Metropolia on perustanut Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän liikkumisen murroksen ympärille. 

Liikkumisen murrosta vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten

 • digitalisaatio
 • kaupungistuminen
 • hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • liikenteen palveluistuminen. 

Liikkumiseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia, erityisesti kaupunkilaisten taholta. Liikkumisen halutaan kehittyvän saumattomaksi ja joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Kehityksen myötä esimerkiksi oman auton omistamisen tarve ja käyttö vähenevät.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän toiminnassa korostuu Suomen rooli

 • liikkumisen murroksen edelläkävijänä
 • erilaisten liikkumisen ratkaisujen kokeiluympäristönä
 • innovaatioympäristönä.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymässä toimivat pääsevät oppimaan ja tutkimaan yhdessä, sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia liikkumisen ratkaisuja. Innovaatiokeskittymässä kumppanit toimivat tiiviissä yhteistyössä oppien toisiltaan ja luoden uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja.

Mukana on kotimaisia ja ulkomaisia toimijoita, kuten

 • yrityksiä
 • tutkimuslaitoksia
 • kaupunkeja
 • järjestöjä
 • alueen asukkaita
 • Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita.

Teemallisesti Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat erityisesti

 • vähäpäästöisyys
 • liikkuminen saumattomana palveluna
 • digitalisaation, robotisaation ja datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tavoitteena on löytää nykyistä vähäpäästöisempiä liikkumisen ratkaisuja sekä kehittää palveluja kaupunkien ja kaupunkilaisten liikkumistarpeen ympärille.

Kasvatamme parhaillamme osaaja- ja kumppaniverkostoa. Etsimme rohkeita yhteistyötahoja ja -kumppaneita, kuten 

 • palveluntuottajia
 • teknologiayrityksiä
 • rahoittajia
 • tutkijoita

luomaan kanssamme käyttäjiä hyödyttäviä innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja ja palveluja.

CLEMET - Cleantech Mobility Education for Tomorrow

CLEMET-hankkeen tavoitteena on vastata liikkumisen ja autoalan murrokseen tuottamalla koulutusympäristöjä, -sisältöjä ja toimintatapoja, joissa eri koulutusasteiden, tutkimuslaitosten ja yritysten resursseja voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Hanketta toteuttavat Metropolia, Laurea, Omnia, VTT ja Espoon kaupungin lukiolinja.

Sohjoa Last Mile

Itämeren alueella toteutettava hanke on jatkoa 2020 päättyneelle Sohjoa Baltic –hankkeelle. Tavoitteena on vuosina 2020-2022 edistää autonomisen julkisen liikenteen esteiden purkamista. Vuonna 2021 hankkeessa kokeillaan myös robottibussien etäoperointia. Pilottikaupungit ovat Kongsberg, Tallinna ja Gdansk. Metropolia koordinoi hanketta. Projektipartnereita ovat Forum Virium Helsinki, Tallinnan kaupunki ja Tallinnan teknillinen yliopisto TalTech, Zemgalen lääni Latviassa sekä Kongsbergin ja Gdanskin kunnat.

Jätkäsaari Smart Mobility

Forum Virium Helsingin koordinoiman hankkeen partnereina on Helsinki Business Hub ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa Helsinki Business Hub erityisesti auttaa aloittavia yrityksiä liiketoimintansa kehittymisessä ja vakiintuneempia yrityksiä kansainvälistymisessä. Metropolia tarjoaa opiskelijoidensa osaamista ja ylläpitää hankkeessa luotavaa työskentely-, esittely- ja yhteiskehittämistilaa.

Fabulos

FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä. Automaattiajoneuvojen hallinnointiin liittyy paljon haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin ne voivat ajaa kaduilla luontevana osana joukkoliikennettä. Käytännössä tämä tarkoittaa monien taloudellisten, teknisten, yhteiskunnallisten ja juridisten kysymysten ratkaisemista ja testaamista aidossa ympäristössä ennen itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa.

Sohjoa Baltic

Projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja. Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaatioajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuakseen säädösten ja asetusten osalta. Hankekumppanit ovat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta. 

mySMARTLife

Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. mySMARTLife Helsinki keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

Alykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymään liittyviä julkaisuja

Tutustu muihin Metropolian julkaisuihin.

Yhteystiedot

Innovaatiojohtaja
Oscar Nissin
oscar.nissin [at] metropolia.fi 
puh. 040 674 8224

TKI-johtaja
Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna [at] metropolia.fi
puh. 040 334 7929