Onnea opiskelupaikastasi ja tervetuloa!

Opinnot alkavat maanantaina 29.8. klo 9.00 opintojen orientaatiolla Myllypuron kampuksella osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Kokoonnumme C-rakennuksen ala-aulaan, jossa ovat myös aulapalvelut. Päivä päättyy klo 16.

Ota mukaasi kortti, esimerkiksi kirjastokortti tai matkakortti (huom. ei sirullista korttia kuten pankkikortti), jonka voit aktivoida päivän aikana kulkukortiksi kampuksella.

Opinto-opas

Sosiaalialan YAMK ohjelman opetussuunnitelma Opinto-opas-sivustolla

Lukujärjestys

Syyslukukauden lukujärjestys on luettavissa Lukkarikoneessa.
Oman ryhmäsi lukujärjestyksen löydät tunnuksella S0922S6.

Käyttäjätunnus

Muistathan aktivoida Metropolian käyttäjätunnukset. Lue aktivointiohje Tietohallinnon sivustolta. Mahdolliset sähköpostiviestit lähetetään opiskelijoille aina Metropolian osoitteella.

Ensimmäisten opiskelupäivien ohjelma

Maanantai 29.8.2022

klo. 9 - 16 Orientaatio opintoihin

Tiistai 30.8.2022

klo. 8.45 - 12 Ammatillinen kasvu ja opinnäytetyöpaja,

klo. 12.45 - 16 Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen -opintojakso ja Muuttuva sosiaalinen todellisuus -opintojakso

Keskiviikko 31.8.2022

klo. 8.45 - 12 Johtamisen teoriat, haasteet ja lähestymistavat opintojakso,

klo. 12.45 - 16 Tutkimuksellisen kehittämisen perusta -opintojakso.

Syksyn lähiopetuspäivät ovat:

30.9.

26. - 27.10.

8.11.

24. - 25.11.

2.12. ja

8.- 9.12.

Opetusta on klo 8.45 -16.
Opetus on suunniteltu toteutettavaksi lähiopetuksena Myllypuron kampuksella.

Perehdy alla oleviin tehtäviin ja valmistele ne ohjeiden mukaisesti.

Ennakkotehtävät

Tehtävä 1

Tämä tehtävä liittyy opintojaksoon Ihmisten ja työyhteisöjen johtaminen SX00ER26-3002 / Minna Lanne-Eriksson ja Niina Pietilä

a. Perehdy opintojakson tavoitteisiin ja sisältöön. Kuvaa omaa tämänhetkistä osaamistasi niiden pohjalta (konkretisoi, miten sisällöt todentuvat sinulle työssäsi) ja mieti mitä osaamista tarvitset ja laadi opintojaksolle tavoitteet (2–4) oppimisellesi.

b. Tutustu erilaisiin johtamisen ja kehittämisen blogeihin (ja aloita seuraamaan jotakin). Valitse mielenkiintoinen opintojakson sisältöihin liittyvä bloggaus, joka herättelee sinua. Kirjoita napakasti millaisen oivalluksen/herätyksen/kummastuksen tms. sinä sait lukemastasi ja perustele miksi ja miten se liittyi työyhteisön johtamiseen ja kehittämiseen?

Kirjallinen tuotos yhteensä noin 3 sivua. Palauta tehtävä 23.8.2022 mennessä kummallekin opettajalle erikseen minna.lanne-eriksson [at] metropolia.fi ja niina.pietilä@metropolia.fi

Tässä joitakin ehdotuksia blogeista; + satoja muita, olisi hienoa, jos löydät uuden ”helmen”

https://filosofianakatemia.fi/

https://www.humap.com/blogi/

http://karoliinajarenko.fi/blogi/

https://kollega.fi/-/etusivu/

https://www.brossa.fi/blogi

https://timanttia.fi/blogi/

https://bonfire.fi/category/johtaminen/

https://blogit.metropolia.fi/blogit/ (mm. Uudistuva sosiaalialan osaaminen/ Tikissä)

Tehtävä 2

Tehtävä liittyy ammatilliseen kasvuun ja opintojen alussa käytäviin HOPS-keskusteluun. Lähetä tehtävä 31.8.2022 mennessä sähköpostitse molempiin sähköpostiosoitteisiin: saila.nevanen [at] metropolia.fi ja niina.pietila [at] metropolia.fi

Tämä tehtävä on kaksiosainen. Tehtävän ensimmäisessä osassa keskityt kuvaamaan sinulla jo olemassa olevaa osaamista ja taitoja. Toisessa osiossa pääset visioimaan tulevaa ja miettimään minkälaista reittiä pitkin suuntaat sitä kohti. Kirjoittamaasi tehtävää hyödynnetään HOPS-keskustelussa, jonka käyt ohjaavan opettajan kanssa.

Osa 1: Kirjoita esittely itsestäsi niin, että sen keskiössä on oma osaamisesi. Kuvaa matkaasi tähän hetkeen. Voit kertoa esittelyssä mistä osaamisesi koostuu, minkälaisia ammatillisia käännekohtia ja oivalluksia matkallasi on ollut, millaisia vahvuuksia ja kehittymistarpeita sinulla on. Kerro myös missä työskentelet tällä hetkellä ja mitä osaamistasi ja vahvuuksiasi voit siellä hyödyntää. Opiskeluissa ja työelämässä kertyneen osaamisen lisäksi voit myös tuoda esiin osaamista ja taitoja, joita olet saanut muissa toimintaympäristöissä esimerkiksi vapaa-ajallasi. Muista myös otsikoida kirjoituksesi.

Osa 2: Tulevaisuuden muistelu: Tässä tehtävässä pääset hyppäämään aikaan, jolloin YAMK-opinnot on jo tehty ja olet valmistunut. Kirjoita kuvaus siitä alla olevia kysymyksiä hyödyntäen. Mielikuvituksesi lisäksi tutustu Sosiaalialan YAMK-tutkinnon opintosuunnitelmaan (https://opinto-opas.metropolia.fi/fi/16187/fi/78883/S0922S6/year/2022 ,huom. otsikoiden alla on lisätietoa) ja transversaaleja taitoja käsittelevään artikkeliin: Raatikainen & Rantala-Nenonen 2021. Transversaalit taidot ammatillisen kasvun jäsentäjänä. Teoksessa Jakonen, M., Houni, P., Mutanen, A., Halonen, I. & Aali, P. 2021. (Toim.) Työn järjestyksiä. YFI julkaisuja.11. Jyväskylän yliopisto. URN: URN:ISBN:978-951-39-8939-2

  • On kulunut vuosi valmistumisestasi sosiaalialan YAMK-tutkinnosta. Minkälaista työelämäsi on nyt? Mikä sinua erityisesti ilahduttaa? Mikä on muuttunut opintojen aloittamisen ajankohtaan eli loppukesään 2022 verrattuna? Minkälaisia suunnitelmia sinulla on ammatillisen tulevaisuutesi suhteen?
  • Kun muistelet opiskeluaikaa, mikä / mitkä asiat tai ihmiset mahdollistivat myönteisen kehityksen ja onnistumisesi? Miten opinto-ohjelman sisällöt tukivat kehittymistäsi? Mitä itse teit, jotta opinnot sujuivat? Mistä sait apua ja tukea ja millaista se oli?
  • Mistä olit huolissasi opintoja aloittaessasi? Entä mikä sai huolesi vähenemään? Mitkä tekemäsi valinnat auttoivat?
  • Minkä neuvon antaisit itsellesi tulevaisuudesta käsin? Mikä on tärkeintä? Mitä on tärkeää pitää mielessä?

Tehtävä 3

Tämä tehtävä liittyy Johtamisen teoriat, haasteet ja lähestymistavat -opintojaksoon. Opintojaksolla kirjoitetaan essee valitsemastasi johtamisen teemasta. Valmis essee palautetaan 16.10. mennessä, mutta jo sitä ennen saat palautetta opiskelijakollegaltasi. Tämän vuoksi valitse aihepiiri ja aloita esseen kirjoittaminen hyvissä ajoin ennen opetukset alkamista, jotta saat parhaan hyödyn palautteesta.

Esseen kirjoittamisohjeet: Esseen aiheeksi kannattaa valita teema, josta voi olla hyötyä myös opinnäytetyön suunnittelussa. Tarkastele tätä teemaa johtamista koskevaan teoriakirjallisuuteen peilaten, eri näkökulmista ja johtamisen eri tasoista käsin. Kirjoita 6-8 sivun mittainen essee aiheesta. Otsikoi tekstisi, käytä lähdeviittauksia ja liitä tekstiisi lähdeluettelo ja kansisivu. Käytä 1,5 riviväliä ja fonttikoko 12. Halutessasi voit palauttaa mieleen esseen kirjoittamisen käytäntöjä esimerkiksi näiden sivujen vinkkien kautta: https://blogs.helsinki.fi/kielijelppi/essee/ ja https://webcgi.oulu.fi/oykk/abc/tekstinhuolto/tekstilajeja/essee/

Essee palautetaan 1.9.2022 mennessä opintojakson työtilaan (palautuksen voi tehdä vasta ensimmäisen lähiopetuskerran jälkeen. Palauta esseesi siinä vaiheessa missä se tällöin on. Opiskelijakollega antaa vertaispalautetta 15.9. mennessä. Palautteen saamisen jälkeen sinulla on vielä mahdollisuus muokata esseetäsi ennen sen lopullista palauttamista. Vertaispalautteen antamiseen liittyvät ohjeet käydään läpi 31.8. opetuskerralla. Valmis essee palautetaan 16.10. mennessä. Opintojakso arvioidaan hyväksytty - hylätty.

Kirjallisuus:

Seeck, Hannele (2013) Johtamisopit Suomessa: taylorismista innovaatioteorioihin. 3. painos. Helsinki: Gaudeamus.

JA

Käytä lisäksi vähintään kahta teosta / artikkelia. Ne voivat olla alla olevalla listalla tai voit itse etsiä aiheeseen sopivia, tieteellisiä lähteitä.

Tehtävä 4

Tämä tehtävä liittyen syksyn Tutkimuksellisen kehittämisen perusta -opintojaksoon. Seuraavat kaksi teosta tulee olla luettuna syksyn aloitukseen mennessä

  1. Salonen, K., Eloranta, S., Hautala T. & Kinos, S. (2017). Kehittämistoiminta ja kehittämisen menetelmiä ammatillisessa korkeakoulutuksessa. Turun ammattikorkeakoulun oppimateriaaleja 108. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf
  2. Vilkka, H. (2015 tai vanhempi painos) Tutki ja kehitä. Jyväskylä: PS -kustannus

Vapaaehtoisena lisälukemistona alustavasti tutustuminen seuraavaan: Tutkimusmenetelmien verkkokäsikirja: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/

Hyvää kesää ja innostavaa opiskelujen alkua!

Yhteystiedot

Niina Pietilä
tutkintovastaava,

niina.pietila [at] metropolia.fi