Älykäs liikkuminen

Metropolia on perustanut Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän liikkumisen murroksen ympärille.

Liikkumisen murrosta vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja liikenteen palveluistuminen.  Samaan aikaan liikkumiseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia erityisesti kaupunkilaisten taholta. Liikkumisen halutaan kehittyvän saumattomaksi ja joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Samalla esimerkiksi oman auton omistamisen tarve ja käyttö vähenevät.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia liikkumisen ratkaisuja.

Innovaatiokeskittymän toiminnassa korostuu Suomen rooli liikkumisen murroksen edelläkävijänä ja erilaisten liikkumisen ratkaisujen kokeilu- ja innovaatioympäristönä. Kotimaiset ja ulkomaiset kumppanit toimivat tiiviissä yhteistyössä oppien toisiltaan ja luoden uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja.

Teemallisesti Älykkään liikkumisen -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat erityisesti vähäpäästöisyys ja liikkuminen saumattomana palveluna, sekä näissä ratkaisuissa erityisesti digitalisaation, robotisaation ja datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tavoitteena on löytää nykyistä vähäpäästöisempiä liikkumisen ratkaisuja sekä kehittää palveluja kaupunkien ja kaupunkilaisten liikkumistarpeen ympärille.

Kasvatamme parhaillamme osaaja- ja kumppaniverkostoa.  Etsimme rohkeita yhteistyötahoja ja -kumppaneita, kuten palveluntuottajia, teknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjiä hyödyttäviä innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja ja palveluja.  Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön!

Valitse teema

Ilmiö

Automaattiset minibussit Itämeren alueelle

Sohjoa Baltic -hanke tuo robottibussit Itämeren ympärysvaltioihin osaksi älyliikenteen ja vähäpäästöisemmän joukkoliikennöinnin kokeiluja.

Katso video

Ilmiö

Ei rattia, ei polkimia

Metropolian operoima Helsinki RobobusLine -hanke näyttävästi esillä ja esimerkkinä liikenteen automatisaation nykytilasta, artikkeli syksyllä 2018 Liikenneturvan Liikennevilkku -julkaisussa.

Lue lisää

Ilmiö

Liikkuminen palveluna

Liikkumisen palveluistumisella (MaaS, Mobility as a Service) pyritään kehittämään liikennettä saumattomaksi ja käyttäjille helpoksi. Tutkimuksen mukaan erityisesti nuoret ovat kiinnostuneita liikkumispalveluista.

Ilmiö

Päästöjen vähentäminen

Maailmanlaajuisesti kaupungit tuottavat 70 prosenttia kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Helsinki on ottamassa yhdessä kaupunkilaisten ja yritysten kanssa suuria askeleita tehdäkseen kaupungista hiilineutraalin vuoteen 2035 mennessä.

Lue lisää

Ilmiö

Ajaako aika ohi oman auton omistamisesta

"Nyt auton omistamiseen liittyvä ajattelutapa on murroksessa", ennustaa professori Arto O. Salonen. Liikenneviraston, Trafin, Liikenne- ja viestintäministeriön sekä Metropolian hanke selvittää, miten liikkuminen muuttuu tulevaisuudessa.

Katso YLE Areenasta Aamu-TV:n haastattelu

Ilmiö

Liikenteestä tulee bisnestä

”...liikenne automatisoituu ja palveluistuu. Se tarkoittaa, että liikenne siirtyy julkisen sektorin toiminnasta bisnekseksi”, sanoo liikenne- ja viestintäministeriön osastopäällikkö ja ylijohtaja Mikael Nyberg.

Lue lisää Kauppalehti Option jutusta

Ilmiö

Robotiikka

Tavoitteenamme on olla edelläkävijä avointen robottialustojen hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana jokaisessa Metropolian innovaatiokeskittymässä.

Lue lisää.

Aluekehittäminen

Linjanumero 94R Helsinkiin

Yhteistyössä HSL:n kanssa Kivikon Helsinki RobobusLine -kokeilu on integroitu Reittiopas.fi -palveluun. Linja sai tunnisteekseen 94R, eli R kuten Robotti. Näin kokeilu on viemässä robottibusseja hiljalleen osaksi joukkoliikenteen palveluketjua.

