Perustiedot

Tutkintonimike
Apuvälineteknikko / Bioanalyytikko / Ensihoitaja / Fysioterapeutti / Geronomi / Jalkaterapeutti / Kätilö / Optometristi / Osteopaatti / Röntgenhoitaja / Sairaanhoitaja / Sosionomi / Suuhygienisti / Terveydenhoitaja / Toimintaterapeutti (ylempi AMK)
Kesto / Ajankohta
2 vuotta
Laajuus
90 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
  • 15. - 30.3.2023
Hinta
Maksuton

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylemmän AMK-tutkinnon suorittamisen jälkeen voit työskennellä alan organisaatioiden esimies- ja liiketoiminnan tehtävissä tai yrittäjänä.

Kenelle?

Sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtamisen ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot on tarkoitettu sinulle, jos

  • olet jo työelämässä ja sinulla on vähintään kahden vuoden työkokemus sosiaali- ja terveysalalta
  • olet suorittanut sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan opistoasteen tutkinnon.
  • haluat syventää ja laajentaa erikoisosaamistasi sekä kehittyä ammatillisesti.

Mitä opit?

Koulutus antaa sinulle valmiudet työelämän kehittämiseen, johtamiseen, liiketoimintaan ja yrittäjyyteen.

Osaat kehittää organisaation toimintaa, ennakoida muuttuvissa toimintaympäristöissä sekä toimia kansallisissa ja kansainvälisissä sosiaali- ja terveysalan verkostoissa.

Opintojen rakenne

90 opintopisteen tutkinto koostuu:

  • Tutkimus- ja kehittämisopinnot
  • Opinnäytetyö
  • Asiantuntijaorganisaation ja uudistuvien palvelujen johtaminen
  • Vapaasti valittavat opinnot

Näistä opinnoista voit koota oman urasuunnitelmasi mukaan sopivan kokonaisuuden itsellesi. Opinnäytetyön voit tehdä Metropolian ja kumppaneiden tai oman työpaikan kehitys- ja tutkimushankkeisiin.

Parillisina vuosina alkavissa opinnoissa on tarjolla bioanalytiikan ja radiografian taustaisille alan syventäviä opintoja.

Opetus toteutetaan yhdistelmäopetuksena, johon sisältyy mm. lähi- ja verkko-opetusta sekä oppimista palvelevia tehtäviä. Lähiopetuspäiviä on noin 4 päivää kuukaudessa ja sijoittuu pääsääntöisesti arkisin päiväaikaan. Opiskelu koostuu itsenäisestä opiskelusta ja ryhmätöistä. Opintojen suorittaminen vaatii sinulta ajanhallintaa, itseohjautuvuutta sekä englannin kielen ja tietotekniikan perustaitoja.

Opiskelijoiden ja valmistuneiden kokemuksia

Roope Tommila

Roope Tommila

Aloitin työt lastensuojelun parissa jo sosionomi-opiskelujen aikana ja kiinnostava ala vei heti mukanaan. Olen työskennellyt kunnallisissa lastensuojelulaitoksissa eri tehtävissä 17 vuoden ajan ja tällä hetkellä toimin helsinkiläisen lastenkodin johtajana. Kunnallisella alalla on luvassa muutoksia ja muodollinen pätevyys vaikuttaa ratkaisevasti tulevaisuuden työmahdollisuuksiin. Monipuolisen työn ohella myös itseni kehittäminen kiinnosti.

Opintojen ja työn yhdistäminen on ollut hedelmällistä, koska opinnot tuottavat tietoa työn tueksi ja työkokemus on helpottanut opiskelemista. Näin teoria ja käytäntö yhdistyvät aidosti. Parikymppisenä opiskeleminen oli pänttäämistä, nyt se on uusien asioiden ymmärtämistä.

Opintoihin on liittynyt useita ryhmätöitä muiden opiskelijoiden kanssa. Eri alojen edustajien yhteistyössä kaikki tuovat tietonsa ja taitonsa yhteiseen pöytään. Näin oppimista tapahtuu monella tasolla. Olen työssäni keskittynyt vain pieneen siivuun sosiaali- ja terveysalasta. Näkökulmani ja tietopohjani ovat laajentuneet huomattavasti opiskelujen myötä.

Viimeistelyvaiheessa oleva opinnäytetyöni on laadullinen tutkimus, joka selvittää entisten asiakkaiden kokemuksia ja työntekijöiden käsityksiä lastenkotien tuottamasta laitoshoidon palvelusta. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää lastenkotien toiminnan kehittämisessä. Aihe löytyi opintojen alussa ja tutkimus on kulkenut mukana koko opiskelujen ajan.

Opinnäytetyön liittyessä läheisesti omaan työhön motivaatio säilyy koko prosessin ajan. Oman esimiehen toimiessa työelämäohjaajana vuoropuhelu työnantajan ja opiskelijan välillä on turvattu.

Merja Pylkkänen kertoo kokemuksistaan sosiaali- ja terveysalan palvelujen ja liiketoiminnan johtaminen tradenomeille -tutkinnosta.