Tutkintonimike: Bioanalyytikko (AMK)

Kesto: 3,5 vuotta

Laajuus: 210 opintopistettä

Aloituspaikat: 28

Seuraava haku: Syksyn yhteishaku 4.–18.9.2019

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Mitä bioanalyytikko tekee?

Bioanalyytikko on kliinisen laboratoriotyön asiantuntija, joka toimii yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattiryhmien kanssa tuottamalla potilaan hoidon ja sen kehittämisen edellyttämiä laboratoriotutkimuksia ja osallistumalla kliinisen laboratoriotyön asiantuntijana moniammatillisten tiimien toimintaan.

Bioanalyytikko ottaa erilaisia näytteitä, ohjaa potilaita ja terveydenhuollon työntekijöitä ja tekee potilastutkimuksia sekä analysoi erilaisia laboratorionäytteitä. Laboratoriotutkimusprosessin ja siihen liittyvien tekijöiden syvällinen ymmärtäminen ja prosessin laadunhallinta muodostavat bioanalyytikon asiantuntemuksen perustan.

Bioanalyytikko huolehtii tutkimusvälineiden ja -laitteiden käyttökunnosta sekä vastaa potilaan hyvinvoinnista ja turvallisuudesta tutkimuksen aikana. Eri laboratorioissa työskentely edellyttää bioanalyytikolta erikoisosaamista.

Sovinko minä bioanalyytikoksi?

Bioanalyytikkona tarvitset hyviä ohjaus- ja vuorovaikutustaitoja, kiinnostusta luonnontieteisiin ja tekniikkaan sekä hienomotorisia kädentaitoja. Myös hyvä näkökyky, värien ja erilaisten rakenteiden erottaminen sekä hahmottaminen ovat tärkeitä taitoja. Lisäksi bioanalyytikon työ edellyttää vastuullisuutta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, huolellisuutta ja tarkkuutta sekä jatkuvaa itsensä kehittämistä.

Opintojen toteutus

Opintosi sisältävät lähiopetusta ja -ohjausta, itsenäistä työskentelyä ja harjoittelua. Osan opinnoistasi suoritat verkko-opintoina ja erilaisissa työelämän kanssa toteutettavissa projekteissa.

Opintoihisi kuuluvan työelämäharjoittelun voit suorittaa terveys- ja lääkäriasemien laboratorioissa, sairaaloiden laboratorioissa sekä tutkimusryhmissä. Voit suorittaa osan työelämäharjoittelustasi myös Euroopassa.

Bioanalyytikkokoulutuksen tilat ja välineet on rakennettu parasta oppimistasi ajatellen. Katso oppimisympäristöjen sivuilta videot mitä mm. itsenäisen oppimisen (TaitoPro) ja digitaalisen oppimisen (DigiPro) oppimisympäristöissä voi tehdä!

Kun aloitat opiskelut, laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS). Sen lähtökohtina ovat opetussuunnitelma, osaamisen tunnustaminen, joka perustuu aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT) sekä henkilökohtaiset kehittymistarpeesi. Tutustu opetussuunnitelmaan ja katso, voisitko hakea aiemmalle osaamisellesi hyväksilukupäätöstä osaksi tutkintoasi ja näin lyhentää opiskeluaikaasi.

Työkenttä

Bioanalyytikkona työskentelet pääasiassa terveysasemien ja sairaaloiden laboratorioissa sekä yksityislaboratorioissa. Lisäksi voit toimia lääke- ja biotieteellisissä tutkimusryhmissä ja alan kaupallisissa yrityksissä myynti- ja tuotekehitystehtävissä. Bioanalyytikot työllistyvät erittäin hyvin.

Lisä- ja jatko-opinnoilla hankkimansa osaamisen perusteella bioanalyytikko voi toimia osastonhoitajan, ylihoitajan, opettajan, suunnittelijan jne. tehtävissä.

Katso bioanalytiikan videot

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Yhteystiedot

Yhteishakua koskevat kysymykset:

hakijapalvelut metropolia fi

Riitta Lumme
Tutkintovastaava
Puh. 040 334 1301
Lähetä sähköpostia

Hakuasioissa:

Paula Lindqvist
Opinto-ohjaaja
Lähetä sähköpostia

Myllypuron kampukselle 2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa vuonna 2019 uudelle Myllypuron kampukselle

Joustavat opintopolut

Opetussuunnitelmamme huomioivat erilaiset osaamistarpeet ja -tavoitteet sekä antavat mahdollisuuden suunnata opintoja erilaisilla valinnoilla. Katso lisää Monien mahdollisuuksien Metropolia Prezi-esityksestä:

Kansainvälisyys opintojen aikana