mukaan jo auto itsessään toimii ensimmäisenä herätteenä oman tulevaisuuden pohtimiseksi - ”Mitä ’FUTU tarkoittaa minulle? Millaista tulevaisuutta haluan osaltani olla elämässäni rakentamassa?”

Futu-auto, jonka vieressä Tuula ja koira

Futu -auton käyttömahdollisuuksia kehitetään edelleen. Esimerkiksi Myllypuron ruoka-avun ja Helsingin hävikkiruokaterminaalin kanssa on sovittu yhteistyöstä. Yhteistyönmuoto on välipalojen toimittaminen Futu -autoon eteenpäin toimitettavaksi.

Futu -autolla tehdään myös verkostoyhteistyötä; muun muassa Irti huumeista ry:n ja Kukunorin Huudikoutsi -hankkeen, Kritsin, Romano Mission etsivän työn, Aseman Lasten ry:n ja Helsingin seurakunnan erityisnuorisotyön Kontulan Saapas -palveluoperaation kanssa. Futu -hanke on kiinnostunut kuulemaan kehittämisideoita auton käytöstä nuorten tulevaisuuden ohjaamiseksi. Tervetuloa keskustelemaan!


Kevään perehdytykset kokosivat yhteen laajan joukon ohjaajia

valkovuokkoja

FUTU -hankkeen tulevaisuussuuntautuneeseen ohjaukseen keskittyneet Motiivi perehdytyspajat kokosivat kevään aikana hyvin monia nuorten kanssa työskenteleviä ohjaajia. Koulutuksiin osallistui ohjaajia pääkaupunkiseudun lisäksi mm. Turusta ja Tampereelta. Koulutuksia järjestettiin keväällä yhteensä 12 kertaa ja niihin osallistui yhteensä 78 osallistujaa. Osallistuneet edustivat lähes 15 eri organisaatiota. Teemoina koulutuksissa olivat mm; Tulevaisuussuuntautunut ohjaus, Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät I-III,  Työpaja I - Työ- ja toimintakyky I-III, Digiohjaamisen menetelmät, NäytönPaikka – Nuoren digitaalinen oman elämän kansio ja Luottamuksen rakentuminen ohjauksessa. Lisäksi toukokuussa järjestettiin ristiinpölytyspaja, aiheena: " Nuoret, salaliittoteoriat ja radikalisaation idut -kuinka otan puheeksi?"

Perehdytyspajat jatkuvat syksyllä 2021.
Tervetuloa mukaan!


Hanketyötä oppimassa FUTUssa

Kun etsin syksyllä 2020 sopivaa harjoittelupaikkaa sosionomin kolmanteen harjoitteluun, toiveissani oli päästä näkemään ja elämään hanketyön vaiheita. Tavoitteenani oli kerryttää ohjauskokemusta, saada kokonaiskuva hanketyön vaiheista, kokeilla sitä sopiiko projektiluontoinen työskentely minulle. Toiveenani oli myös päästä kehittämään sosiaalialaa. Harjoittelujakso Creating Positive Future -  FUTU -hankkeessa* tarjosi kaikkea edellä mainittua.
Harjoittelujaksoni alkoi sopivasti FUTU-hankkeen perehdytyskoulutusten ollessa käynnissä ja pääsin osallistumaan menetelmäkoulutuksiin. Koulutuksissa hankkeen tavoittamat ohjaajat yhteistyöorganisaatioista pääsivät itse kokeilemaan tulevaisuusohjauksen menetelmiä käytännössä.

Harjoittelijana FUTU - hankkeessa pääsin tutustumaan Valo-valmennusyhdistyksen toimintaan Myllypuron Nuorisotakuutalolla. Nuorisotakuutalolla pääsin seuraamaan ja ohjaamaan tulevaisuuspajaa. Pajalla pääsin käytännössä kokeilemaan Motiivi-harjoitekuvauksen ohjausmenetelmiä ja kerryttämään omaa ohjauskokemustani. Motiivin harjoitekuvauksesta bongatut Unelmien minä- sekä Mieltymysmittari harjoitteet koin erityisen toimiviksi toiminnallisiksi menetelmiksi ja -välineiksi keskustelun herättämiseen.

