Valmiuksia vahvistava opintojakso: Viestintä ja kielet

Perustiedot

Laajuus
5 op
Hinta
Maksuton

Haluatko vahvistaa viestinnän, englannin ja ruotsin kielen valmiuksiasi ammattikorkeakouluopintoja varten? Tällä opintojaksolla tunnistat osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän, englannin ja ruotsin kielen osalta, sekä harjoitat ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia viestintätaitoja.

Osaamisalueellamme opiskellaan fysioterapian, osteopatian, jalkaterapian, suuhygienistin, optometrian, bioanalytiikan, radiografian & sädehoidon ja apuvälinetekniikan tutkinnoissa. Opintojakso vahvistaa näissä opinnoissa tarvittavia viestinnän & kielten taitoja, mutta se soveltuu tukemaan terveysalan opinnoissa tarvittavia ammattikorkeakouluvalmiuksia yleísemminkin.

Edeltävät vaatimukset

Suomen kielen taito on aloitusvaiheessa vähintään B2-tasoa eurooppalaisen viitekehyksen mukaan sekä hyväksytty suoritus englannin ja ruotsin kielen opinnoista toisella asteella. Kieliä koskeva yhteinen eurooppalainen viitekehys (pdf).

Tavoitteet

 • Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi viestinnän osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta.
 • Rohkaistut käyttämään ja vahvistamaan tieteellisen suomen kielen osaamistasi.
 • Osaat tunnistaa ja lukea tieteellistä tekstiä suomeksi.
 • Osaat tuottaa asiatekstiä suomen kielellä.
 • Tunnistat omaa osaamistasi ja oppimisen tarpeitasi kielten (ruotsi ja englanti) osalta ammattikorkeakouluopintojen näkökulmasta
 • Rohkaistut käyttämään englannin ja ruotsin kieltä erilaisissa tilanteissa
 • Osaat tunnistaa ruotsin kielen rakenteita
 • Olet harjaantunut ruotsin ja englannin kielen kuullunymmärtämisessä
 • Osaat lukea ruotsin- ja englanninkielistä tekstiä
 • Olet lisännyt sanavarastoasi sekä ruotsin, että englannin kielellä

Sisältö

 • Suomen kielen rakenteiden kertaus, tieteellisen tekstin lukutaidot ja asiatekstin tuottamisen taidot
 • Ruotsin kieliopin kertaus, luetun ja kuullun ymmärtämisen tehtävät, kirjallinen ja suullinen tekstin tuottaminen
 • Englannin kielen sanaston laajentaminen, lukemisen ja kirjoittamisen taidot

Toteutus

Opinnot suoritetaan verkko-opintoina Moodle-alustalla. Opintojakso alkaa yhteisellä tapaamisella ZOOMin välityksellä . Tapaamisessa tutustutaan opintojakson sisältöön ja suoritustapaan. Tunnukset, salasanat ja linkit toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse ennen opintojakson alkua.

Opintojakson suorittamista tukevat viikottaiset sähköpostikirjeet, jotka ohjaavat säännölliseen tehtävien tekemiseen. Opinnot voi kuitenkin suorittaa myös itsenäisesti, oman aikataulun mukaisesti, 1.2.2023 - 30.4.2023 välillä. Loppuun suoritetuista opinnoista saa todistuksen jakson päätyttyä. Opinnot on mahdollista hakea hyväksiluettavaksi osaksi vapaasti valittavia opintoja, mikäli hakeudut tutkinto-opiskelijaksi, ja mikäli opinnot on mahdollista sisällyttää kyseiseen tutkintoon.

Kohderyhmä

2. asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat sekä muut kiinnostuneet.

Aikataulu

Toteutusaika on 1.2.2023 - 30.4.2023 välillä.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen Metropolian avoimen AMK:n järjestelmässä

Ilmoittautuminen on avoinna 15.1.2023 asti.