Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK) vastaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan muutoksiin. Hyvinvoinvointijohtamisessa keskeisiä tekijöitä ovat ymmärrys ja tuntemus sote-alan palvelujärjestelmistä, johtamisen erityispiirteistä, palvelujen johtamisen ja asiakkaiden osallisuudesta, yhteistyöverkostojen merkityksestä ja digitalisaation mahdollisuuksista.

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä hyvinvointialueiden ja alan organisaatioiden esihenkilö -ja asiantuntijatehtävissä.

Kenelle?

Hyvinvointijohtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan opistoasteen tutkinnon.
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.
  • toimit tällä hetkellä tai pyrit tulevaisuudessa esihenkilötehtäviin

Mitä opit?

Koulutus antaa sinulle valmiudet sote-palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Syvennyt hyvinvointijohtamisen erityispiirteisiin.

Sisäistät yhteistyöverkostojen ja asiakasosallisuuden merkityksen sote-palvelujen johtamisessa.

Hyödynnät digitalisaation mahdollisuuksia sote-palvelujen kehittämisessä ja esihenkilötyössä.

Osaat kehittää organisaation toimintaa muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Opintojen rakenne

90 opintopisteen tutkinto koostuu:

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot
  • Opinnäytetyö
  • Hyvinvointipalvelujen johtamisen opinnot
  • Vapaasti valittavat opinnot

Opetus toteutetaan verkkopainotteisena, johon sisältyy opiskelua verkko-oppimisympäristöissä itsenäisesti ja yhteisöllisesti sekä lähiopetusta, jossa osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollinen. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain sijoittuen pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Opintojen suorittaminen vaatii sinulta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Urapolkutarina

Lotta Kuosmanen

Naisen kasvokuvaOlen valmistunut sairaanhoitajaksi vuonna 2014 ja aloittanut urani lasten syöpä- ja kantasolusiirtoyksikössä. Kiinnostuin jo urani alkuvaiheessa palliatiivisesta hoidosta ja sen kehittämisestä, joten tuntui luontevalta hakeutua töihin palliatiivisen hoidon yksikköön, kun sellainen Espooseen perustettiin. Työssäni Espoossa pääsin olemaan mukana monenlaisessa kehittämisprojekteissa ja pidin myös koulutuksia eri aiheista. Kiinnostuin osaamisen kehittämisestä ja toisaalta myös muista johtamiseen liittyvistä asioista. Näin ollen heti, kun vaadittu kolmen vuoden työkokemus tuli täyteen, hain ja onnekseni myös pääsin Metropolian sosiaali- ja terveysalan palvelujen johtamisen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.

Aloitin opinnot Metropoliassa syksyllä 2017 ja tiesin heti, että olin tehnyt oikean päätökseen opintoihin hakiessani. Opinnot olivat innostavia ja mukaansa tempaavia ja alusta asti tuntui, että pystyin hyödyntämään oppimaani käytännössä, vaikka en esihenkilötehtävissä toiminutkaan. Opintojen suorittaminen täysiaikaisen työn ohella vaati itseltä ajankäytön suunnittelua ja avointa keskustelua myös työpaikalla. Opinnot mahdollistivat omiin mielenkiinnon- ja kehityskohteisiin keskittymisen ja itselle toimivien työtapojen käytön. Opinnäytetyöprosessin aloitin heti opintojen alkuvaiheessa, ja työstin sitä jatkuvasti muun opiskelun ohella. Opin opinnäytetyöprosessin kautta valtavasti ja sen myötä myös ajatus siitä, ettei minusta ikinä ainakaan tutkijaa tulisi, alkoi pikkuhiljaa karista.

Valmistuin ylemmästä ammattikorkeakoulusta syksyllä 2018 ja minulla oli valtava kiinnostus lähteä opiskelemaan lisää, joten lähdin selvittämään jatko-opintomahdollisuuksiani. Pohdin pitkään, lähdenkö opiskelemaan opettajaksi vai suuntaako yliopistoon jatko-opintoihin. Lopulta päädyin kuitenkin hakemaan terveystieteiden tohtoriohjelmaan. Kysyin yliopistosta neuvoja ja päädyin suorittamaan 15op menetelmäopintoja avoimessa yliopistossa samalla kun kirjoitin tutkimussuunnitelmaa jatko-opintojen hakua varten. Aloitin väitöskirjatutkijana alkuvuodesta 2020, aiheenani palliatiivinen hoito. Olen työstänyt väitöskirjaani työn ja lapsiperhearjen ohessa.

Opetushaaveetkaan eivät kuitenkaan karisseet, sillä Metropoliasta valmistumisen jälkeen aloitin työt opetushoitajana. Vuonna 2022 hain uudelleen Metropoliaan, mutta tällä kertaa töihin opettajaksi. Tällä hetkellä olen opettajana Metropoliassa, samassa tutkinnossa, josta itse valmistuin. Vaikka en vielä YAMK-opintoihin lähtiessä tiennyt mitä tarkalleen ottaen lähden tavoittelemaan, on pakko todeta, että polkuni tähän sakka on ollut hyvin opettavainen ja antoisa enkä vaihtaisi siitä mitään.