Mieltymyysmittari piirrettynä paperille
 kuva: Mieltymysmittari

Valitettavasti vallitsevan pandemiatilanteen vaikutukset näkyivät selkeästi myös sosiaalialan yhdistysten toiminnassa ja hanketyössä. Kaikenlaisten olohuoneiden ja matalan kynnyksen palveluiden toimintaa on jouduttiin rajoittamaan loppuvuodesta 2020 lähtien. Heikoimmassa asemassa elävien osallisuutta tukevien hankkeiden toteuttaminen on tällä hetkellä erityisen haastavaa. Toisaalta tilanne on myös innoittanut löytämään uusia, digitaalisia ratkaisuja ja esimerkiksi Nuorisotakuutalon toimintaa on pystytty monessa muodossa siirtämään internettiin. Osallistujien houkutteleminen etäkoulutuksiin on myös ollut haasteellista, sillä nuorisotyötä tekevien organisaatioiden resurssit käytetään oman perustoiminnan sopeuttamiseen.

Kirjoittaja ja kuva:
Veera Kaija (sosionomiopiskelija)

*Creating Positive Future FUTU-hanke on jatkoa Metropolian Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeelle, jossa kehitettiin pajatoimintaan sopivia menetelmiä tulevaisuusohjaukseen. FUTU-hankkeessa levitetään ja juurrutetaan Motiivi-ohjausmenetelmiä kentälle. FUTU-hankkeen kohderyhmää ovat 16-29-vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret ja yhteistyökumppaneina toimii esimerkiksi Valo-valmennusyhdistys ja Espoon kaupunki, joiden tekemän nuorisotyön yhteydessä FUTU-hanketta toteutetaan.

 


Creating positive Future FUTU -hanke käynnistyi

Kickoff -tilaisuuden osallistujat kuuntelevat esitystä luokkahuoneessa

FUTU-hanke on käynnistynyt. Se on startannut erilaisilla tilaisuuksilla ja Motiivi -mallin perehdytyskoulutuksilla. Hankkeen tavoitteena on edelleen kehittää ja juurruttaa Motiivi -hankkeessa tuotettuja ohjausmalleja. Ohjausmallit ovat arkilähtöisiä ja nuorten työ- ja toimintakykyä edistäviä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja. Hankkeen tärkeänä painopisteenä on myös rakentaa sosiaalisesti kestävämpää ja monikulttuurisempaa yhteiskuntaa, erityisesti maahanmuuttajatyttöjen, mutta myös palveluihin huonosti kiinnittyvien nuorten (miesten) osalta.

Käytännössä kehittämistyö lähti liikkeelle siitä, että elokuun lopussa järjestettiin hankeen ensimmäinen Kick off -tilaisuus, jossa hankkeen toteuttajat, yhteistyökumppanit tapasivat kasvotusten ja etänä. Kick off toimi hyvänä avauksena uudelle yhteistyölle. Toinen Kick off järjestettiin syyskuun puolessa välissä etätoteutuksena. Silloin syvennyttiin tarkemmin hankeen tavoitteisiin käytännössä ja työpakettien toimintaan. Myös tulevaisuussuuntautunutta ohjausta ja sen merkitystä FUTU -hankkeessa ilmiönä hieman hahmoteltiin.

Koska FUTU -hanke pohjautuu vahvasti Motiivi hankkeeseen ja siellä kehitettyihin menetelmiin, on siten myös malleihin liittyvät menetelmäperehdytyksetkin aloitettu. Verkkoperehdytyksissä syvennytään MOTIIVI-menetelmiin nuorten (ja aikuisten) tulevaisuusohjauksessa. Perehdytyksiä on ollut jo kaksi tänä syksynä. Syksyn osalta viimeinen perehdytys on torstaina 29.10. klo 13-15.30. Vielä ehdit mukaan! Keväällä perehdytykset jatkuvat, jolloin niihin on myös mahdollista osallistua. Kevään ajankohdista tiedotetaan Futu-hankeen verkkosivuilla myöhemmin.

Tapahtumat syksyllä 2021

FUTU -hankkeen perehdytykset jatkuvat syksyllä 2021!

Tervetuloa FUTU -hankkeen perehdytyspajoihin.

Perehdytyksissä tutustutaan mm.

  • MOTIIVI – Nuorten tulevaisuusohjauksen uudet menetelmät –hankkeessa kehitettyihin toiminnallisiin menetelmiin
  • muihin ajankohtaisiin nuorten ohjauksen työtapoihin
  • jaetaan kokemuksia ja tukea työhön eri tahoilla toimivien ohjaajien kesken
  • kerätään arviointitietoa ohjaajien kokemuksista nuorten ohjaamiseksi tulevaisuussuuntautuneesti.

