Toteemi - työstä oppimassa, työhön

Hanke toteutetaan 16 ammattikorkeakoulun ja 2 yliopiston yhteistyössä ja kaksikielisenä. Nämä osatoteuttaja-ammattikorkeakoulut ja yliopistot sitoutuvat omilla suunnitelmillaan toimimaan Toteemi-hankkeessa kehittämiskoreissa, joita ovat "Joustavasti työssä", "Osaamista työstä ja työhön", ja "Hyvinvointi työssä oppimisessa". 

Metropolian osahanke kuuluu kehittämiskoriin 2: Osaamista työstä – Työssä oppiminen korkeakouluopinnoissa.

Metropolian hankkeen tavoitteena on

  1. lisätä ymmärrystä erilaisista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla
  2. kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi uusien, tehokkaiden ja joustavien palkkatyön opinnollistamisen käytänteiden kautta
  3. lisätään tietoisuutta ja valmiuksia koko korkeakouluyhteisössä työn opinnollistamisesta sekä otetaan käyttöön uusia toimintatapoja

Toteutustavat ja eteneminen

Syksyllä 2017 toteutetaan alkukartoitus ammattikorkeakouluopiskelijoille ja henkilöstölle, joiden avulla selvitetään sekä nykyistä tietoisuutta työn opinnoillistamisesta sekä tulevaisuuden näkymiä.

Kehittämistyö pilotoidaan kolmella alalla vuoden 2018 aikana: Liiketalous (Anne Perkiö), sähkötekniikka (Arja Ristola) ja sosiaaliala (Anna-Riitta Mäkitalo). Oppilaskunta METKA ry:n kanssa tehdään aktiivista kehittämistyötä (Pekka Petäkoski) tavoitteena saada opiskelijoiden arjen ääni voimakkaasti mukaan hankkeeseen, erityisesti hyödynnetään ja käytetään sosiaalisen median kanavia.

Hankkeessa toteutetaan valmennuksia ja koulutuksia sekä informoidaan palkkatyön opinnollistamisen mahdollisuuksista koko hankeprosessin ajan, joka mahdollistaa vuorovaikutuksellisen prosessin koko hankkeen elinkaaren aikana korkeakoulussa. Vuoden 2019 lopulla tehdään kartoitus hankkeen vaikuttuvuudesta Metropolian sisällä.

Toteutustiiminä ovat projektipäällikkö Johanna Holvikivi, Anne Perkiö, Arja Ristola, Anna-Riitta Mäkitalo ja Pekka Petäkoski.

Kumppanit

Keskeiset kumppanit ovat pääkaupunkiseudun työelämäkumppanit, niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Hankkeeseen osallistuu niin varhaiskasvatuksen, liiketalouden kuin tekniikan alan yhteistyökumppaneita.

Tulokset

Metropoliaan syntyy palkkatyön opinnollistamiseen liittyviä uusia toimintamalleja, työvälineitä ja osaamista, jotka leviävät ja tulevat yhteiseksi käytännöiksi koko korkeakoulussa.

Opiskelijoille syntyy parantuneet valmiudet tunnistaa työelämässä tapahtuvaa oppimista, omaksua työelämätaitoja ja valmistua määräajassa.

Toimintamallina yhteiskehittely ammattikorkeakoulun, työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kesken lisääntyy ja vakiintuu toimintatapana korkeakoulussa.

TOTEEMI valmennus - opiskelijalähtöinen työn opinnollistaminen

Valmennuksen ideana on lisätä osaamista palkkatyön opinnollistamisen käytänteistä, tarpeista ja haasteista eri koulutusaloilla. Tavoitteena on yhdessä kokeilla ja kehittää opiskelijoiden opintopolkuja työelämä -ja opiskelijalähtöisemmiksi sekä vahvistaa tulevaisuuden osaamista. Valmennuksen avulla rakennetaan yhteisiä käytänteitä Metropoliaan.

Valmennuksessa työskennellään yhdessä niin opiskelijat, opettajat kuin muu henkilöstö, niin että käytännöt syntyvät yhteisen kehittelyn kautta: Tule mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Tiedoksi alustava ohjelma, joka tarkentuu syksyllä.

Valmennukset toteutuvat

21.9.2018 klo 9.00 - 11.00 Bulevardi

  • Monimuoto-opetuksen työelämätoteutuksista kokemuksia ja käytännön työkaluja
  • Tutustu valmennuksen materiaaleihin tästä ja tästä

2.11.2018 klo 9.00 - 11.00 Leppävaara

30.11.2018 klo 9.00 - 11.00 Vanha Viertotie

  • Työn opinnollistamisen käytänteet ja prosessit Metropoliassa

TKI-toiminnan opinnollistaminen työssä

Hiiltä ja timanttia -blogi pohtii korkeakoulun roolia nyt ja tulevaisuudessa. Tutustu seuraaviin mielenkiintoisiin blogiteksteihin:

Työstä osaamista tulevaisuuteen

Jatkuvan oppimisen ideaa etsimässä

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu koordinoi hanketta

Hankkeen omat sivut löytyvät osoitteesta http://amktoteemi.fi/

Lisätietoja:

Yliopettaja Johanna Holvikivi
puh. +358503456151
etunimi.sukunimi@metropolia.fi

Yhteistyökumppanit

TOTEEMI Työstä oppimassa, työhön -hanke käynnistyi yhteisellä seminaarilla Haaga-Heliassa 12.10.2017. Lue lisää

Tie opinnollistamiseen on auki

Metropoliassa tehtiin syksyllä 2017 opinnollistamisen nykytilanteeseen liittyvät kartoitukset sekä opiskelijoille että opettajille. Tulosten analysointi on vasta käynnistynyt, mutta ensimmäisiä tuloksia ja havaintoja voidaan jo tarjota. Lue lisää

Hiiltä ja timanttia - opittajat pedagogiikan rajapinnoilla

Tutustu Metropolian Hiiltä ja timanttia-blogiin