Kurkistuskurssi: Ikääntyneiden jalkaterveyden edistäminen

Perustiedot

Laajuus
2 op
Aloituspaikat
max 25 osallistujaa
Hinta
Maksuton

Kiinnostaako sinua tutustua jalkaterapeutin ammattiin sekä alan opiskeluun? Tässä opinnossa tutustut jalkaterapian ydinosaamiseen ikääntyneiden jalkaterveyden näkökulmasta. Opintopisteet on mahdollista hyväksilukea vapaasti valittaviin opintoihin jalkaterapian tutkinto-opiskelijana Metropolia ammattikorkeakoulussa.

Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija. Opinnot ovat laajuudeltaan 210 op:ttä ja valmistuttuaan jalkaterapeutiksi voi työskennellä monipuolisissa tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrittäjänä, ammatinharjoittajana, apuvälineitä valmistavissa yrityksissä tai konsultointi-, myynti- ja projektitehtävissä.

Tavoitteet

  • Opiskelija on selvillä ikääntymisen tuomista muutoksista alaraajoihin ja tunnistaa ikääntyneiden yleisimmät alaraajaongelmat.
  • Opiskelija osaa kuvata ikääntyneiden yleisimpien alaraajaongelmien hoitoperiaatteet.
  • Opiskelija ymmärtää jalkaterveyden osana ikääntyneen toimintakykyä ja osaa ylläpitää ja edistää ikääntyneen jalkaterveyttä niin kotona kuin hoitoyksikössäkin.
  • Opiskelija osaa lähettää asiakkaan tarvittaessa jalkaterapeutille.

Sisältö

  • Ikääntymisen tuomat muutokset alaraajoihin
  • Ikääntyneiden yleisimpien alaraajaongelmien tunnistaminen
  • Ikääntyneiden yleisimpien alaraajaongelmien hoitoperiaatteet
  • Ikääntyneiden jalkaterveyden ylläpitäminen ja edistäminen
  • Ikääntyneiden jalkaterapiapalvelut

Toteutus

Moodle verkko-oppimisalusta

Kohderyhmä

2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja lukio-opiskelijat

Jalkaterapian opinnot Metropoliassa

Kyseinen opinto voidaan sisällyttää jalkaterapian tutkintoon johtaviin opintoihin. Jalkaterapeutti on jalkaterveyden edistämisen ja alaraajojen monipuolisen tutkimisen, hoitamisen ja kuntouttamisen korkeasti koulutettu asiantuntija. Opinnot ovat laajuudeltaan 210 op:ttä ja valmistuttuaan jalkaterapeutiksi voi työskennellä monipuolisissa tehtävissä perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa, yrittäjänä, ammatinharjoittajana, apuvälineitä valmistavissa yrityksissä tai konsultointi-, myynti- ja projektitehtävissä.

Aikataulu

Kurkistuskurssin toteutusaika on 3.10.2022-30.11.2022 välillä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu tästä elomakkeella
Ilmoittautuminen on avoinna 16.9.2022 asti.

Lisätietoja

Outi Pyrhönen, lehtori
p. +358 50 566 6103
outi.pyrhonen [at] metropolia.fi (outi[dot]pyrhonen[at]metropolia[dot]fi)

Petra Heino, koulutussuunnittelija
p. +358 400 885 194
petra.heino [at] metropolia.fi (petra[dot]heino[at]metropolia[dot]fi)