Informaatioteknologia - Information Technology

Ylempi AMK-tutkinto AMK-tutkinto  Avoin AMK Täydennyskoulutus

Tutkintonimike: Master of Engineering / Insinööri (ylempi AMK)

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 40

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2019 (vahvistamatta)

 

Miksi lähteä opiskelemaan?

Etsitkö uusia uravaihtoehtoja? Oletko kiinnostunut laajentamaan tietojasi Informaatioteknologiasta tai Terveysteknologiasta? Onko näköpiirissä uusia haasteita jotka vaativat uutta osaamista?

Information Technology -Master’s-ohjelma (ylempi AMK) antaa valmiudet toimia vaativissa asiantuntijatehtävissä tietotekniikan alalla. Oppiminen tapahtuu sekä soveltavan tutkimuksen että monipuolisten käytännön harjoitusten kautta.

Ohjelma tarjoaa kaksi syventymiskohdetta:

  • verkot ja palvelut
  • terveysteknologia 

Ohjelma on tarkoitettu työelämässä oleville alan ammattilaisille, jotka haluat laajentaa tutkintonsa ylemmäksi AMK - eli Master’s-tutkinnoksi.

Toteutustapa

Opinnot on suunniteltu ja toteutettu siten että ne ovat mahdollista suorittaa täysipäiväisen työn ohella. Ennakkovaatimuksena on aikaisempi AMK- / Bachelor-tasoinen insinööritutkinto ja vähintään kolmen vuoden työkokemus valmistumisen jälkeen.

Ohjelman opiskelijat tulevat useista eri maista ja opiskelu suoritetaan Englannin kielellä. Opinnot on suunnattu ammattilasille jotka työskentelevät sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.

Ohjelman laajuus on 60 opintopistettä (op) ja se koostuu ammatillisista kursseista (30 op) ja opinnäytetyöstä (Master’s thesis, 30 op). Opinnot pitävät sisällään luentoja, laboratoriotehtäviä, harjoituksia, ryhmätöitä sekä itsenäistä opiskelua.

Opetus järjestetään syksystä 2018 lähtien Metropolian Leppävaaran kampuksella.

Ohjelmassa ei järjestetä erillistä pääsykoetta vaan opiskelijoiden valinta perustuu kahteen ennakkotehtävään, joiden tarkemmat kuvaukset löytyvät hakuohjeista.

Lue lisää ohjelman sisällöstä ja opiskelijoiden kokemuksista englanninkieliseltä sivulta

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Kysy opinnoista

Ville Jääskeläinen
Head of Master's program in IT
Puh. 040 511 6172
Lähetä sähköpostia

Leppävaaran kampukselle 2018-2019

Tutkinto-ohjelma muuttaa lukuvuonna 2018-2019 Espooseen Leppävaaran kampukselle

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää