Perustiedot

Kesto / Ajankohta
14.9.-23.11.2021
Laajuus
5 op
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 31.8.2021 mennessä
Hinta
1 490€ + alv 24%

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu peruskoulutukseksi tietomallintamiseen kaikille rakennusalan ammattilaisille. Aiempaa tietomallikokemusta ei tarvita.

Tavoitteet

Koulutuksen jälkeen osallistuja 

 • tuntee tietomallinuksen perusteet, käsitteitä ja standardeja 
 • ymmärtää tietomallinnuksen mahdollisuuksia rakennuksen koko elinkaaren aikana ja sen aiheuttamaa muutosta rakentamisessa ja työtavoissa 
 • osaa hyödyntää tietomallipohjaisia työkaluja rakentamisen perustehtäviin 
 • osaa tarkistaa ja validoida tietomallien tietosisällön oikeellisuutta 
 • ymmärtää ja osaa toteuttaa tietomallipohjaisia tiedonhallinnan ja vuorovaikutuksen menetelmiä 

Sisältö

 • johdanto rakennetun ympäristön tietomallinnukseen - tietomallintamisen hyötyjen ja mahdollisuuksien esittely
 • tietomallintamisen vaatimukset, ohjeet ja käsitteet
  • YTV2012 (Yleiset tietomallivaatimukset 2012)
 • tietomalliteknologia ja -prosessi
 • tietosisällön syntyminen suunnitteluohjelmissa (ArchiCAD, Tekla Structures ja MagiCAD)
 • tietomallipohjainen tiedonsiirto (IFC)
 • koordinointiohjelmistojen käytön perusteet (Trimble Connect, Solibri)
 • informaation talteenoton perusteet (ITO)
 • tietomallipohjaisen hankkeen tilaaminen
 • tietomallien hyödyntäminen suunnittelussa
 • tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa
 • tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana

Toteutus 

Koulutus sisältää sekä tietoa tietomallintamisesta että käytännön harjoituksia. Koulutukseen sisältyy myös itsenäistä opiskelua verkossa.

Koulutuksen ensimmäinen päivä on lähipäivä, jolloin käsitellään tietomallin perusteita ja johdantoa aiheeseen sekä tietomallintamisen ohjeita ja vaatimuksia sekä tutustutaan tietomallien katseluohjelmiin.

Tämän jälkeen koulutus jatkuu verkko-opintoina. Verkkoluennot tallennetaan. Verkko-opintoihin sisältyy:

 • itsenäisesti suoritettavia oppimistehtäviä
 • yhteisöllisiä verkkoluentoja sekä
 • projektityö

Koulutus päättyy järjestettävään projektitöiden esittelytilaisuuteen (verkossa tai paikan päällä).

Saat ladattua koulutuksessa tarvittavat ohjelmat opintojen ajaksi omalle koneellesi.

Kouluttajat

 • Yliopettaja Päivi Jäväjä, Metropolia Ammattikorkeakoulu
 • Lehtori Sunil Suwal, Metropolia Ammattikorkeakoulu

Aika ja paikka

Koulutus käynnistyy ti 14.9.2021 klo 9-16 järjestettävällä lähipäivällä.

Tämän jälkeen opinnot jatkuvat itsenäisenä opiskeluna ja verkossa.

Verkkotapaamiset:

 • ti 21.9. klo 8.00-10.45
 • ke 29.9. klo 8.00-10.00
 • ti 5.10. klo 8.00-10.45
 • ti 26.10. klo 8.00-10.00 ja
 • ti 2.11.2021 klo 8.00-10.00

Lisäksi itseopiskeluna viikkotehtävät ja projektityön valmistelu.

Koulutuksen päätösseminaari ja projektitöiden esittely järjestetään ti 23.11.2021 klo 12.00-16.00 Myllypuron kampuksella.

Koulutuksen aloituspäivä ja päätösseminaari pidetään koronatilanteen salliessa Metropolia Ammattikorkeakoulun tiloissa, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hinta

1 490€ + alv 24 %

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu BIM-perusteet, 5 op -verkkokoulutukseen Lyyti -palvelussa 31.8.2021 mennessä.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Lisätietoja

Sisältöön liittyvät kysymykset:
Yliopettaja Päivi Jäväjä
p. 040 334 0930
paivi.javaja [at] metropolia.fi

Käytännön asioihin liittyvät kysymykset:
Suunnittelija Aija Saarinen
p. 040 507 2831
aija.saarinen [at] metropolia.fi

Pidätämme oikeudet muutoksiin.