Rakennusterveysasiantuntijan henkilösertifiointi ja siihen valmentava Rakennusterveysasiantuntija (RTA) -koulutus on suunniteltu tuottamaan rakennusalalle sisäilma-asioihin ja terveelliseen sisäympäristöön kouluttautuneita erityisasiantuntijoita.

Koulutus on laajuudeltaan vähintään 45 opintopistettä, josta opinnäytetyön osuus on 15 opintopistettä. Opinnäytetyöt on tehty opintojen päätteeksi osoittamaan eri aihealueiden merkitysten ymmärtämistä. 

Metropoliassa suoritetut opinnäytetyöt 

Seuraava Rakennusterveysasiantuntija (RTA) -koulutus on suunniteltu alkamaan syksyllä 2020.