Älykäs liikkuminen

Metropolia on perustanut Älykäs liikkuminen -innovaatiokeskittymän, joka rakentuu taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti merkittävän liikkumisen murroksen ympärille.

Liikkumisen murrosta vauhdittavat useat erilaiset ajurit, kuten digitalisaatio, kaupungistuminen, hiilidioksidipäästöjen vähentäminen ja liikenteen palveluistuminen.  Samaan aikaan liikkumiseen kohdistuu yhä enemmän odotuksia erityisesti kaupunkilaisten taholta. Liikkumisen halutaan kehittyvän saumattomaksi ja joustavaksi palvelukokonaisuudeksi. Samalla esimerkiksi oman auton omistamisen tarve ja käyttö vähenevät.

Innovaatiokeskittymä kokoaa yhteen eri alojen ja sektoreiden toimijoita – yrityksiä, tutkimuslaitoksia, kaupunkeja, järjestöjä, alueen asukkaita kuin myös Metropolian opiskelijoita, opettajia ja muita asiantuntijoita – oppimaan ja tutkimaan yhdessä sekä kokeilemaan ja innovoimaan erilaisia liikkumisen ratkaisuja.

Innovaatiokeskittymän toiminnassa korostuu Suomen rooli liikkumisen murroksen edelläkävijänä ja erilaisten liikkumisen ratkaisujen kokeilu- ja innovaatioympäristönä. Kotimaiset ja ulkomaiset kumppanit toimivat tiiviissä yhteistyössä oppien toisiltaan ja luoden uutta osaamista, uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluja.

Teemallisesti Älykkään liikkumisen -innovaatiokeskittymän ratkaisujen ytimessä ovat erityisesti vähäpäästöisyys ja liikkuminen saumattomana palveluna, sekä näissä ratkaisuissa erityisesti digitalisaation, robotisaation ja datan tuomien mahdollisuuksien hyödyntäminen. Tavoitteena on löytää nykyistä vähäpäästöisempiä liikkumisen ratkaisuja sekä kehittää palveluja kaupunkien ja kaupunkilaisten liikkumistarpeen ympärille.

Kasvatamme parhaillamme osaaja- ja kumppaniverkostoa.  Etsimme rohkeita yhteistyötahoja ja -kumppaneita, kuten palveluntuottajia, teknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjiä hyödyttäviä innovatiivisia liikkumisen ratkaisuja ja palveluja.  Tervetuloa mukaan innovatiiviseen yhteistyöhön!

Tutustu myös tuotekehitysprojekteihimme sekä workshoppiimme Espoossa Koskelon teollisuusalueella

Älykkääseen liikkumiseen liittyviä videoita

Kiinnostavia linkkejä

Yhteystiedot