Hyvissä handuissa himassa

Kehittäjäkumppanuutta ja tulevaisuuden työelämävalmiuksia vahvistamassa

Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijoiden moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta.

Kumppanuus rakentuu:

  • työelämä- ja asiakaslähtöisen monialaisen tiimiharjoittelun mallista
  • konsultatiivisen työskentelyn mallista
  • oppimisalustasta
  • kotihoitoon rakennetusta osaamisen tunnistamisen työkalusta ja
  • innovaatiopolusta

Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden

Kehittämisellä on mahdollista luoda uusia tuotteita ja palveluita ja lisätä yrittäjyyttä. Kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet. Kehittämistoiminta tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama. Rahoittavana viranomaisena on Hämeen ELY-keskus.

Kohtaamisia

Sosiaalinen media

Hankkeen Facebook-sivu

Käytämme somessa (Facebook, Twitter ja Instagram) hashtageja:

#hyvissähanduissahimassa
#kehittäjäkumppanuus
#monialaisuus
#sote 
 
 

 

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mari Heitto
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mari.heitto metropolia fi
p. 040 769 8714


Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto – Euroopan unioni.