Strategia 2030: Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden

Kolme innovaatiokeskittymäämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa:

  • Tulevaisuuskestävä terveys ja hyvinvointi
  • Puhtaat ja kestävät ratkaisut
  • Älykäs ja luova kaupunki

Toimimme innovaatiokeskittymissä ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme. Uusien teknologioiden kuten, AI:n, XR:n IoT:n, 5G:n ja automaation hyödyntämisen mahdollisuuksia kokeillaan rohkeasti eri aloilla. Myös datan hyödyntäminen ja kyberturvallisuus huomioidaan.

Ilmiöitä, joihin Metropolian innovaatiokeskittymissä tartutaan, ovat muun muassa ilmastomuutos, työelämän murros, väestön ikääntyminen ja kaupungistuminen.

Innovaatiokeskittymät toteuttavat YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030:a ja tukevat Suomen pyrkimystä kestävän kehityksen kärkitoimijaksi.

Kuvan sisältö selitetty tekstissä.

Strategian 2030 muut teemat

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.