Hyvissä handuissa himassa

Kehittäjäkumppanuutta ja tulevaisuuden työelämävalmiuksia vahvistamassa

Hankkeessa rakennetaan työelämän ja oppilaitosten välille kehittäjäkumppanuutta opintojen työelämälähtöisyyden vahvistamiseksi. Kehittäjäkumppanuus tukee opiskelijoiden moniammatillisen osaamisen kehittymistä ja työelämäverkostoissa toimimista sekä sujuvoittaa opintojen suorittamista ja siirtymistä työelämään. Tavoitteena on lisätä kotihoidossa tehtävän työn kiinnostavuutta.

Kumppanuus rakentuu:

  • työelämä- ja asiakaslähtöisen monialaisen tiimiharjoittelun mallista
  • konsultatiivisen työskentelyn mallista
  • oppimisalustasta
  • kotihoitoon rakennetusta osaamisen tunnistamisen työkalusta ja
  • innovaatiopolusta

Innovaatiopolku linkittää työelämästä nousseet kehittämiskohteet osaksi Metropolian innovaatiokeskittymiä ja niiden

Kehittämisellä on mahdollista luoda uusia tuotteita ja palveluita ja lisätä yrittäjyyttä. Kehittämistoiminnassa huomioidaan digitalisaation ja teknologian mahdollisuudet. Kehittämistoiminta tukee paikallisen elinkeinorakenteen kestävää kehitystä, aineettomien tuotteiden ja palveluiden kehittämistä sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä.

Kohtaamisia

Sosiaalinen media

Käytämme somessa hashtageja:

#hyvissähanduissahimassa
#kehittäjäkumppanuus
#monialaisuus
#sote

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Mari Heitto
Metropolia Ammattikorkeakoulu
mari.heitto metropolia fi
gsm 040 769 8714

Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama.