Hyvissä handuissa himassa

Kehittäjäkumppanuutta ja tulevaisuuden työelämävalmiuksia vahvistamassa

Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijoiden moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta.

Kumppanuus rakentuu työelämä- ja asiakaslähtöisen monialaisen tiimiharjoittelun ja konsultatiivisen työskentelyn malleista, oppimisalustasta, kotihoitoon rakennetusta osaamisen tunnistamisen työkalusta ja innovaatiopolusta. Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden Minno-opintoja, TKI-hankkeita ja Ratkaisujen Areena -työskentelyä. Kehittämisellä on mahdollista luoda uusia tuotteita ja palveluita ja lisätä yrittäjyyttä. Kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet. Kehittämistoiminta tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Kohtaamisia

Lisätietoja hankkeesta

Projektipäällikkö Mari Heitto
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mari.heitto metropolia fi
gsm 040 769 8714

Sosiaalinen media:
#hyvissähanduissahimassa
#kehittäjäkumppanuus
#monialaisuus
#sote

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.