Informaatioteknologia - Information Technology, ylempi AMK

Tutkintonimike
Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)
Laajuus
60 opintopistettä
Kesto
1 vuosi
Opiskelupaikka
Opiskelumuoto
Opetuskieli
Englanti
Hinta
Maksuton EU- ja ETA-maiden kansalaisille

Opiskelu

Miksi lähteä opiskelemaan?

Etsitkö uusia uravaihtoehtoja? Oletko kiinnostunut laajentamaan tietojasi informaatioteknologin eri sovelluksista? Onko näköpiirissä uusia haasteita, jotka vaativat uutta osaamista?

Metropolian IT-Master’s-ohjelma (YAMK) sisältää kaksi erillistä opintopolkua, Verkot ja palvelut ja Terveysteknologia, jotka antavat valmiudet toimia kyseisen alan vaativissa asiantuntijatehtävissä. Oppiminen tapahtuu sekä soveltavan tutkimuksen että monipuolisten käytännön harjoitusten kautta.

Ohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville alan ammattilaisille, jotka haluavat laajentaa tutkintonsa ylemmäksi AMK- eli Master’s-tutkinnoksi.

IT-Master's-opintojen toteutustapa

Opinnot on suunniteltu ja toteutettu siten että ne ovat mahdollista suorittaa täysipäiväisen työn ohella. Ennakkovaatimuksena on aikaisempi AMK- / Bachelor-tasoinen insinööritutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Ohjelman opiskelijat tulevat useista eri maista ja opiskelu suoritetaan englannin kielellä. Opinnot on suunnattu ammattilaisille, jotka työskentelevät sekä teollisuudessa että julkisella sektorilla.

Ohjelma sisältää ammatillisia kursseja (30 ECTS opintopistettä) sekä opinnäytetyön (30 ECTS opintopistettä). Kurssit sisältävät luentoja, laboratoriotöitä, erilaisia yksin ja ryhmässä tehtäviä harjoituksia sekä itsenäistä opiskelua.

Ohjelma on rakennettu siten, että ammatilliset kurssit suoritetaan ensimmäisen vuoden aikana. Syksyllä opintoja on viikoilla 35-50 ja keväällä viikoilla 3-19.

Ohjelman toinen vuosi (syksy) on varattu opinnäytetyön loppuunsaattamiseen. Opinnäytetyö tehdään tyypillisesti opiskelijan työpaikalla tapahtuvaan projektiin.

IT-Master's-opintojen sisältö

Ohjelmassa on kaksi suuntautumista (opintopolkua): Verkot ja palvelut ja Terveysteknologia.

Verkot ja palvelut

Verkot ja Palvelut -opintopolku keskittyy tietoverkkoihin liittyviin haasteisiin ja niiden ratkaisuihin sekä verkoissa tuotettaviin palveluihin. Kyberturvallisuuteen liittyvät uhat ja niiden torjunta on yksi keskeisistä tietoverkkoihin liittyvistä tämän päivän haasteista. Vastaavasti esineiden Internet (Internet of Things), tekoäly ja koneoppiminen muokkaavat tietoverkkoja ja niiden tarjoamia palveluja lähes kaikilla aloilla.

Opintopolun kurssit toteutetaan lähiopetuksena Metropolian Karamalmin kampuksella.

Terveysteknologia

Terveysteknologian opintopolku keskittyy lääkinnällisiin laitteisiin. Lääkinnällisiä laitteita ovat mm. erilaiset kuvantamislaitteet, potilasmonitorit, lääkinnälliset ohjelmistot ja tekoälyä hyödyntävät kliinisen päätöksenteon tukijärjestelmät.

Opintopolulla keskiössä ovat lääkinnällisten laitteiden käytettävyys ja käytön turvallisuus, tuotteita ohjaava lainsäädäntö, oleelliset standardit ja lääkinnällisten laitteiden tuotekehitys. Opintopolun kurssit antavat ajantasaiset tiedot ja taidot työskentelyyn lääkinnällisten laitteiden parissa.

Opintopolun kurssit toteutetaan verkossa (online).

Informaatioteknologian ylemmän AMK-tutkinnon opetussuunnitelma Opinto-opas-sivustolla.

Kysy opinnoista tutkintovastaavalta

Opintojen aloitus

Opintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan tutkintoa Metropoliaan!

Tutkinto-opintojen aloittamisessa on muutamia vaiheita, jotka kannattaa tehdä jo ennen opiskelun alkua. Lue alta kaikki Metropolian tutkinto-opiskelijoita koskevat ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet. Ryhmäkohtaiset ohjeet julkaistaan lähempänä opintojen aloitusta.