Kenelle

Pajat on tarkoitettu nuorten parissa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneet tulevaisuussuuntautuneesta ohjauksesta ja sen menetelmistä.

Missä

Perehdytyspajat toteutetaan verkossa (Teams/Zoom) tai lähitoteutuksena. Seuraamme pandemiatilannetta.

Mahdollinen linkki koulutukseen lähetetään ilmoittautuneille noin viikkoa ennen koulutusta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautumislinkin perehdytyspajaan löydät aina ko. koulutusajankohdan jälkeen. Ilmoittauduthan viimeistään kolme arkipäivää ennen koulutusta.

Hinta

Tilaisuudet ovat maksuttomia.

Lisätietoja

Projektisuunnittelija
Ninni Kurko-Seppänen
ninni.kurko-seppanen@metropolia.fi

Tulevaisuussuuntautunut ohjaus, ma 13.9. kello 10-12

sisältö: Voimavarakeskeisyys ja skenaarioajattelu nuorten ohjauksessa. Peruskysymykset: Kuka minä olen? Mitä minä osaan? Mihin minä pystyn. Mitä tulevaisuusohjaus merkitsee omassa työssä?

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Eija Raatikainen

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Tulavaisuussuuntautunut ohjaus- perehdytykseen

Nuorten yksinäisyys etsivän nuorisotyöntekijän silmin, ma 27.9. kello 12-14.15

sisältö: Koulutuksen alustaja toimii vastaavana ohjaajana Helsingin NMKY-n etsivässä nuorisotyössä ja Nivelvaiheen nuorisotyön hankkeessa. Hän on tehnyt YAMK Master työn aiheesta "Etsivän nuorisotyön asiakkaiden yksinäisyys ja työkäytännöt sen vähentämiseksi". Lisäksi hänellä on pitkä ja monipuolinen työkokemus yksinäisten nuorten kanssa toimimisesta. Koulutuksessa esitellään Master työn keskeisiä nostoja ja kentän havaintoja sekä malleja yksinäisyyden vähentämiseen. Koulutuksessa on varattu reilusti aikaa myös osallistujien keskinäisen osaamisen jakamiseen ja yhteiseen prosessointiin

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Niklas Hjort, vastaava etsivä nuorisotyöntekijä, Helsingin NMKY

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Yksinäisyys ja etsivä työ -perehdytykseen

Tunteet ohjaustyössä, pe 1.10. kello 10-12

Tavoitteena on pohtia tunteiden merkitystä ohjaustyössä.

Sisältõ: Tunteiden teoreettiset perusteet, kehollisuus ja tunteet, tunnekartta, emotional footprint ohjauksessa.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Eija Raatikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Tunteet ohjaustyössä -perehdytykseen

Väkivaltainen ääriajattelu ja radikalisoituminen, kun viha ja pelko täyttää mielen, to 7.10. kello 12-14

sisältö: Poliisin puheenvuoro, jossa käsitellään muun muassa seuraavia teemoja: Nuoret radikalisoitumisen riskiryhmänä. Keitä ovat ne henkilöt, jotka radikalisoituvat ja voiko tällaisen henkilön tunnistaa? Kuinka henkilö radikalisoituu ja onko henkilön mahdollista de-radikalisoitua? Erilaisten ääriliikkeiden kirjo sekä suomalaiset erityispiirteet. Mielenterveysongelmat ja ääriajattelu.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Jussi Ojanen, vanhempi rikoskonstaapeli

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Poliisin puheenvuoro radikalisaatiosta -perehdytykseen

Jalkautuva työ ja auto ohjauksen välineenä, ke 13.10. kello 10-12

sisältö: Futu -auto hankkeessa. Kokemuksia jalkautuvasta työstä nuorten ja verkoston kanssa.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Tuula Tick, Valo-valmennusyhdistys

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Jalkautuva työ ja auto ohjauksen välineenä -perehdytykseen

Moninaisten katsomusten kohtaaminen, to 21.10. kello 13-16

sisältö: Millaisia katsomuksia nuorilla on? Katsomusten moninaisuuden kohtaaminen ohjaustyössä.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Sylvia Hakari, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Moninaisten katsomusten kohtaaminen -perehdytykseen