Lue lisää HSL:n sivuilta

Aluekehittäminen

SOHJOA-hanketyö muutti Suomea

6Aika-hanke SOHJOA vaikutti merkittävästi liikkumisen kehittymiseen Suomessa, kun ensimmäisenä maailmassa testattiin muun liikenteen seassa liikkuvia robottibusseja. Euroopan komission RegioStars Awards -palkintoehdokas oli laajan globaalin kiinnostuksen kohteena.

Lue lisää rahoittajan sivuilta

Aluekehittäminen

Suur-Leppävaaran asukasfoorumi

Espoossa vuosina 2005-2015 kävely, pyöräily ja joukkoliikennematkat kasvoivat merkittävästi, vaikkakin osa kasvusta aiheutui väestömäärän kasvusta. Asukasfoorumilla keskusteltiin sähköisestä ja älykkäästä liikenteestä.

Lue lisää tapahtumanjärjestäjän sivulta

Aluekehittäminen

Helsinki panostaa robottibusseihin

Keväällä 2018 ajettiin Suvilahdessa SOHJOA-hankkeen viimeiset ajot ja käynnistettiin Helsinki RobobusLinen toimintaa osana mySMARTLife H2020 -hanketta. Pitkäkestoinen kokeilu linjalla 94R ajaa reittiään Helsingin kaupungin innovaatiorahaston varoin hankitulla robottibussilla. 

Lue lisää Helsingin Uutisista

Aluekehittäminen

Uutinen: Vantaa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi

Vantaa on valittu yhdeksän muun kunnan kanssa kiertotalouden edelläkävijäkunnaksi. Verkoston valinta on osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa ”Circwaste – Kohti kiertotaloutta” -hanketta.

Lue lisää Vantaan kaupungin tiedotteesta

Tutkimus ja kehitys

Robusta

Hanke tutkii ja kehittää liikkumisen automaatiossa tarvittavia etäohjauksen teknologisia ratkaisuja. Tarkastelussa ovat erityisesti automaattibussi, konenäkö, tiedonsiirto, 5G, latenssit, etäohjaamo, sekä ihmisen ja koneen välinen kommunikaatio. 

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

mySMARTLife

EU:n Horisontti 2020 Smart City Lighthouse tutkimus- ja innovaatiorahoitusohjelma, jossa testataan uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kaupungeissa. Helsinki on menestyksekkäästi valittu yhdeksi johtavaksi älykkäiden energiaratkaisujen esimerkkikaupungiksi.

Katso esittelyvideo Youtubesta

Tutkimus ja kehitys

Sohjoa Baltic

Hanke tarkastelee autonomisten, sähköisten minibussien käytön edellytyksiä joukkoliikenteen viimeisellä kilometrillä, kokeillen ajoneuvoja Itämeren alueen ympärysvaltioissa. Interreg Baltic Sea Region -ohjelmasta rahoitetun hankkeen kumppanit tulevat Suomesta, Virosta, Latviasta, Puolasta, Saksasta, Tanskasta, Norjasta ja Ruotsista.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

SOHJOA

SOHJOA-6aika -hanke paikallisti vuosina 2016–2018 ensimmäisenä Suomessa julkisilla teillä käytännön ajokokeiluin, miten automatisoitu, sähköinen liikenneväline toimii kaupunkiliikenteessä. Tuhannet matkustajat saivat ensikosketuksen tulevaisuuden liikenneratkaisuihin.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

FABULOS

The Future Automated Bus Urban Level Operation Systems tutkii, miten kaupungit voivat systemaattisesti hyödyntää automaattibusseja. Hankkeeseen osallistuu useita partnerikaupunkeja EU:n alueella. 


Lue lisää hankkeen sivuilta (englanniksi)

Tutkimus ja kehitys

Helsinki RobobusLine

Ensimmäinen pitkäkestoinen robottibussikokeilu Suomessa. Metropolia operoi Helsingin kaupungin innovaatiorahaston tuella hankitulla robottibussilla liikenteen seassa 2018-2020 pyrkien luomaan pohjaa automaattibussin kausittaiselle reitille.

