IHME-innovaatiokilpailu haastoi opiskelijat kehittämään ratkaisuja asumisen tulevaisuuteen

14.9.2023 - 18:00

Kaupungistuminen, ekologinen jälleenrakennus ja digitalisaatio asettavat uudenlaisia odotuksia ja toiveita asumiselle. Asuntojen on oltava energiatehokkaita, ja samalla avainasemassa on ihmisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä lisäävien sekä ympäristöä säästävien asumistottumusten omaksuminen. Miten vastaamme yhteiskunnan yhteisiin mutta myös entistä yksilöllisempiin asumisen tarpeisiin? Millaista on asumisen tulevaisuus?

Tähän haasteeseen pääsivät pureutumaan Metropolian opiskelijat ensimmäistä kertaa järjestetyssä IHME-innovaatiokilpailussa. Kilpailussa 30 osallistujan muodostamat kuusi tiimiä pääsivät kymmenen päivän aikana (4.9.—14.9.2023) kehittämään uusia innovaatioita asumisen tulevaisuuden teeman parissa. Tiimit johdateltiin haasteen pariin Metropolian eri kampuksilla sijaitsevien yhteistyöalustojen, kuten yrityshautomo Turbiinin, kaupunkiviljelytila UrbanFarmLabin, robotiikkapaja RoboGaragen, älykoti SmartLabin sekä hyvinvointi- ja terveyspalvelujen yhteistyöalusta HyMy-kylän avulla.

”Monialaisena korkeakouluna tärkeä tehtävämme on tarjota opiskelijoille mahdollisuus päästä tutustumaan toisiinsa ja kehittää uusia innovaatioita yhdessä jo opintojensa aikana. Innovaatiokilpailu on loistava tapa tuoda yhteen eri tutkintoalojen osaajat ja edistää verkostoitumista toistensa ja työelämän kanssa. Tutkimus-, kehitys- ja innovaatioyhteistyö on mainio tapa laajentaa opiskelijoiden näkemyksiä työelämän moninaisista mahdollisuuksista ja samalla auttaa heitä oman polun löytämisessä”, sanoo Metropolian innovaatiojohtaja Anna-Stina Tähkävuori.

Tiimit esittelivät innovaatioitaan eri alojen asiantuntijoista koostuvalle tuomaristolle kilpailun finaalissa 14.9.2023 Metropolian Arabian kampuksella. Kilpailussa palkittiin kolme voittajatiimiä 5 000 euron, 2 000 euron ja 1 000 euron rahapalkinnoilla Metropolia-säätiön toimesta. Lisäksi voittajatiimit saavat mahdollisuuden nähdä ideansa toteutuvan tapahtuman jälkeen.

Kilpailun pääyhteistyökumppanina toimi Sweco. Kilpailun tuomaristossa olivat Metropolian asiantuntijoiden lisäksi Juha Vihma ja Anne Viisteensaari Swecolta, Miro Ristimäki Skanskalta, Sami Lankiniemi Sitowiseltä, Sarah Osa LEAD! Foundationilta, Olli Eklund TCG Ltd:ltä sekä sarjayrittäjä Sami Kuusela.

IHME-innovaatiokilpailun voitti tuomareiden arvioiden perusteella tiimi nimeltä Moovi innovaatiollaan, joka vähentää äänisaasteen haittoja ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille kehittämällä puumuovikomposiitti äänieristettä. Tiimissä olivat mukana Tiina Radmer (XR Design), Anne Vepsä (teollinen muotoilu), Mette Bärling (osteopatia) ja Janne Iijalainen (ajoneuvotekniikka). Perusteluina valinnalle olivat tiimin keskittyminen innovaatiossaan hienosti elämisen ääniympäristöön. Ratkaisu esitettiin selkeästi ja tiimi toimi hienosti yhdessä. Tiimillä oli tarkasti määritetty ongelma ja sille oli selkeä, yksinkertainen ratkaisu. Esitys oli selkeä ja havainnollinen.

Kilpailun toiselle sijalle pääsi tiimi CareConnects Innovators innovaatiollaan "Care Connect Hub", joka määrittelee uudelleen, miten asukkaat ovat vuorovaikutuksessa asuinympäristönsä kanssa, ja kuroo umpeen kuilun digitaalisen mukavuuden ja yhteisöllisen sitoutumisen välillä. Perusteluina olivat hyvin aistittavissa ollut tiimihenki, taustakyselyn toteutus, pitkälle viety prototyyppi, esittelyn innokkuus ja liiketoimintamallin hyödyntäminen sekä ihmisläheisyys. Tiimissä kisasivat Eunice Siene-Moono (Nursing), Thanh Tran (informaatioteknologia) ja Leo Huovinen (informaatio- ja viestintäteknologia, nursing)

Kolmanneksi sijoittui tiimi Ecovators, jonka innovaation keskiössä olivat modulaariset seinät, joissa on integroitua teknologiaa ja huonekaluja. Tiimi sai kiitosta innostavasta esittelystä sekä hyvästä kilpailuhengestä huomioimalla muita tiimejä. Tiimissä kilpailivat Konstantinos Chatzopoulos (sähkötekniikka), Matej Stofko (European Business Administration), Aleksi Annola (XR Design), Roman Kuzero (informaatioteknologia) sekä Siddarth Singoma (informaatioteknologia)

IHME-innovaatiokilpailun voittajat

(Kuvaaja: Emma Duah)

Innovaatiokilpailu tarjoaa oppimisen ja verkostoitumisen mahdollisuuksia

Innovaatiokilpailu on ideakilpailu, jossa kehitetään erilaisia ratkaisuehdotuksia annettuihin haasteisiin. Innovaatiokilpailuja kutsutaan myös hackathoneiksi (englannin kielen sanoista hacking ja marathon). Yhdistelmä tuo esiin tapahtuman luonnetta, jossa osallistujat kehittävät innovaatioita tiiviissä aikataulussa. Kilpailun tulokset ovat tavallisesti jalostuskelpoisia demoja, prototyyppejä tai konsepteja. Innovaatiokilpailuun osallistuvat opiskelijat pääsevät verkostoitumaan kilpailuun osallistuvien tiimien, asiantuntijoiden ja mentoreiden kanssa.

IHME-innovaatiokilpailu järjestettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja kilpailun finaali pidettiin Metropolian lukuvuoden avajaistapahtuman MetGO:n yhteydessä.

Lisätietoa

Anna-Stina Tähkävuori
Innovaatiojohtaja, Metropolia Ammattikorkeakoulu
anna-stina.tahkavuori [at] metropolia.fi (anna-stina[dot]tahkavuori[at]metropolia[dot]fi)