NäytönPaikka – Nuoren digitaalinen oman elämän kansio, ma 1.11. kello 9.30-11

sisältö: NäytönPaikka-nettipalvelu on käyttäjille maksuton, asiakaslähtöinen ja voimavarakeskeinen työväline, joka kannustaa ja auttaa tarkastelemaan omaa elämää kokonaisvaltaisesti useista eri näkökulmista. Palveluun sisältyvien työkalujen – kuten elämäntilannekartoituksen, aikajanan ja verkostokartan – avulla palvelun käyttäjät voivat pysähtyä pohtimaan oman elämänsä vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia, ja tehdä ne halutessaan näkyväksi tukiverkostolleen. Samalla palvelu tarjoaa työntekijöille valmiin ja monipuolisen tavan tehdä asiakaslähtöisesti ja ammattimaisesti syrjäytymisen vastaista työtä sekä tukea osallisuutta, kasvua ja voimaantumista. Palvelua käytetään laaja-alaisesti ympäri Suomen muun muassa työllistymis-, nuoriso-, koulutus-, asumis-, päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Miikkael Ringman/ Suomen Setlementtiliitto

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen NäytönPaikka- perehdytykseen

Infografia koulutus -osana opinto- ja uraohjausta, ma 1.11. kello 13-15

sisältö: Toiminnallinen Kohti sopivaa opiskelupaikkaa -infografiikan koulutus

kouluttaja: Mai Salmenkangas ja Johanna Niemi, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu Infografia koulutukseen

Luottamus ohjauksessa, ke 10.11. kello 13-16

Koulutuksen tavoitteena on pysähtyä tarkastelemaan luottamusta, sen moninaisuutta sekä merkityksellisyyttä nuorten ohjauksessa. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtään luottamuksen merkityksen ja mahdollisuuden asiakassuhteessa sekä osana työntekijän ammatitaitoa ja asiantuntijuutta.

Sisältõ: Luottamuksen teoreettiset perusteet ja lähtökohdat. luottamus ja epäluottamus asiakassuhteessa.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Eija Raatikainen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Luottamus ohjauksessa -perehdytykseen

Hurahda pelillisyyteen - Connext:in trooppinen loppuseminaari, to 18.11. kello 9-14

Sinä opettaja, nuorisotyöntekijä, ohjaaja ja opiskelija, tule poimimaan parhaat pelillisyyden hedelmät työhösi! CONNEXT-hankkeen trooppinen loppuseminaari.

sisältö: Opittua ja oivallettua | Vinkeiden pelitehtävien kokeilua | Hurahdapelilliseen työotteeseen -oppaan julkaisu | Inspiroivaa seuraa |Salaattilounas ja trooppisia hedelmiä

paikka: Metropolian Myllypuron kampus tai Zoom

ilmoittautuminen:

Ilmoittaudu CONNEXT-hankkeen trooppiseen loppuseminaariin

Digitaalisen ohjauksen menetelmiä, ke 24.11. kello 13-16

sisältö: Sovellukset ohjauksen tukena, Seppo-pelialustan hyödyntäminen liikunnallisuuden, ryhmäytymisen ja innostuksen herättäjänä teemojen tutkimisessa. Verkko-ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet.

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Jouni Piekkari, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Digitaalisen ohjauksen menetelmiä -perehdytykseen

Rajatyö ja työhyvinvointi - Työn ja arjen yhteensovittamisella hyvinvointia työhön, ti 30.11. kello 12-14

sisältö: Työhyvinvointi koostuu monesta elementistä ja tässä koulutuksessa syvennymmekin yhteen tärkeään hyvinvoinnin alueeseen: työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen eli niin kutsuttuun rajatyöhön ja siihen millainen merkitys sillä on hyvinvoinnille. Keskiössä ovat kysymykset: Miten yhteensovittamisen vaikeudet vaikuttavat työn tekoon ja vapaa-aikaan? Mitkä tekijät toimivat voimavaroina työn ja arjen yhteensovittamisessa? Miten työn ja muun elämän yhteensovittaminen heijastuu ohjaustyöhön? Mitä onnistunut työn ja muun elämän yhteensovittaminen edellyttää? 

paikka: verkkokoulutus (Zoom)

kouluttaja: Miia Ojanen, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Rajatyö ja työhyvinvointi -perehdytykseen

Ristiinpölytysseminaari: Ohjauksen tilat ja tilanteet, to 16.12. kello 13-16

paikka: Metropolia AMK, Myllypuron kampus

kouluttaja: Jouni Piekkari, Metropolia Ammattikorkeakoulu

ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen Ristiinpölytysseminaariin

Menneet tapahtumat

Pidetyt koulutukset syksyllä 2021:

Pelin henki – tasa-arvoa, luovuutta ja digitaalisuutta ohjaukseen
ti 23.8. kello 10-14.30

sisältö: Webinaari, joka on rakennettu yhdessä eri kehittämishankkeiden kanssa ja mukana myös Creating Positive Future FUTU-hanke.

