Metropolian ensimmäinen vuosineljännes – yhteistyöllä elinvoimaa ja uudistumista

26.5.2023 - 11:30

Vuosi 2023 on alkanut vauhdikkaasti. Yksi kevään merkittävimmistä saavutuksista on ollut Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (KARVI) auditoinnin läpäiseminen hyvin arvosanoin. Auditointiryhmä antoi Metropolialle erityistä kiitosta selkeästä strategiasta, jonka työntekijät tuntevat hyvin. Metropolian toiminnan perustana on ihmislähtöisyys, joka nousi vahvasti esiin ”Metropolian henkenä” henkilöstön haastatteluissa.

”Olen erityisen iloinen siitä, että auditointiryhmä tunnisti ”Metropolia spiritin” ja strategian keskeisinä, toimintaamme ohjaavina vahvuuksina ja että olemme onnistuneet strategian käytäntöön viennissä. Auditoinnin tulosten myötä olemme entistä tietoisempia vahvuuksistamme ja otamme oppia kehitysehdotuksista”, sanoo toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkola.

Alkuvuoden aikana Metropoliassa on tehty laaja-alaista yhteistyötä Vantaan kaupungin ja yrityskumppaneiden kanssa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä otettiin merkittäviä edistysaskeleita myös toiminnan avoimuuden, ympäristötietouden ja johtamisen kehittämisen alueilla.

Yhteistyöllä vahvistetaan alueen elinvoimaa ja uudistumista

Alkuvuoden aikana Metropolian ja Vantaan yhteistyöprojekteissa on kehitetty kaupungin henkilöstöhallinnon palveluita monella eri tasolla. Vuoden alussa käynnistyneessä projektissa Metropolia kehittää kaupunkitasoisen perehdytyspolun Vantaan kaupungin uusille työntekijöille. Metropolian aikaisemmin Vantaan ja Keravan työllisyyspalveluille kehittämä perehdytyspolku osoitti hyötynsä, sillä nyt perehdytyspolku laajennettiin kattamaan kaikki kaupungin toimialat.

Yhteistyön puitteissa Metropolia suunnittelee Vantaan kaupungille uuden vertaismentoroinnin mallin, jonka avulla tuetaan työntekijöiden ammatillista kehittymistä. Vantaan kaupungin työntekijöiden työssäjaksamista vahvistetaan Metropolian tuottamalla Kestävä työkyky -työpajasarjalla, joka toteutetaan lähes kaikilla kaupungin toimialoilla.

Kaupunkien lisäksi Metropoliassa tehdään laaja-alaisesti yhteistyötä yritysten kanssa. Alkuvuonna tiivistettiin yhteistyötä ABB:n, Enoviksen ja Daikinin kanssa solmimalla yritysten kanssa työelämäyhteistyösopimukset. Sopimusten myötä vahvistetaan tekniikan, kuntoutuksen sekä kiinteistö- ja rakennusalan osaamista.

Liikevaihto kasvoi ja tulos parani

Metropolian ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 29,8 miljoonaa euroa kasvaen edellisvuodesta 7,9 prosenttia (Q1/2022; 27,6 M€). €). Ensimmäisen kvartaalin tulos oli 1,4 miljoonaa euroa voitollinen kasvaen 80,3 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kaudesta (Q1/2022; 0,8 m€).

Merkittävimmät syyt liikevaihdon kasvuun edellisvuoteen verrattuna olivat perusrahoituksen nousu, lukuvuosimaksullisten opiskelijoiden määrän kasvu sekä Digivisio 2030 projektin liikevaihto. Tilikauden kumulatiivinen kolmen kuukauden oikaistu tulos on 1,6 miljoonaa euroa. Oikaistu tulos huomioi OKM:n vuonna 2021 liikaa maksaman vuodelle 2023 kuuluvan tulorahoituksen.

Lue vaikuttavuuskatsaus kokonaisuudessaan: vaikuttavuuskatsaus 1/2023

Arabian kampus

Lisätietoja:

Riitta Konkola
toimitusjohtaja-rehtori