Lue lisää

Tutkimus ja kehitys

Perille asti

Hankkeen tavoitteena on parantaa asukkaiden, työntekijöiden, asiakkaiden ja kansainvälisten vieraiden liikkumista pääkaupunkiseudulla täydentäen nykyistä liikennejärjestelmää. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailutoimialan yritykset pääkaupunkiseudulla. Tutustu videoon Youtubessa.

Lue lisää

Osaaminen

Ajoneuvotekniikan AMK-tutkinto

Opiskeluun sisältyy erilaisia ja -laajuisia autoprojekteja, joista laajin on yritystoimeksiantona tehtävä innovaatioprojekti.  Opetus on suunniteltu yhdessä autoalan yritysten kanssa.

Tutustu opintoihin

Osaaminen

Ajoneuvotekniikan ylempi AMK-tutkinto

Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin.

Tutustu opintoihin

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Sensible 4

Suomalaisen start-upin tavoitteena on kehittää autonomisen ajoneuvon teknologia arktisiin olosuhteisiin sopivaksi. Harri Santamala tiimeineen on hyödyntänyt Muonion älytietä paikannusteknologian ja kulkuneuvon toimivuuden tutkimisessa.

Lue lisää yrityksen sivulta (englanniksi)

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Trafi panostaa kokeilujen tukemiseen

"Panostamme vahvasti digitalisaation ja automatisaation edistämiseen sekä erilaisten kokeilujen tukemiseen ja toivomme akateemisen tutkimuksen tuovan tähän myös uutta näkökulmaa”, sanoo johtava asiantuntija Sami Mynttinen Trafista.

Lue lisää Ammattilehdestä

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Oivallinen testikenttä MaaS

Suomella on hyvä sauma nousta alan kansainväliseen kärkeen, sillä tarjolla on oivallinen testikenttä MaaS (Mobility as a Service) -palvelujen testaamiselle koko maan mittakaavassa kaupungeissa, taajamissa ja haja-asutus­alueilla.

Lue Arto O. Salosen haastattelu Toyotan sivuilta

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Robottibussilla kauppakeskukseen

Kumpi on parempi robottibussi vai tavallinen bussi? Testiryhmä arvioi: ”Molemmat on hyviä, mutta me halutaan mennä uudelleen robottibussin kyytiin.” Toiselle kierrokselle tytöt lähtivät ilman vanhempien valvontaa. Aivan kuten robottibussikin ilman kuljettajaa."

Lue lisää SRV:n sivuilta

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minno-innovaatioprojektit

Innovaatioprojektit ovat yksi keskeisistä työelämäyhteistyötavoistamme. Monialaisilla innovaatioprojekteilla vastataan aluekehittämishaasteeseen ja integroidaan tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. 

Kokeilut, innovointi ja yrittäjyys

Minnofest

Opiskelijat esittelevät ständeillä, postereilla, videoklipeillä ja pitchaus-esityksillä monialaisia innovaatioprojektejaan MINNOFesteillä. 

Tieto ja teknologia

Teknologia vähentää liikenteen päästöjä

Hiilidioksidipäästöjen vähennysvelvoitteesta kohdentuu Suomessa enimmäkseen liikenteeseen. Suomalaisten liikkumistarve on mahdollista ratkaista oleellisesti vähäisemmällä kulkuneuvomäärällä.

Lue lisää Helsingin kaupungin tiedotteesta.

Tieto ja teknologia

Itseajavat ajoneuvot vähentävät onnettomuuksia

– Autoteollisuus on edellä meitä. Se lähtee jo siitä, ettei vuonna 2040 juuri valmisteta muita kuin yhteiskäytössä olevia itse ajavia autoja, Arto O. Salonen kertoo.

Lue juttu Vantaan Sanomista

Tieto ja teknologia

Päätöksenteon avuksi liikkumisen tutkimusta

– Päätöksenteon apuna tarvitaan yhä enemmän uusia liikennepalveluita ja esimerkiksi liikkumiskäyttäytymistä koskevaa tutkimusta, sanoo yksikön johtaja Laura Eiro liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Lue lisää Tekniikan maailman jutusta

Tieto ja teknologia

Teknologialla turvallisuutta liikenteeseen

Ensimmäisenä Suomessa Metropolian SOHJOA-hankkeessa robottibussilla matkustaneiden kokemuksia on tutkittu. Tulokset saattavat yllättää. Autoilijakin viihtyy robottibussin kyydissä.

