Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa sote-alan ammattilaisille

Alan muut opiskeluvaihtoehdot:

Sosiaali- ja terveysalan täydennyskoulutus

Avoin AMK

Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa (YAMK) vastaa ajankohtaisiin sosiaali- ja terveysalan muutoksiin. Hyvinvoinvointijohtamisessa keskeisiä tekijöitä ovat ymmärrys ja tuntemus sote-alan palvelujärjestelmistä, johtamisen erityispiirteistä, palvelujen johtamisen ja asiakkaiden osallisuudesta, yhteistyöverkostojen merkityksestä ja digitalisaation mahdollisuuksista.

Hyvinvointijohtamisen tutkinto-ohjelma, Hyvinvointijohtaminen kehittyvissä sosiaali- ja terveyspalveluissa ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä hyvinvointialueiden ja alan organisaatioiden esihenkilö -ja asiantuntijatehtävissä.

Kenelle?

Hyvinvointijohtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan opistoasteen tutkinnon.
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.
  • toimit tällä hetkellä tai pyrit tulevaisuudessa esihenkilötehtäviin

Mitä opit?

Koulutus antaa sinulle valmiudet sote-palvelujen johtamiseen ja kehittämiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Syvennyt hyvinvointijohtamisen erityispiirteisiin.

Sisäistät yhteistyöverkostojen ja asiakasosallisuuden merkityksen sote-palvelujen johtamisessa.

Hyödynnät digitalisaation mahdollisuuksia sote-palvelujen kehittämisessä ja esihenkilötyössä.

Osaat kehittää organisaation toimintaa muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Opintojen rakenne

90 opintopisteen tutkinto koostuu:

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot
  • Opinnäytetyö
  • Hyvinvointipalvelujen johtamisen opinnot
  • Vapaasti valittavat opinnot

Opetus toteutetaan verkkopainotteisena, johon sisältyy opiskelua verkko-oppimisympäristöissä itsenäisesti ja yhteisöllisesti sekä lähiopetusta, jossa osallistuminen etäyhteydellä on myös mahdollinen. Lähiopetuspäiviä on kuukausittain sijoittuen pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Opintojen suorittaminen vaatii sinulta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.