ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Alempaa sivustolta voit lukea lyhyesti hankkeesta ja mitä tuloksia sen myötä on luvassa. Lisäksi voit perehtyä hankkeesta tehtyihin blogeihin.

Seuraa Eloisa-hanketta somessa!

Instagram Facebook Linkedin

eloisan somet

Hankkeen tuloksena

 • syntyy luovan toiminnan työkaluja ja sovellettavissa oleva malli luovan ja taidelähtöisen työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamiseen yrityksissä.
 • resilienssiin, työhyvinvointiin ja vastuulliseen johtamiseen liittyvä ymmärrys ja osaaminen lisääntyvät yrityksissä.
 • luodaan tilaaja-tekijä -malli, joilla taiteilijoita ja luovan alanammatinharjoittajia voidaan rekrytoida yritysten tarpeisiin.
 • Täydennyskoulutus: Taiteilijoille ja luovan alan ammatinharjoittajille sekä yrityksille suunnattu täydennyskoulutus.

Hankkeen kohderyhmänä ovat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset toimisto- ja palvelualalta.

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu.

Hankkeelle myönnetty REACT-EU -rahoitus on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan ESR-toimintalinjan eritystavoitetta Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.Infograafi

Tervetuloa Eloisa hankkeen maksuttomaan webinaariin to 23.3.2023 klo 15.00-16.15

Työhyvinvointia yhteisöllisyydestä - sosiaalista pääomaa kehittämällä

Mitä tarkoitetaan sosiaalisella pääomalla? Mikä on sen merkitys yritykselle ja mistä se muodostuu?

Osallistumalla tähän webinaariin voit saada keinoja yhteisöllisyyden edistämiseen työnantajan ja työntekijän näkökulmista.

FT, YTM Marja-Liisa Manka on toiminut muun muassa työhyvinvoinnin professorina ja edelleen työhyvinvoinnin johtamisen dosenttina ja yrittäjänä. Hän on johtanut lukuisia tutkimus- ja kehittämishankkeita julkisella ja yksityisellä puolella ja toiminut myös itse kehittäjänä, kouluttajana ja kolumnistina. Marja-Liisa on kirjoittanut aihepiiriä sivuavia tietokirjoja mm. Elämänilon jäljillä – tunne juuresi, vaikuta elämääsi (2022), Työhyvinvointi, (2016), uusi painos ilmestyy keväällä 2023, yhdessä Marjut Mankan kanssa, Stressikirja (2015), Työnilo (2011) ja Tiikerinloikka työniloon ja menestykseen (2010), Työrauhanjulistus – miten olla ihmisiksi alaisena ja esimiehenä (2007).

Lisätietoa Marja-Liisasta www.docendum.fi

Ilmoittautuminen e-lomakkeella: https://elomake.metropolia.fi/lomakkeet/37815/lomake.html

Täydennyskoulutus: Luovan osaamisen tuotteistaminen työhyvinvointipalveluksi

Eloisa-hankkeessa suunniteltu ja rakennettu avoin verkkokurssi eli MOOC auttaa tuotteistamaan luovan alan osaamista työhyvinvointiosaamiseksi. Taustalla on ajatus kannustaa taiteilijoita ja luovan alan osaajia hyödyntämään osaamistaan työhyvinvointipalveluiden kentällä. Kurssin avulla pääset pohtimaan omaa osaamistasi sekä miettimään, mikä olisi sinulle luontevin tapa olla osa organisaatioiden työhyvinvointia.

Täydennyskoulutus on auki 2.3.-14.4.2023. Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Verkkokurssi rakentuu kahdesta osiosta: oman osaamisen tunnistamisesta ja muotoilusta sekä palvelun tuotteistamisesta. Opintojakson suoritettuasi osaat:

 • Tunnistaa ja arvioida työhyvinvointipalveluiden toimintakenttää ja erilaisia luovan ja taidevälitteisen toiminnan mahdollisuuksia.
 • Tunnistaa ja hyödyntää omaa osaamista työhyvinvointipalveluiden tuottamiseksi.
 • Huomioida asiakaslähtöisyyden periaatteita ja tulevaisuusnäkymiä palvelun tai toimintamallin kehittämistyössä.
 • Hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja oman osaamisen tuotteistamiseksi.
 • Lopputuloksena sinulle syntyy valmis palvelukonsepti tai tuote, jossa hyödynnät omaa luovan alan osaamistasi työhyvinvointipalveluiden tuottamisessa.

Koulutus on maksuton. Ei pohjakoulutusvaatimusta.

Opiskelija saa 2 opintopisteen laajuisesta täydennyskoulutuksesta Luova työhyvinvoinnin tuotteistaja -osaajamerkin. Lue lisää Open Badge -merkistä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Marika Kivistö, Lehtori, marika.kivisto [at] laurea.fi

Anniina Honkonen, projektityöntekijä, anniina.honkonen [at] laurea.fi

Lue lisää:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen | Laurea Journal

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta | Laurea Journal

Viimeisimmät julkaisut

Pääset tutustumaan Eloisa-hankkeen toimintaan ja käsittelemiin aiheisiin laaja-alaisesti Laurea Journalissa ja Metropolian Tikissä julkaistujen blogikirjoitusten kautta.


.