Pidetyt koulutukset keväällä 2021:

Creating Positive Future FUTU
to 14.1.2021 klo 14.30-16.00

sisältö: Johdanto perehdytyksen tavoitteisiin, Nuorten tulevaisuusohjauksen perusperiaatteet, vertaissparrausryhmien käynnistäminen
kouluttajat: Jouni Piekkari (Eija Raatikainen)

Tulevaisuussuuntautunut ohjaus
ke 3.2.2021 klo 10.00-11.30

sisältö: Voimavarakeskeisyys ja skenaarioajattelu nuorten ohjauksessa. Peruskysymykset: Kuka minä olen? Mitä minä osaan? Mihin minä pystyn. Mitä tulevaisuusohjaus merkitsee omassa työssä?
kouluttaja: Eija Raatikainen

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät I
to 11.2.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Toiminnallisia menetelmiä vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden ja edistymisen esteiden tunnistamiseen.
kouluttaja: Jouni Piekkari

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät II
to 18.2.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Nuoren tulevaisuuden skenaariot, vahvistamisen keinot, vertaisryhmän tuki. Digitaalisia ohjausmenetelmiä.
kouluttaja: Jouni Piekkari

Nuorten tulevaisuusohjauksen MOTIIVI -menetelmät III
to 4.3.2021 klo 14.00-16.00

sisältö: Nuorten omien teemojen tunnistaminen, Aikuistuvan nuoren roolit ja tulevaisuuskuvat. Digitaalisia sovelluksia ohjaamiseen
kouluttaja: Jouni Piekkari

Työpaja I - Työ- ja toimintakyky
ti 16.3.2021 klo 13.00-15.30

sisältö: määritelmien pohdinta. Mitä työkyky tarkoittaa? Entä toimintakyky? Ovatko sama asia vai millä tavoin eroavat toisistaan? Miten ymmärrän ja hyödynnän näitä omassa työssäni?
Kouluttaja: Jennie Nyman

Työpaja II - Työ- ja toimintakyky
ti 30.3.2021 klo 13.00-15.30

sisältö: reflektointi vs. arviointi. Mitkä ovat reflektoinnin ja arvioinnin yhtäläisyyden erot? Arvioidaanko meillä työ- ja toimintakykyä? Miksi -miksi ei?
Kouluttaja Jennie Nyman

Digiohjaamisen menetelmiä
to 1.4.2021 klo 14.30-16.00

sisältö: Sovellukset ohjauksen tukena, Seppo-pelialustan hyödyntäminen liikunnallisuuden, ryhmäytymisen ja innostuksen herättäjänä teemojen tutkimisessa. Verkko-ohjauksen haasteet ja mahdollisuudet.
kouluttaja: Jouni Piekkari

NäytönPaikka – Nuoren digitaalinen oman elämän kansio
to 8.4.2021 klo 14.30-16.00

kouluttaja: Miikkael Ringman/ Suomen Setlementtiliitto
 

Luottamuksen rakentuminen ohjauksessa
Ti 13.4.2021 klo 10.00-11.30

kouluttaja: Eija Raatikainen
 

Työpaja III - Työ- ja toimintakyky
ti 20.4.2021 klo 13.00-15.30

sisältö: toiveita/ mikä askarruttaa?
Kouluttaja Jennie Nyman

Nuoret, salaliittoteoriat ja radikalisaation idut - kuinka otan puheeksi? Miten kohtaan omat asenteeni ja tunteeni?
ma 10.5. klo 10-14

sisältö: Ristiinpölytyspaja. Huolestuttaako valemedia? Pohditko miten nuorten kanssa ottaa puheeksi valemediaan liittyviä teemoja? Miten kohtaat keskusteluissa omat tunteesi ohjaajana? Kokemusten vaihtoa, harjoitteita, tietoa ja ohjauksellisia vinkkejä. Pääset myös tutustumaan valemediaa käsittelevään peliin, jota voi käyttää välineenä nuorten kanssa.Lisäkoulutuksia:

Futu -hankkeessa oli mahdollista osallistua myös Metropoliassa opetusharjoitteluaan tekevän Amiika Ontermaan koulutuksiin. Koulutuksia pidettiin Futu -hankkeen perehdytysten yhteydessä.

Kohti onnellisuutta. Elämän tarkoitusta etsimässä.
to 8.4. klo 16.00-17.00

Sisältö: Miten tutkia ja tukea elämän merkityksellisyyden kokemusta asiakastyössä.

Kiintymyssuhteiden vaikutuksia.
ti 13.4. klo 9.00-10.00

Sisältö: Varhainen kiintymyssuhde ja sen vaikutuksia halki elämän. Uhkia, etuja vai uusi mahdollisuus (earned security).

Nuorten tulevaisuuskuvien ja identiteetin rakentuminen.
ti 20.4. klo 15.30-16.30

Sisältö: Arvot, odotukset ja asenteet tulevaisuuskuvien rakentumisessa sekä identiteetin selkiytymisessä.

Kouluttaja: Amiika Ontermaa, sosiaalityöntekijä-sosiaalipsykologi

Hankkeen esittely

Creating Positive Future - FUTU -hanke on Motiivi - Nuorten tulevaisuustyöskentelyn uudet menetelmät -hankkeen (S20920) jatkohanke. Hankkeen tavoitteena on edistää heikommassa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistymisvalmiuksia edistäen nuorten positiivista tulevaisuussuuntautunutta ajattelua, arjen elämänhallintaa ja toimintakykyä. Lisäksi hankkeessa voidaan tukea heitä ammatilliseen jatkokoulutukseen tai työelämään siirtymisessä. 

  1. Tukea tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen keinoin nuoria hahmottamaan vaihtoehtoja positiivisen ja realistisen tulevaisuuden rakentamiseksi: näkemään oma tulevaisuus positiivisia vaihtoehtoja sisältävänä ja tavoittelemisen arvoisena olevana asiana.
  2. Kehittää edelleen, juurruttaa ja levittää MOTIIVI-hankkeessa kehitettyjä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja sekä edistää sukupuolisensitiivisten ryhmänohjausmalleja käyttöönottoa hankkeen toimijoiden keskuudessa ja heidän verkostoissaan pääkaupunkiseudulla.

Valitut menetelmät ovat nuorilähtöisiä, osallisuutta tukevia ja nuorten toiveita ja tarpeita kunnioittavia. Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten näköalattomuus muuttuu innostukseksi, rohkeudeksi ja tulevaisuuden tavoitteiksi. Nuori uskaltautuu suunnittelemaan tulevaisuuttaan. Toiminta vahvistaa osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, sosiaalista kestävyyttä ja yhdenvertaisuutta. Hankkeen toiminta vahvistaa pitkällä aikavälillä (työelämän) osallisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja rakentaa sosiaalisesti kestävämpää ja monikulttuurisempaa yhteiskuntaa, erityisesti maahanmuuttajatyttöjen, mutta myös palveluihin huonosti kiinnittyvien nuorten (miesten) osalta.

Hankkeen tavoite

Hankkeen tuloksena syntyy arkilähtöisiä ja nuorten lähtökohdista kehitettyjä nuorten työ- ja toimintakykyä edistäviä tulevaisuussuuntautuneita ohjaus- ja toimintamalleja. Lisäksi syntyy käytäntölähtöistä arviointitietoa ja sen pohjalta suosituksia tulevaisuussuuntautuneen ohjauksen malleista ja työmuodoista monialaiseen työhön. 

Hankkeen kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29- vuotiaat syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, jotka eivät ole löytäneet paikkaa työelämässä, työharjoittelussa tai työllistymiseen johtavassa koulutuksessa. Erityisenä kohderyhmänä ovat perheryhmäkotien, etsivätyön, työpajojen asiakkaina olevat nuoret. Hankkeessa keskitytään maahanmuuttajatyttöihin, palveluiden piiriin huonosti kiinnittyviin nuoriin (miehiin) ja työpajoilla toimiviin nuoriin.

Hankkeen toteuttajat

Hankkeen toteuttavat Metropolia Ammattikorkeakoulu yhteistyössä Valo-Valmennusyhdistyksen ry, Stadin ammattiopiston nuorten työpajojen ja Espoon Hirviportin pienperheryhmäkodin kanssa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.2020-31.8.2022.