Innovaatiokeskittymät

Haluamme Metropoliassa antaa vahvan panoksemme suomalaisen yhteiskunnan uudistamisen ja kasvun vauhdittamiseksi.  

Uudistamisen ja kasvun ytimessä ovat ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymämme, joita rakentuu yhteiskunnallisesti merkittävien ilmiöiden ympärille. Innovaatiokeskittymät tarjoavat suotuisan toiminta- ja innovaatioympäristön toimiala-, sektori- ja teknologiarajat ylittävien haasteiden ratkaisemiselle.

Kohtauttamalla aktiivisesti yhteiskunnan eri osaajia ja osaamisia luomme yhdessä uutta: uutta osaamista yritysten ja yhteiskunnan tulevaisuuden tarpeisiin, parempia palveluja, hyvinvointia ja elinvoimaa alueille sekä moninaisia mahdollisuuksia uudelle tutkimukselle, kasvulle ja liiketoiminnalle.

Innovaatiokeskittymät tarjoavat meille erinomaiset puitteet toteuttaa YK:n kestävän kehityksen ohjelma Agenda 2030:ssa asetettuja kestävyystavoitteita, ja samalla omalta osaltamme tukea Suomen pyrkimystä kestävän kehityksen mallimaaksi.

Ihmiskeskeisyys, tieto ja uudet teknologiat ratkaisujen ytimessä

Ihmiskeskeisellä ratkaisuotteella, kuin myös tiedon ja erilaisten teknologioiden hyödyntämisellä on keskeinen rooli ilmiölähtöisten haasteiden ratkaisuissa: näkökulmat kytkeytyvät toisiinsa ja parhaimmillaan ne tuottavat yhdessä uudenlaisia ratkaisuja.  

Vastauksia etsitään moniin haasteisiin ja mahdollisuuksiin, kuten esimerkiksi:

  • Miten liikkumisen turvallisuutta voidaan parantaa sensorien tuottaman tiedon, tekoälyn ja koneoppimisen avulla?
  • Miten laajennettu todellisuus, tekoäly ja robotiikka auttavat meitä ratkaisemaan kestävän kehityksen ongelmia?
  • Millaisia nykyistä yksilöllisempiä hyvinvoinnin ja terveyden palveluja voidaan tuottaa laadukkaan datan ja tekoälyn avulla? 
  • Miten tieto ja tekoäly uudistavat ammattilaisten työtä rakennusalalla?

Ilmiölähtöisten innovaatiokeskittymien teemat

Ketteriä kokeiluja,  yhteistyön voimaa ja uuden oppimista

Uusille kampuksillemme rakentuu kullekin oma toiminta- ja innovaatioalusta – Ratkaisujen Areena –  joka tarjoaa puitteet nopeisiin kokeiluihin, testauksiin ja pilotteihin sekä fyysisen paikan uudenlaiselle aktiiviselle yhteistyölle julkisten toimijoiden, yritysten, yhteisöjen ja kansalaisten välillä.

Ratkaisujen Areenalla on myös merkittävä tehtävä uuden oppimisen vauhdittajana.  Areenalla järjestetään muun muassa erilaisia ilmiöihin ja uusiin teknologioihin liittyviä ajankohtaisseminaareja sekä uudistetaan ja päivitetään ilmiö- ja teknologiaosaamista yhteiskunnan tarpeiden mukaan.

Kohti vaikuttajakorkeakoulua

Innovaatiokeskittymien ja Ratkaisujen Areenan kautta Metropoliasta tulee osa yhteiskuntamme laajempia ekosysteemejä.  Samalla oma roolimme ja identiteettimme yhteiskunnan toimijana uudistuu: Metropoliasta rakentuu alueiden ja yhteiskunnan hyvinvointia ja kasvua laaja-alaisesti edistävä vaikuttajakorkeakoulu.