Lue lisää ETN.fi -sivulta

Ihminen

Suomesta Ihmiskeskeinen, ennakointikykyinen yhteiskunta

Ihiskeskeisessä ja ennakointikykyisessä yhteiskunnassa palvelut ovat saatavilla jatkuvasti ja ihmisillä on aidosti mahdollisuus saada palveluita omien tarpeiden mukaisesti.

Lue lisää Valtiovarainministeriön sivuilta

Ihminen

Ihminen suurin riskitekijä

"Ihminen on suurin riskitekijä ja autoa saa 20 vuoden päästä ajaa itse ainoastaan erikoisluvalla", totesi Saksan liittokansleri Angela Merkel Argentiinassa kesäkuussa 2017. Muutos tapahtuu Suomessakin.

Lue lisää YLEn uutisesta

Ihminen

Liikkumiskeskusteluun tuotava ihmis- ja käyttäytymistieteellinen näkökulma

Liikenteen päästöjä pitäisi vähentää 50 % tulevan 13 vuoden aikana, mikä edellyttää suuria käyttäytymisen muutoksia. Tutkimushanke selvittää, miten näin radikaali muutos voidaan mahdollistaa.

Lue lisää Motivan sivuilta

Ihminen

Liikkumistapojen muutos vaatii käyttäytymisen ymmärrystä

"Autojen määrän lisääntyminen ei ole eteenpäin menemistä. Ruuhka-aikoina meillä liikutaan täsmälleen samaa vauhtia kuin 100 vuotta sitten hevosvankkureilla”, Salonen huomauttaa.

Lue Arto O. Salosen haastattelu Fintrip-verkoston julkaisusta

Ihminen

Liikkuminen on välttämätöntä, omistaminen ei

Joustavat, ruuhkattomat ja edulliset liikkumispalvelut voidaan toteuttaa, jos vähennämme oman auton käyttöä kaupungeissa. Porkkanaksi pitää tarjota esimerkiksi terveyshyötyjä ja kiireetöntä arkea, sanoo Arto O. Salonen.

Lue juttu OP-mediasta

Ihminen

Matkustajat eivät kavahda robottibusseja

Sen sijaan robottibussissa koettua henkilökohtaista turvallisuutta etenkin naismatkustajat pitivät tavanomaista bussia heikompana, paljastaa Metropolian tutkimus.

Lue lisää Teta-uutiskirjeestä

Tapahtumat

Minnofest 27.9. 2018

Metropolian innovaatiotiimit kokoontuvat esittelemään projektiensa tuotoksia jälleen MINNOFestissä Myllypuron Liikuntamyllyssä. 

Lue lisää

Tapahtumat

Metropolian 10-vuotisjuhlat 18.9.2018

Tapahtuma oli samanaikaisesti neljällä uudistuvalla kampuksellamme Arabiassa, Leppävaarassa, Myyrmäessä ja Myllypurossa. Mukana juhlimassa olivat opiskelijat, henkilöstö, yhteistyökumppanit ja alueiden asukkaat.

Lue lisää

Tapahtumat

10 Days 100 Challenges 4.-15.6. 2018

Ainutlaatuisessa 10 päivää kestävässä ohjelmassa opiskelijat ja eri alojen ammattilaiset keskittyvät yhdessä ratkomaan liiketoiminnan ongelmia alan innovatiivisten yritysten, huippuasiantuntijoiden ja innostavien valmentajien kanssa. 

Lue lisää

Älykkääseen liikkumiseen liittyviä videoita

Kiinnostavia linkkejä

Yhteystiedot

Oscar Nissin Projektijohtaja Oscar Nissin
oscar.nissin metropolia fi
040 674 8224
Anna-maria Vilkuna TKI-johtaja Anna-Maria Vilkuna
anna-maria.vilkuna metropolia fi
puh. 040 334 7929

Tilaa uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje
joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa