Kosteusvaurion kuntotutkija (KVKT)

Kosteusvaurion kuntotutkijan (KVKT) koulutus vastaa sisällöltään Sosiaali- ja terveysministeriön 15.5.2015 voimaan astuneen asumisterveysasetuksen mukaisia Kosteusvaurion kuntotutkijan valmentavan koulutuksen vaatimuksia. Koulutuksella on FISE Oy:n hyväksyntä.

KVKT-koulutus on laajuudeltaan vähintään 27 op. KVKT -koulutus sisältää sekä KVKT-koulutukseen suunniteltuja sisäympäristöopintoja, että korjausrakentamisen YAMK-opintoja sekä juridiikkaa. YAMK-opinnot on merkitty opintojaksojen perään *-merkillä.                                                                                                 

Opintojen sisältö

OSIOT A ja C. SISÄILMAN EPÄPUHTAUDET, TERVEYSVAIKUTUKSET, TUTKIMINEN, TORJUNTA ILMANVAIHTO JA ILMASTOINTITEKNIIKKA, 15 op

 • Ilmastointitekniikka ja sisäilmasto, 5 op
 • Sisäilmakemia, 5 op
 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op

OSIO B. RAKENNUSFYSIIKKA, FYSIKAALISET OLOSUHTEET, KUNTOTUTKIMUSMENETELMÄT, RAKENNE‐ JA TUOTANTOTEKNIIKKA JA JURIDIIKKA, 17 op

 • Rakennusfysiikka, 5 op tai Rakennusfysikaalisen suunnittelun erikoisopintojakso, 5 op*
 • Kuntotutkimusmenetelmät, 5 op tai Rakenteiden vaurioituminen ja kuntotutkimusmenetelmät, 5 op*
 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 5 op
  • Rakennetekniikka 4 op, tai Rakennushistoria ja vanhat rakenteet 5 op*
  • Tuotantotekniikka 1 op tai Rakennusten korjaustekniikka 5 op*
 • Juridiikka, 2 op

NÄYTTÖTYÖ

Aika ja paikka

KVKT-koulutus käynnistyy osiot A ja C sisältävällä sisäympäristöpaketilla ja jatkuu osion B opinnoilla seuraavasti:

Kevät 2019

Syksy 2019

 • Sisäilmakemia, 5 op
  Koulutuspäivät: ti-ke 20.-21.8., tiistait 27.8., 10.9. ja 24.9.2019 klo 8.00-16.00.

 • Mikrobiologinen sisäympäristö, 5 op
  Koulutuspäivät: tiistait 29.10., 12.11.,19.11., 26.11. ja 10.12.2019 klo 8.00-16.00.

 • Rakennusfysiikka, 5 op
  Koulutuspäivät: tiistait 3.9., 17.9., 8.10., 22.10. ja 5.11.2019 klo 8.00-16.00.

Kevät 2020

 • Juridiikka, 2 op
  Koulutuspäivät: tiistait 14.1. ja 28.1.2020 klo 8.00-16.00

 • Kuntotutkimusmenetelmät, 5 op
  Koulutuspäivät: keskiviikot 15.1., 29.1., 12.2., 4.3.2020 klo 8-16 . Lisäksi yksi myöhemmin ilmoitettava päivä.

 • Rakenne- ja tuotantotekniikka, 5 op
  Koulutuspäivät: tiistait 31.3., 21.4., 12.5.2020 klo 8-16. Lisäksi kaksi myöhemmin ilmoitettavaa päivää.

 • Näyttötyöseminaari ke 13.5.2020 klo 9.00

Koulutus toteutetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun Helsingin kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki. Pidätämme oikeuden järjestää koulutusta myös muissa Metropolian toimipisteissä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla.

Käytännön toteutus

Koulutuksessa on opetusta 8h/opintopiste eli käytännössä yksi koulutuspäivä opintopistettä kohden. Lisäksi opintoihin kuuluu itseopiskelua, oppimistehtäviä, harjoitustöitä ja tenttejä. Koulutuksen päätteeksi opiskelijat osoittavat näyttötyöllä hallitsevansa koulutuksessa käydyn sisällön. Näyttötyön suorittaminen edellyttää yrityksen mukanaoloa ohjauksessa ja laadunvarmistuksessa. 

