Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa tradenomeille

Perustiedot

Tutkintonimike
Tradenomi (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 13. – 27.3.2024
Hinta
Maksuton

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK) vastaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan muutoksiin. Hyvinvoinvointijohtamisessa keskeisiä tekijöitä ovat ymmärrys ja tuntemus sote-alan palvelujärjestelmistä, johtamisen erityispiirteistä, palvelujen johtamisen ja asiakkaiden osallisuudesta, yhteistyöverkostojen merkityksestä ja digitalisaation mahdollisuuksista.

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä hyvinvointialueiden ja alan organisaatioiden esihenkilö -ja asiantuntijatehtävissä.

Kenelle?

Hyvinvointijohtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

 • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus AMK-tutkintoasi vastaavalta alalta
 • olet suorittanut tradenomi AMK-tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan opistoasteen tutkinnon.
 • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sosiaali- ja terveysalalle
 • toimit tällä hetkellä tai pyrit tulevaisuudessa esihenkilötehtäviin

Mitä opit?

Koulutus antaa sinulle valmiudet sote-palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen

 • Syvennyt hyvinvointijohtamisen erityispiirteisiin.
 • Sisäistät yhteistyöverkostojen ja asiakasosallisuuden merkityksen sote-palvelujen johtamisessa.
 • Hyödynnät digitalisaation mahdollisuuksia sote-palvelujen kehittämisessä ja esihenkilötyössä.
 • Osaat kehittää organisaation toimintaa muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Opintojen rakenne

90 opintopisteen tutkinto sisältää:

 • Tutkimus- ja kehittämisopinnot
 • Opinnäytetyö
 • Hyvinvointipalvelujen johtamisen opinnot
 • Vapaasti valittavat opinnot

Opetus toteutetaan verkkopainotteisena, johon sisältyy opiskelua verkko-oppimisympäristöissä itsenäisesti ja yhteisöllisesti sekä lähiopetusta, jossa osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollinen. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain sijoittuen pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Opintojen suorittaminen vaatii sinulta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.