Opiskelijalähtöisen ohjauksen malli

Metropolian yhtenä strategisena tavoitteena on opiskelijaohjauksen kehittäminen. Sen osana on opiskelijalähtöisen ohjauksen mallin rakentaminen. Ohjausmallia rakennetaan Metropolia Match® -mallin avulla. Metropolia Match®:in avulla tunnistetaan opiskelijoiden erilaiset tarpeet ja profiilit, joiden perusteella luodaan kullekin ohjattavalle sopiva ohjauksen malli.

Ohjausmallin rakentaminen on aloitettu syksyllä 2020 kartoittamalla jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä sekä aiempia projekteja ja tutkimuksia. Uusia ratkaisuja ja vastauksia ohjauksen pulmakohtiin haetaan mm. hackathonien avulla.

Lisätietoja

Päällikkö, jatkuva oppiminen, Taru Ruotsalainen
Katso Tarun profiili PeopleFinderistä