Hoitotyön kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK, Development and Leadership of Nursing

Perustiedot

Tutkintonimike
Ensihoitaja, Kätilö, Sairaanhoitaja, Terveydenhoitaja (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
1,5 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
3. – 17.1.2024
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Hoitotyön asiantuntijaksi, kehittäjäksi ja/tai esimieheksi

Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen (YAMK) tutkinnon suorittaneena voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan organisaatioiden esimies- ja asiantuntijatehtävissä. Koulutuksen aikana vahvistat osaamista, joka valmistaa sinut uudistamaan sekä johtamaan ja kehittämään omaa työtäsi.

Hoitotyön kehittämisen ja johtamisen ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa vahvan osaamisen toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä potilaiden hoidon kehittäjänä, uudistajana, asiantuntijana ja johtajana erilaisissa toimintaympäristöissä sekä sosiaali- ja terveysalan asiantuntijatehtävissä kansallisesti ja kansainvälisesti. Opiskelijalla on mahdollisuus myös syventää osaamistaan oman työympäristönsä tai hoitotyön taustansa mukaisesti.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu niille, jotka haluavat työskennellä kliinisessä asiantuntijatehtävissä ja/tai tutkimus-, opetus- ja johtamistehtävissä ja joilla on hoitotyön soveltuva pohjakoulutus ja työkokemus. Tarkemmat valintaperusteet hakuohjeet julkaistaan englanninkielisellä sivustollamme ja Opintopolussa syyskuun 2022 loppuun mennessä.

Koe opiskelu aidosti kansainvälisessä ympäristössä

Opinnot toteutetaan englanninkielellä ja opiskelijat opiskelevat aidosti monikulttuurisuutta sekä kansainvälisyyttä arvostavassa ympäristössä. Osa opinnoista toteutetaan yhteistyössä Master’s Degree Programme in Health Business Management sekä kansainvälisten partnerikorkeakoulujen kanssa.

Opiskelijoilla on myös mahdollisuus valita suomenkielellä toteuttavia vapaasti valittavia opintoja.

Sisällöt

Opinnot ovat laajuudeltaan 90 opintopistettä, joista

  • tutkimusmenetelmiin liittyviä opintoja on 10 opintopistettä,
  • syventäviä ammattiopintoja on 40 opintopistettä,
  • vapaasti valittavia opintoja on 10 opintopistettä,
  • opinnäytetyö on 30 opintopistettä.

Opinnäytetyö suositellaan kohdistettavan oman työn tai organisaation kehittämiseen. Opiskelijoille tarjotaan tukea opinnäytetyöprosessissa

  • heti ensimmäisistä viikoista lähtien, opinnäytetyöprosessin mukaisesti,
  • tutkimus- ja kehittämistyön menetelmiin liittyvää tukea,
  • ryhmä- ja yksilöohjausta,
  • opiskelijoiden itsenäinen opiskelu, motivaatio ja kova työ ovat tärkeitä menestymisen tekijöitä.

Opintojen tarkempi kuvaus eli opetussuunnitelma julkaistaan Opinto-oppaassa viimeistään ennen yhteishaun alkua.

Toteutustapa

Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5-2 vuodessa. 1 opintopiste vastaa noin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen täysipäiväisen työn ohessa vaatii hyviä itseohjautuvuuden ja ajanhallinnan taitoja.

Opinnot toteutetaan etä- ja lähiopintoina. Opinnot sisältävät noin 2-5 opetuspäivää kuukaudessa lukuvuoden aikana. Tarkemmat syksyn 2023 opetuspäivämäärät ja ajat julkaistaan kesäkuussa 2023. Opiskelijoita pyydetään varamaan opetuspäivien lisäksi 1-1,5 päivää viikossa itsenäiseen opiskeluun ja kirjallisiin töihin.