Etäratkaisut kuntoutumisen tukena -erikoistumiskoulutus 30 op

Tule mukaan kehittämään yhdessä tulevaisuuden kuntoutusta!

Tavoitteet ja sisältö

Erikoistumiskoulutus vahvistaa sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten sekä insinöörien monialaisten yhteisöjen osaamista uudenlaisten kuntoutumisen etäratkaisujen kehittämisessä ja tuottamisessa. Erikoistumiskoulutuksessa keskitytään etäkuntoutuksen palvelutuotteiden ja sovellusten arviointiin, muotoiluun ja kehittämiseen tarvittavien valmiuksien tuottamiseen yhteistyössä teknologian asiantuntijoiden, soten ammattilaisten ja kuntoutuksen asiakasryhmien kanssa.

Koulutuksen rakenne

 • Kuntoutumisen etäratkaisujen asiantuntijaksi kehittyminen 10 op
 • Ihmislähtöisyys ja kohtaaminen digitaalisessa ympäristössä 5 op
 • Etäratkaisujen vaikuttavuuden ja käytettävyyden arviointi 5 op
 • Etäratkaisujen kehittäminen palvelumuotoilun keinoin 10 op

Lisätietoa koulutuksen opintojaksoista löytyy opetussuunnitelmasta.

Kenelle

Erikoistumiskoulutukset ovat korkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, työelämässä kuntoutusalalla toimineille/toimiville suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä opintoja.

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu seuraavien tutkintonimikkeiden suorittaneille:

 • apuvälineteknikko (AMK),
 • ensihoitaja (AMK),
 • fysioterapeutti (AMK),
 • geronomi (AMK),
 • jalkaterapeutti (AMK),
 • kuntoutuksen ohjaaja (AMK),
 • kätilö (AMK), naprapaatti (AMK),
 • osteopaatti (AMK), sairaanhoitaja (AMK),
 • sosionomi (AMK),
 • suuhygienisti (AMK),
 • terveydenhoitaja (AMK),
 • toimintaterapeutti (AMK),
 • insinööri (AMK) ja
 • liikunnanohjaaja (AMK) 

Myös aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävä tiedollinen ja taidollinen osaaminen erikoistumiskoulutuksen suorittamista varten, työkokemusta kuntoutuksen työtehtävistä tai kuntoutukseen liittyvistä tekniikan alan työtehtävistä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan 28.11.2018 - 31.12.2019 välisenä aikana. Koulutuksen laajuus on 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opintoina ja ne koostuvat moduuleista, jotka syventävät ja laajentavat erityisosaamista kuntoutuksen alueelta.

Vuoden 2018 lähipäivät:

 • 28. - 29.11.

Vuoden 2019 lähipäivät:

 • 15.1.
 • 13. - 14.3.
 • 10.4.
 • 15.5.
 • 4.-5.9.
 • 9. - 10.10.
 • 21.11.

Lisäksi järjestetään ohjauswebinaareja. Lähipäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla, paikat ilmoitetaan myöhemmin.
(Huom! Muutokset mahdollisia.)  

Koulutus on suunniteltu yhdessä seitsemän ammattikorkeakoulun kesken (Arcada, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu). Metropolia toteuttaa koulutuksen yhdessä Laurean ja Arcadan kanssa.

Hakuaika

Olemme pidentäneet koulutuksen hakuaikaa, hakuaika jatkuu 20.11.2018 saakka. Koulutukseen haetaan hakuaikana sähköisellä hakulomakkeella.

Valintakoetehtävä

Hakulomake sisältää valintakoetehtävän, joka koostuu neljästä kysymyksestä.

Täytä hakulomake hakuaikana. Hakulomake valintakoetehtävineen tulee täyttää kerralla.

Tutustu ja valmistaudu valintakoekysymyksiin ennakolta.

Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille 22.11.2018 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen.

Hinta

Koulutus on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukemaa erikoistumiskoulutusta. Kustannukset opiskelijalle ovat näin ollen vain 900 € per osallistuja.

Yhteyshenkilöt

Sisällölliset kysymykset

Yliopettaja Pekka Paalasmaa
pekka.paalasmaa @ metropolia . fi
p. 040 641 8226

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset

Koulutussuunnittelija Auli Räsänen
auli.rasanen @ metropolia . fi
p. 040 672 6577

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.