Elokuvan ja television perusopinnot

Kiinnostaako media-ala? Haluatko ymmärtää eri mediamuotojen historiaa, mediaa yhteiskunnallisena vaikuttajana tai tutustua journalismin ja verkkomedian perusteisiin?

Tule mukaan Elokuvan ja television perusopintoihin, jotka voit suorittaa joustavasti verkko-opintoina!

Perustiedot

Laajuus
15 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 21.2.-19.11.2023
Aloituspaikat
20
Hinta
180 €

Kenelle?

Opinnot sopivat sinulle jos

 • olet kiinnostunut media-alasta
 • haluat tutustua media-alan perusteisiin tai laajentaa osaamistasi mediaa-alalle
 • haluat opiskella itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumattomissa verkko-opinnoissa
 • suuntaat ehkä myöhemmin media-alan opintoihin

Opinnot ovat osa Elokuva ja televisio -tutkinto-ohjelman pakollisia opintoja, ja ne hyväksiluetaan sinulle, mikäli hakeudut myöhemmin Metropoliaan alan opiskelijaksi.

Koulutukseen ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. Tule rohkeasti kokeilemaan, olisiko tässä uusi suunta urallesi tai kaipaamaasi lisäosaamista tuleviin työtehtäviin!

Sisältö

Opintokokonaisuuteen sisältyy opintojaksot:

Media ja yhteiskunta, 5 op

Sisältö

 • Median ja yhteiskunnan suhteita käsittelevät teoriat
 • Median poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset roolit yhteiskunnassa
 • Median instituutiot ja yleisöt

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • ymmärtää median ja journalismin roolin yhteiskunnallisena vaikuttajana
 • tuntee keskeisiä mediaesitysten tuotantoon ja vastaanottoon liittyviä mekanismeja
 • tuntee median ja yhteiskunnan suhdetta käsitteleviä teorioita
 • tuntee mediainstituutioiden rakenteita, toimintaa, taloutta ja suhdetta yhteiskunnan muihin toimijoihin ja osaa arvioida median toimintaa kriittisesti
 • kykenee hahmottamaan oman ammatillisen toimintansa yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja ammatillisen ympäristönsä muutoksia

Median historia, 5 op

Sisältö

 • Ammattialan kannalta keskeisten mediamuotojen (esim. printtimedia, elokuva, radio, televisio, digitaalinen media, verkkomedia, teatteri) historian pääpiirteet.
 • Mediahistorian esteettiset, tekniset, taloudelliset ja sosiaaliset ulottuvuudet sekä eri mediamuotojen väliset kytkökset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tuntee ammattialansa kannalta keskeisten mediamuotojen historiallisen kehityksen päälinjoja
 • ymmärtää nykyisen mediaympäristön sidoksen aiempaan mediahistoriaan
 • osaa kriittisesti arvioida ammattialansa nykytilaa ja tulevaisuudennäkymiä suhteessa historiaan

Journalismin ja verkkomedian perusteet, 5 op

Sisältö

 • Havainnointi
 • Tiedonhankinta ja lähdekritiikki (journalismissa)
 • Haastattelutekniikka
 • Uutisen rakenne eri medioissa
 • Verkkomedian ominaispiirteet
 • Journalististen tekstilajien ominaispiirteet
 • Journalistinen kirjoittaminen
 • Julkaisualustat

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • tietää journalismin tehtävän ja merkityksen yhteiskunnassa
 • tietää journalistisen työprosessin perusteet
 • tietää ajankohtaisten asioiden ja uutisten jatkuvan seurannan merkityksen
 • osaa havainnoida, ideoida, hankkia tietoa ja valita näkökulman journalistiseen työhönsä
 • tietää haastattelutekniikan perusteet
 • osaa arvioida tiedonhankinnassa saamaansa aineistoa kriittisesti
 • tietää, miten monimutkaista tietoa jäsennetään selkeäksi kokonaisuudeksi
 • osaa jalostaa juttuideoita, arvioida niitä ja antaa palautetta sisällöistä
 • tuntee verkkomedian ja sosiaalisen median erityispiirteitä
 • osaa tuottaa ja julkaista journalistista sisältöä verkkoon
 • tuntee äänen, valokuvan ja liikkuvan kuvan julkaisun periaatteet verkossa
 • tuntee uutisten muokkaamisen eri jakelumuotoihin sopivaksi

Ajankohta ja toteutustapa

Opinnot suoritetaan kokonaisuudessaan verkossa Metropolian Moodle-oppimisympäristössä. Opinnot koostuvat opetusvideoista, kirjallisesta materiaalista ja harjoitustehtävistä.

Opintojen laajuus on 15 opintopistettä, joka tarkoittaa noin 400 tuntia opiskelua. Voit suorittaa opintoja itsenäisesti omaan tahtiin opintojen aikataulun puitteissa.

Hinta

180 €

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu Elokuvan ja television perusopintoihin ilmoittautumisjärjestelmässä 19.11.2023 mennessä.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Lisätiedot

Sisällölliset kysymykset (Media ja yhteiskunta ja Median historia)
Lehtori Antti Pönni
Antti.Ponni [at] metropolia.fi

Sisällölliset kysymykset (Journalismin ja verkkomedian perusteet)
Lehtori Sami Huohvanainen
Sami.Huohvanainen [at] metropolia.fi