Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus,
30 op

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus – osaamista muuttuviin toimintaympäristöihin!

Työelämässä toimiville ammattilaisille suunnattu kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus alkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa syksyllä 2019.

Koulutuksen sisältö on laadittu yhdessä työ- ja elinkeinoelämän kanssa ja se vastaa nopeasti muuttuvan toimintaympäristömme asettamiin vaatimuksiin.

Sisältö

Kyberturvallisuuden erikoistumiskoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se koostuu kuudesta kyberturvallisuuden kurssista:

  • johdanto kyberturvallisuuteen
  • tietoverkkojen kyberturvallisuus
  • puolustava kyberturvallisuus
  • hyökkäävä kyberturvallisuus
  • kyberturvallisuusliiketoiminta
  • kyberturvallisuuden projekti

Tutustu koulutuksen opetussuunnitelmaan

Toteutustapa

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina lukuvuoden 2019 - 2020 aikana. Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Lähiopetusta on pääasiassa 1-2 iltana viikossa 26.8.2019 – 31.5.2020 välisenä aikana (huom. alustava aloitusajankohta, tarkempi aloituspäivä täsmentyy myöhemmin). Opetustunnit ovat klo 17.00-20.45. Koulutuksen suorittaminen edellyttää lähiopetukseen osallistumista.

Opetuspaikka on pääkaupunkiseudulla, tarkempi toimipiste ilmoitetaan myöhemmin.

Koulutuksessa suoritettuja opintoja voidaan sisällyttää tietotekniikan insinööri (AMK) ja YAMK-tutkintoihin.

Hakuaika 1.4. – 3.5.2019

Hakuaika on 1.4. – 3.5.2019. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella (linkki avoinna hakuaikana)

Opiskelijavalinta 

Mahdollisessa valintatilanteessa sovelletaan seuraavaa periaatetta alla olevassa järjestyksessä:

  1. Kokemus kyberturvallisuuden alan tehtävistä
  2. Kokemus informaatio- ja viestintäteknologian alan tehtävistä
  3. Kokemus tekniikan alan tehtävistä
  4. Kokemus muun alan tehtävistä

Opiskelijavalinta suoritetaan toukokuun loppuun mennessä. Valinnan tuloksista ilmoitetaan hakijoille ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen. 

Koulutukseen valittuja pyydetään valintaviestissä toimittamaan kopiot työtodistuksista. Valinta koulutukseen on ehdollinen, kunnes valituilta on tarkastettu työtodistukset ja ne vastaavat hakulomakkeessa ilmoitettuja tietoja.  

Hinta

450 € (alv 0%).

Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Yhteystiedot

Lehtori Erik Pätynen
erik.patynen(at)metropolia.fi
puh. +358 40 590 2896

Erikoistumiskoulutukset

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla.

Erikoistumiskoulutukset soveltuvat työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon suorittaneille henkilöille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamista.

Koulutukset ovat laajuudeltaan vähintään 30 opintopistettä ja ne on mahdollista suorittaa joustavasti työn ohessa.

Erikoistumiskoulutukset ovat Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa koulutusta.