Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden

Viisi innovaatiokeskittymäämme mahdollistavat uuden tavan oppia, tuottaa innovatiivisia ratkaisuja ja tehdä monialaista yhteistyötä merkittävien yhteiskunnallisten ja globaalien ilmiöiden parissa.

Toimimme innovaatiokeskittymissä ekosysteemiperiaatteella; ratkaisut syntyvät eri toimijoiden kanssa rohkealla ajattelulla, yhdessä tekemällä ja oppien.

Ajattelumme keskiössä on ihminen; rakennamme uusilla ratkaisuilla hyvinvointia ja kestävää tulevaisuutta ihmiselle ja elinympäristöllemme.

Strategian 2030 muut teemat

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin. 

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.