Strategia 2030: Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin

Luomme yksilöille joustavia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä elämän erilaisissa tilanteissa.

Tuemme ja aktivoimme oppimista ja osaamisen kehittymistä elinikäisen oppimisen ohjauksen palveluillamme.

Ilmiöiden ymmärtäminen on olennainen osa oppimistamme. Ilmiölähtöisissä innovaatiokeskittymissä opiskelijamme ratkovat ilmiöihin liittyviä haasteita yhteistyössä eri toimijoiden kanssa luovasti ja ketterästi kokeillen.

Jatkuva oppiminen: Joustavat oppimisratkaisut elämän eri tilanteissa. Mahdollistavat digitaaliset alustat ja työkalut.

Strategian 2030 muut teemat

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Kestävä kehitys ja kasvu

Kestävä kehitys on strategiamme läpileikkaava teema. Se merkitsee meille vastuuta ihmisistä ja ympäristöstä.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.