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu henkilöille, jotka ovat tarvitsevat työssään pätevyyden toimia kosteusvaurion kuntotutkijana tai haluavat muutoin päivittää osaamista aiheesta.  Vaadittu pohjakoulutus on sama kuin pätevyyden hakukriteereissä. Pätevyyttä haettaessa tutkinnon tulee olla talonrakentamisen alalla suoritettu:

 • korkeakoulututkinto tai
 • aiempi ammatillisen korkea-asteen tutkinto tai sitä vastaava tutkinto tai
 • aiempi teknikon tai sitä vastaava tutkinto.


Lisäksi FISE-pätevyyttä haettaessa edellytetään vähintään 3 vuoden työkokemusta rakennuksen kuntoon ja terveyshaittoihin liittyvissä tutkimustehtävissä. Tehtävät voivat sisältää rakennusfysiikkaan, sisäympäristön epäpuhtauksiin tai ilmanvaihtoon liittyvien mittauksien ja näytteenottojen tekemistä, avustamista kosteusvaurion kuntotutkimuksissa ja raporttien laadinnassa. Kokemuksen pitää olla monipuolista kattaen kosteusvaurion kuntotutkijan eri aihe- ja osa-alueet.

Työkokemuksen puute ei ole este koulutukseen osallistumiselle, mutta työkokemus tulee olla hankittuna pätevyyttä haettaessa. Pätevyyttä tulee hakea viiden vuoden sisällä valmentavan koulutuksen päättymisestä. Lisätietoja KVKT-pätevyydestä ja sen hakemisesta FISE:n sivuilta.

AHOT

Opinnoissa on käytössä AHOT-menettely (aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen). Mikäli haluat selvittää ahotointimahdollisuudet, toimi seuraavasti:

1. Tutustu Metropolian KVKT-opintojen AHOT-lomakkeeseen ja osaamisvaatimuksiin.

2. Hanki liitteeksi tarvittavat todistukset ja täytä lomake.

3. Ilmoittaudu AHOT-prosessiin 7.4.2019 mennessä tällä lomakkeella. Liitä ilmoittautumiseen mukaan täytetty AHOT-lomake ja tarvittavat todistukset.

Aikataulun mukaan palautetuista hakemuksista, saat päätöksen ennen ilmoittautumisajan päättymistä ja voit tehdä päätöksen koulutukseen osallistumisesta AHOT-päätökseen perustuen.

Opintojen ahotointikulu hyvitetään koulutukseen ilmoittautuneille osallistujille. Katso hinnoittelu tarkemmin seuraavasta Hinta-kappaleesta.

Hinta

Koulutuksen kokonaishinta    
Kosteusvaurion kuntotutkija, KVKT 32op 11 740€ + alv 24%  
Yksittäisten opintokokonaisuuksien hinnat    
Sisäympäristöopinnot, 15 op (osiot A ja C) 4 800€ + alv 24%  
KVKT: Rakennusfysiikka, kuntotutkimusmenetelmät,
rakenne- ja tuotantotekniikka ja juridiikka, 17 op (osio B)
5 440€ + alv 24%  
AHOT-maksut ja hyvitykset    
AHOT-maksu 650€ + alv 24%, hinta hyvitetään koulutukseen ilmoittautuville  
AHOT-hyvitys, opintopiste 280€/ahotoitu opintopiste (vähennetään kokonaishinnasta)  

 
KVKT-koulutuksen kokonaishinnasta laskutetaan 70% koulutuksen alkaessa ja 30% tammikuussa 2020. Muista maksujärjestelyistä voi tarvittaessa sopia erikseen.

Mahdollisuus osallistua myös yksittäisiin opintojaksoihin, kysy lisää!

Mikäli yrityksestänne on useampia tulijoita, teemme sinulle tarjouksen. Ota yhteyttä!

Ilmoittautuminen

Ilmoittaudu 23.4.2019 mennessä. 

Lisätietoja

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
puh. 040 548 5429, jorma.sateri metropolia fi

Suunnittelija Aija Saarinen
puh. 040 507 2831,aija.saarinen metropolia fi

 

 

 

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti suunnittelijalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.