Älykäs liikkuminen

Metropolia on perustanut Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän liikkumisen murroksen ympärille. 

Liikkumisen murrosta vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten

 • digitalisaatio
 • kaupungistuminen
 • hiilidioksidipäästöjen vähentäminen
 • liikenteen palveluistuminen. 

Liikkumiseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia, erityisesti kaupunkilaisten taholta. Liikkumisen halutaan kehittyvän saumattomaksi ja joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Kehityksen myötä esimerkiksi oman auton omistamisen tarve ja käyttö vähenevät.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän toiminnassa korostuu Suomen rooli

 • liikkumisen murroksen edelläkävijänä
 • erilaisten liikkumisen ratkaisujen kokeiluympäristönä
 • innovaatioympäristönä.

Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymässä toimivat pääsevät oppimaan ja tutkimaan yhdessä, sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia liikkumisen ratkaisuja. Innovaatiokeskittymässä kumppanit toimivat tiiviissä yhteistyössä oppien toisiltaan ja luoden uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja.

Mukana on kotimaisia ja ulkomaisia toimijoita, kuten

 • yrityksiä
 • tutkimuslaitoksia
 • kaupunkeja
 • järjestöjä
 • alueen asukkaita
 • Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita.

Teemallisesti Älykkään liikkumisen innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat erityisesti

 • vähäpäästöisyys
 • liikkuminen saumattomana palveluna
 • digitalisaation, robotisaation ja datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen.

Tavoitteena on löytää nykyistä vähäpäästöisempiä liikkumisen ratkaisuja sekä kehittää palveluja kaupunkien ja kaupunkilaisten liikkumistarpeen ympärille.

Kasvatamme parhaillamme osaaja- ja kumppaniverkostoa. Etsimme rohkeita yhteistyötahoja ja -kumppaneita, kuten 

 • palveluntuottajia
 • teknologiayrityksiä
 • rahoittajia
 • tutkijoita

luomaan kanssamme käyttäjiä hyödyttäviä innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja ja palveluja.

 

 

 • Sohjoa Baltic

  Projektissa tutkitaan, edistetään ja pilotoidaan kuskittomien, sähköisten automaattiminibussien käyttöä osana julkisen liikenteen palveluja. Projekti tuottaa tietoa ja osaamista, kuinka järjestää ympäristöystävällisempää ja fiksumpaa julkista liikennettä automaatioajoneuvojen avulla. Projekti tarkastelee myös, mitä tehokas, automatisoitu julkinen liikenne vaatii toteutuakseen säädösten ja asetusten osalta. Hankekumppanit ovat Suomesta, Virosta, Ruotsista, Latviasta, Saksasta, Puolasta, Norjasta ja Tanskasta. 

  Tutustu Sohjoa Baltic -hankkeeseen

 • Fabulos

  FABULOS (Future Automated Bus Urban Level Operation Systems) -hankkeen tavoitteena on selvittää, miten kaupungit voivat hyödyntää itseohjautuvia linja-autoja osana julkista liikennettä. Automaattiajoneuvojen hallinnointiin liittyy paljon haasteita, jotka pitää ratkaista ennen kuin ne voivat ajaa kaduilla luontevana osana joukkoliikennettä. Käytännössä tämä tarkoittaa monien taloudellisten, teknisten, yhteiskunnallisten ja juridisten kysymysten ratkaisemista ja testaamista aidossa ympäristössä ennen itseohjautuvien linja-autojen käyttöönottoa.

  Tutustu Fabulos-hankkeeseen Forum Virium Helsinki -sivustolla

 • mySMARTLife

  Helsinki haluaa vähentää päästöjään uusien älykkäiden ratkaisujen avulla. mySMARTLife Helsinki keskittyy erityisesti energiatehokkuuden parantamiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen IoT/ICT ratkaisujen kautta. Edistääkseen päästövähennystavoitteitaan Helsinki on yhdistänyt voimansa Hampurin ja Nantesin kanssa mySMARTLife –hankkeessa. Hanke koostuu monista kaupungin kehittämistoimenpiteistä, jotka hyödyntävät IoT-pohjaisten järjestelmien tuottamaa sekä olemassa olevaa avointa dataa Helsingin osalta hanketta koordinoi Helsingin kaupunki.

  Tutustu mySmartLife-hankkeen nettisivuihin 

 • Helsinki RobobusLine

  Helsingin kaupungin innovaatiorahaston sekä EU-laajuisen mySMARTLife-kokonaisuuden tukema Helsinki RobobusLine -hanke tuo vähäpäästöisemmän liikkumisratkaisun eli robottibussin (itsestään ajava sähköinen pikkubussi) Helsingin kaduille. Helsinki RobobusLine on ensimmäinen pitkäkestoinen robottibussikokeilu koko Suomessa. Metropolia Ammattikorkeakoulun operoimalla, Helsingin kaupungin varoin hankitulla robottibussilla liikennöidään muun liikenteen seassa. Kokeilulla pyritään luomaan pohja automaattibussin kausittaiselle reitille.

  Tutustu Helsinki RobobusLinen nettisivuihin

 • Jätkäsaari Smart Mobility

  Forum Virium Helsingin koordinoiman hankkeen partnereina on Helsinki Business Hub ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hankkeessa Helsinki Business Hub erityisesti auttaa aloittavia yrityksiä liiketoimintansa kehittymisessä ja vakiintuneempia yrityksiä kansainvälistymisessä. Metropolia tarjoaa opiskelijoidensa osaamista ja ylläpitää hankkeessa luotavaa työskentely-, esittely- ja yhteiskehittämistilaa.

  Tutustu Jätkäsaari Smart Mobility -hankkeeseen sen nettisivuilla.

 • Perille Asti - Last Mile

  Perille asti -hanke kehittää ja kokeilee uusia älykkäitä liikkumisratkaisuja matkailijoiden, asukkaiden ja työssäkäyvien käyttöön pääkaupunkiseudulla. Tavoitteena on helpottaa kohderyhmien liikkumista Helsingin Jätkäsaaren alueella, Espoon Nuuksiossa, Rantaraitilla ja merellisissä kohteissa sekä Vantaan Aviapolis-alueella. Metropolia AMK on mukana tässä kehitystyössä kaupunkien, liikkumispalveluja tuottavien yritysten, matkailualan yritysten, ja palvelujen loppukäyttäjien kanssa. Perille asti -hanke saa rahoituksensa Euroopan aluekehitysrahastosta osana 6Aika-strategiaa vuosina 2017–2019.

  Tutustu Perille Asti -hankkeeseen

Älykäs liikkuminen sosiaalisessa mediassa


 
 
 
 

Julkaisuja

Älykkääseen liikkumiseen liittyviä videoita

Yhteystiedot