Tapahtumat ja toiminta

Blogitekstit, jotka käsittelevät Eloisa-hankkeen järjestämiä tapahtumia, verkkokurssia ja aistien-tilaa:

Luovaa työhyvinvointia Eloisa-hankkeen MOOC-kurssilta

Havuntuoksua työpäivän lomassa

Työyhteisön luovuus, vuorovaikutus ja luottamus - sanoja ja tekoja

Tarinasta voimaa yrityksiin pandemian jälkeen

Taideperustaisin menetelmin kohti työelämän tulevaisuuksia

Havumetsä, kuva:pixabay

Tällaiseen maisemaan aistimaan havun tuoksua voi tehdä matkan työpäivän aikana (Kuvan lähde: Pixabay)


Hanketyö

Yhteistyö, kuva: shutterstock

Kurkista hanketyön vauhdikkaaseen todellisuuteen ja vaihteleviin työtehtäviin:

Hyppy liikkuvaan junaan - alati muokkautuvan hanketyön haasteet

Vauhti kiihtyy, työnkuvat muuttuvat

(Kuvan lähde: Shutterstock)


Termien takana

Hanketyössä puhutaan paljon esimerkiksi de minimiksestä, resilienssistä ja sosiaalisesta pääomasta. Tutustu siihen, mitä nämä termit tarkoittavat ja kuinka ne konkretisoituvat hanketyön arjessa:

Mikä ihmeen de minimis?

Eloisasti läpi kriisien organisaation sosiaalisen pääoman avulla

Kuvaaja RODNAE Productions palvelusta Pexels

(Kuvaaja: Rodnae Productions, Palvelusta: Pexels)


Motivaatio ja taidelähtöisten menetelmien hyödyt

Seuraavissa blogikirjoituksissa perehdytään siihen, mikä johtaa oppimistapahtumaan ja kuinka taidelähtöiset menetelmät voivat edesauttaa yhteisöllistä hyvinvointia:

Taidelähtöinen työhyvinvoinnin edistäminen

Aito kiinnostus aiheeseen ja sisällöllinen motivaatio avaa ovet oppimiselle

Taiteilija yhteisöllisyyden rakentajana

Aistitila

Luokkahuone muuntuu metsäksi valoilla, kankailla ja kasveilla (Kuva: Xuan Dang).

Hankkeessa tapahtunutta

Syksyn 2022 tapahtumatTapahtuman päivät

Eloisa-hanke tarjosi syksyllä uusmaalaisille toimisto-, sote- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille kolme maksutonta työhyvinvoinnin tapahtumaa yhteisöllisyyteen ja resilienssin vahvistamiseen. Tapahtumapäivissä päästiin perehtymään mm. intuitioon Asta Raamin mukana, yritystarinoihin sekä kokemaan erilaisia tulevaisuustiloja. Tapahtumien tarkemmat ohjelmat löytyvät tapahtumasivulta.

Tapahtumien aikataulu:

 • 23.9. Luovuus, vuorovaikutus ja luottamus – Sanoja vai tekoja?

 • 28.10. Tarinoiden voima yrityksessä

 • 11.11. Tulevaisuus

Tapahtuma-aika: klo 9.30 - 12
Tapahtumapaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus Hämeentie 135 D, Helsinki.

Taide töihin! – Eloisa-hankkeen innovaatiokilpailu opiskelijoille

Kenelle? Kilpailu on avoin sekä Metropolian että Laurean taiteen, sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutusohjelmien opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmänä. Kilpailutyöstä saat opintopisteitä, joiden määrä on sovittava oman opintojakson lehtorin kanssa.

Ilmoittautuminen: Lähettämällä Marika Kivistölle sähköpostilla (Marika.kivisto [at] laurea.fi) tieto ryhmän jäsenistä, oppilaitoksesta sekä yhteystiedoista. Ilmoittautuminen on auki koko syksyn.

Mitä? Muotoile palvelu tai malli, jolla ratkaiset yrityksen kohtaaman haasteen tuomalla taiteilijan mukaan rakentamaan työyhteisön työhyvinvointia. Kilpailun tavoitteena on saada uusia ideoita luovan osaamisen ja taiteilijan osaamisen hyödyntämiseksi yritysten työhyvinvoinnin ja resilienssikyvyn vahvistamisessa.

Kilpailuaika: 10.8 - 20.12.2022

Lisätietoja ja mahdollisiin kysymyksiisi vastaa: Marika Kivistö,
Sosiaalialan lehtori Laureasta ja Eloisa-hankkeen palvelumuotoilia,
Marika.kivisto [at] laurea.fi.

Valmennusta toimisto- ja palvelualan yrittäjille

Keväällä ja syksyllä 2022 hanke tarjosi Uudellamaalla toimiville toimisto- ja palvelualan mikro- sekä pk-yrityksille räätälöityjä valmennuksia yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamisen tueksi. Mukaan saatiin toistakymmentä yritystä. Valmennukset toteutettiin taidelähtöisesti sekä yritysten tarpeisiin räätälöiden yhdessä hankkeen asiantuntijoiden sekä hankkeeseen palkattujen taiteilijoiden kanssa. Valmennuspaketit koostuivat kolmesta yrityskohtaisesta valmennuksesta, niiden välissä olevista konsultointitapaamista sekä hyvinvointipäivästä

Lue Eloisan uutisjuttu kaupunkilehti Länsiväylästä!