ELOISA-hanke tukee COVID 19-pandemiasta kärsineiden työyhteisöjen ja työntekijöiden työhyvinvointia sekä henkilöstön kehittämistä tuomalla luovia ja taidelähtöisiä työkaluja yritysten ja heidän työntekijöiden arkeen. ELOISAssa kohtaavat ammattitaiteilija/ luovan alan ammatinharjoittaja, opiskelijat sekä yrityksen työntekijät. Interventio mahdollistaa taiteen hyödyntämisen suunnittelun ja taidetoiminnan käynnistämisen organisaatiossa. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. 

Seuraa Eloisa-hanketta somessa!

Instagram                                            Facebook                                                                         Linkedin     

eloisan somet

Eloisa-hanke infografiikka. Samat tiedot löytyvät sivuston tekstiosiosta.

Hankkeen tuloksena  

  • syntyy luovan toiminnan työkaluja ja sovellettavissa oleva malli luovan ja taidelähtöisen työhyvinvointia edistävän toiminnan toteuttamiseen yrityksissä. 
  • resilienssiin, työhyvinvointiin ja vastuulliseen johtamiseen liittyvä ymmärrys ja osaaminen lisääntyvät yrityksissä. 
  • luodaan tilaaja-tekijä -malli, joilla taiteilijoita ja luovan alanammatinharjoittajia voidaan rekrytoida yritysten tarpeisiin. 
  • Täydennyskoulutus: Taiteilijoille ja luovan alan ammatinharjoittajille sekä yrityksille suunnattu täydennyskoulutus. 

Hankkeen kohderyhmänä ovat uusmaalaiset mikro- ja pk-yritykset toimisto- ja palvelualalta. 

Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2021 - 31.8.2023. Päätoteuttajana toimii Metropolia Ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajana Laurea-ammattikorkeakoulu. 

Hankkeelle myönnetty REACT-EU -rahoitus on osa Suomen "Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020" -rakennerahasto-ohjelmaa. Rahoituksella tuetaan ESR-toimintalinjan eritystavoitetta Yritysten ja yrittäjien nopean muutoskyvykkyyden edistäminen.

Syksyn 2022 tapahtumat

Eloisa-hanke tarjoaa maksuttomia työhyvinvoinnin tapahtumia syksyllä 2022!  

Tule yrityksesi kanssa pysähtymään ja voimaantumaan tulevaisuuden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Eloisa-hanke järjestää uusmaalaisille toimisto-, sote- ja palvelualan mikro- ja pk-yrityksille kolme tapahtumaa yhteisöllisyyteen ja resilienssin vahvistamiseen. Pääset tutustumaan tapahtumiin lisää tapahtumasivulla. Päivien tarkempi ohjelma sekä aikataulu päivitetään tapahtumasivustolle lähiaikoina.

Voit osallistua kaikkiin tapahtumiin tai osaan niistä. Ilmoittautuminen tapahtumiin elomakkeen kautta.

  • 23.9. Luovuus, vuorovaikutus ja luottamus – Sanoja vai tekoja?

  • 28.10. Tarinoiden voima yrityksessä

  • 11.11. Tulevaisuus

Tapahtuma-aika: klo 9.30 - 12
Tapahtumapaikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Arabian kampus Hämeentie 135 D, Helsinki.

Valmennusta toimisto- ja palvelualan yrittäjille

Tarjoamme Uudellamaalla toimiville toimisto- ja palvelualan mikro- sekä pk-yrityksille monialaisen tiimin työyhteisösi yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin vahvistamisen tueksi.

Tarjoamme räätälöidyn, maksuttoman valmennuspaketin yhteensä yhdeksälle hankkeen kohderyhmään kuuluvalle uusmaalaiselle yritykselle. Taidelähtöisessä valmennuspaketissa taiteilijoiden osaaminen tuodaan räätälöidysti yrityksesi tarpeisiin työyhteisösi hyvinvointia ja resilienssiä tukemaan.

Valmennuspaketti koostuu kolmesta yrityskohtaisesta valmennuksesta, niiden välissä olevista konsultointitapaamista sekä hyvinvointipäivästä. Valmennusten aikataulu sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

Hae mukaan jättämällä yhteydenottopyyntö!

Lue Eloisan uutisjuttu kaupunkilehti Länsiväylästä!
 

Taide töihin! – Eloisa-hankkeen innovaatiokilpailu opiskelijoille

Kenelle? Kilpailu on avoin sekä Metropolian että Laurean taiteen, sosiaalialan ja terveydenhuollon koulutusohjelmien opiskelijoille. Kilpailuun voi osallistua yksin tai ryhmänä. Kilpailutyöstä saat opintopisteitä, joiden määrä on sovittava oman opintojakson lehtorin kanssa.

Ilmoittautuminen: Lähettämällä Marika Kivistölle sähköpostilla (Marika.kivisto [at] laurea.fi) tieto ryhmän jäsenistä, oppilaitoksesta sekä yhteystiedoista. Ilmoittautuminen on auki koko syksyn.

Mitä? Muotoile palvelu tai malli, jolla ratkaiset yrityksen kohtaaman haasteen tuomalla taiteilijan mukaan rakentamaan työyhteisön työhyvinvointia. Kilpailun tavoitteena on saada uusia ideoita luovan osaamisen ja taiteilijan osaamisen hyödyntämiseksi yritysten työhyvinvoinnin ja resilienssikyvyn vahvistamisessa. 

Kilpailuaika: 10.8 - 20.12.2022

Lisätietoja ja mahdollisiin kysymyksiisi vastaa: Marika Kivistö,
Sosiaalialan lehtori Laureasta ja Eloisa-hankkeen palvelumuotoilia,
Marika.kivisto [at] laurea.fi.