Digitaalisen datan hyödyntäminen viestinnässä, mediassa ja journalismissa

Huom! 4 peruutuspaikkaa avoinna. Hakuaikaa jatkettu 31.1.2019 klo 23.59 saakka.

Haluatko päivittää osaamistasi ja

 • ymmärtää tekoälyn ja koneoppimisen mahdollisuuksia
 • ymmärtää algoritmisen ajattelun periaatteita
 • hyödyntää digitaalista dataa mediapalveluissa
 • tuntea XR-teknologioita
 • toteuttaa uudenlaisia mediasisältöjä

Metropolia AMK tarjoaa uutta 1,5 vuoden mittaista median erikoistumiskoulutusta alan ammattilaisille. 40 opintopisteen laajuisen koulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet datalähtöisen tiedon hyödyntämiseen mediatuotteiden ja palvelujen toteuttamiseksi yhteistyössä moniammatillisessa tiimissä. Koulutus alkaa tammikuussa 2019 ja se on tarkoitus suorittaa työn ohessa. Tämä erikoistumiskoulutus on kehitetty yhteistyössä elinkeinoelämän sekä neljän yliopiston ja 11 ammattikorkeakoulun kanssa. *)

Koulutus tarjoaa kokeilualustaa uutta teknologiaa hyödyntäville projekteille, ja koulutuksen aikana tehdään erilaisia mediasisältöjä. Kouluttajina toimii asiantuntijoita työelämästä, eri yliopistoista ja korkeakouluista. 

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutuksen kohderyhmän muodostavat jo työelämässä toimivat median ja journalismin ammattilaiset, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen.

Hinta

Erikoistumiskoulutuksen hinta opiskelijalle on 2000,00 € (0% alv). Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee koulutuksen toteuttamista.

Maksu laskutetaan kahdessa erässä, ensimmäinen erä 1000,00 € tammikuussa 2019 ja toinen erä tammikuussa 2020

Hakuaika ja valintaperusteet

Koulutukseen voidaan ottaa korkeakoulututkinnon suorittaneita jo työelämässä toimivia median, viestinnän ja journalismin ammattilaisia, joiden tavoitteena on kehittää omaa alaansa monialaisesti ja tulevaisuuteen orientoituen. Koulutukseen voidaan myös ottaa ilman tutkintoa olevia, joilla on alan työkokemusta vähintään viisi vuotta ja niitä hakijoita, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Hakukelpoiset hakijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Koulutukseen valitaan 18 opiskelijaa.

Hakuaika Metropoliassa 1.11. - 16.12.2018 (haku päättyy klo 23.59). Hakulomake löytyy täältä.

Valituille ilmoitetaan viimeistään 18.12.2018.

Huom! 4 peruutuspaikkaa avoinna. Hakuaikaa jatkettu 31.1.2019 klo 23.59 saakka.

Koulutuksen sisältö ja rakenne

Koulutuksen laajuus on 40 op. Koulutus sisältää kaikille pakollisen 10 opintopisteen kokonaisuuden johtamisesta ja tulevaisuuden ennakoinnista sekä 10 opintopisteen projektityön, joka tuotetaan monialaisena ja yhteistyössä työelämän kanssa. Lisäksi koulutus sisältää vähintään neljä (4) valinnaista modulia (kunkin modulin laajuus on 5 op).

 

Linkki opetussuunnitelmaan opintojaksokuvauksineen.

Toteutustapa ja aikataulu

Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja opinnot voidaan suorittaa työn ohessa. Lähiopetus toteutetaan 15.1.2019- 11.6.2020 (pääsääntöisesti tiistai- ja torstai-iltaisin klo 17-20). Osa kontaktiopetuksesta toteutetaan verkko-opetuksena.

Kevät 2019

VR- ja AR -tuotannon menetelmät ja työtavat, 5 op

 • lehtori Ale Torkkel
 • Torstaisin klo 17-20 ajalla 17.1. -21.3.2019

Palvelumuotoilu viestinnässä, 5 op

 • tiistaisin klo 17-20 ajalla 22.1.2019- 12.3. ja to 28.3.2019

Datan keruu ja analyysi, 5 op  

 • lehtori Liisa Seppänen, DI, Tietojenkäsittelytieteen professori Matti Tedre
 • Projektityön käynnistys
 • Tiistaisin klo 17-20 ajalla 19.3.-2.5.2019

 

Syksy 2019

Immersiivinen viestintä  5 op 

 • lehtori Lauri Huikuri

Tulevaisuuden ennakointi 5 op

 • lehtori Antti Pönni

Datan visualisointi  5 op     

 • lehtori Jaakko Ruuttunen

Fasilitoiva johtaminen 5 op

 • vastuuhenkilö Auli Sillanpää

 

Kevät 2019-Kevät 2020

Projektityö yrityksissä 10 op

 • Vastuuhenkilö Auli Sillanpää

 

*) Koulutus toteuttaa valtioneuvoston asetuksessa 2014/1129 määriteltyjä erikoistumiskoulutuksen yleisiä tavoitteita. Koulutus antaa valmiudet arvioida ja kehittää erikoisalansa ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimukseen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin.  Erikoistumiskoulutukset ovat osa koulutusjärjestelmää ja yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lakisääteistä tehtävää.

** Korkeakoulut: Arcada, Haaga-Helia amk, Helsingin yliopisto, Hämeen amk, Jyväskylän yliopisto, Karelia amk, Kymenlaakson amk, Lahden amk, Metropolia amk, Oulun amk, Savonia amk, Tampereen amk, Tampereen yliopisto, Turun amk ja Vaasan yliopisto.

Korkeakoulut kehittävät erikoistumiskoulutuksia opetukseen ja tutkimukseen perustuvan erityisosaamisen ja työelämätarpeen pohjalta. Erikoistumiskoulutuksen tukena on asiantuntijaryhmä, joka muodostuu työ- ja elinkeinoelämän asiantuntijoista ja työnantajista.

Yhteyshenkilö

Liisa Seppänen, liisa.seppanen metropolia fi,(ajalla 5.-16.11.)
Antti Pönni, antti.ponni metropolia fi
Anitta Pankkonen, 050 5815 770, anitta.pankkonen metropolia fi, (ei 5.-16.11.)

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.