Perustiedot

Kesto / Ajankohta
syksy 2022 - kevät 2023
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika:
 • 11.8.2022 mennessä
Hinta
5 590€ + alv 24%

Terve talo -koordinaattorin koulutus koostuu kolmesta aihekokonaisuudesta:

Myös yksittäisiin koulutuspaketteihin on mahdollista osallistua.

Kohderyhmä

Rakennuttajat, suunnittelijat (arkkitehdit, rakennus-, rakenne- ja talotekniikka), valvojat, projektipäälliköt, työpäälliköt ja työnjohtajat.

Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla, 5 op

Osaamistavoitteet

Osallistuja osaa valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakennusprosessin ajan.

Sisältö

 • Kosteudenhallintakoordinaattori hankkeeseen ryhtyvän edustajana
  • Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa
  • Kosteudenhallinnan toteuttaminen: Kuivaketju10 -toimintamalli
  • Kosteudenhallinnan johtaminen
 • Suunnitteluvaiheen ohjaus ja valvonta
  • Rakennusfysikaalisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta kriittiset rakenteet
  • Rakennusmateriaalien kosteuskäyttäytyminen ja vaurioherkkyys
  • Esimerkit riskirakenteiden suunnittelusta
 • Työmaatoteutuksen ohjaus ja valvonta
  • Kosteusteknisiä riskejä sisältävät työvaiheet ja riskien minimointi tehtäväsuunnittelulla
  • Rakennusmateriaalien ja rakenteiden kastumisen estäminen
  • Betonin kuivumisaika-arviot
  • Rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseen käytettävät menetelmä
 • Käyttöönottovaiheen ohjaus ja valvonta
  • Taloteknisten järjestelmien säätö
  • Kosteudenhallinnan mittaukset ja valvonta
  • Rakenteiden ja olosuhteiden lämpötila- ja kosteusmittaukset sekä dokumentointi
 • Talotekniikan kosteudenhallinta
  • Taloteknisten järjestelmien (kanavat ja putket) huomioiminen rakenteiden kosteusteknisessä toimivuudessa
  • Kosteusvarmat vesi- ja viemärijärjestelmät

 

Terve talo -toteutusprosessin hallinta, 5 op

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee sisäolosuhteisiin vaikuttavat tekijät ja pystyy varmistamaan Terve talo -prosessin mukaisen toiminnan.

Sisältö

 • Terveen talon tavoitteet
  • Sisäolosuhteisiin vaikuttavat tekijät
  • Sisäilmastoasiat ympäristöluokituksissa
  • Terve talo -tilaajan näkökulma
 • Terve talo -toteutusprosessi
 • Talotekniikan toiminnan varmistaminen
  • Lämpöolojen ja ylilämmön hallinnan varmistaminen
  • Ilmanvaihdon toiminta ja rakennuksen tiiveys, ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus
 • Luovutus, käyttöönotto ja kunnossapito

 

Rakenteiden päästöjen, tiiviyden ja puhtauden hallinta, 5 op

Osaamistavoitteet

Osallistuja tuntee rakenteiden ja materiaalien päästöjen, rakenteiden tiiviyden ja työmaanpuhtauden merkityksen ja pystyy varmistamaan rakennuksen luovuttamisen vaatimusten mukaisena.

Sisältö

 • Rakennusfysiikan kertaus 
 • Rakennus- ja sisustussuunnitteluratkaisujen vaikutus sisäolosuhteisiin
 • Rakenteiden tiiveyden hallinta ja todentaminen
 • Työmaan ja valmiin rakennuksen puhtausvaatimukset
 • Puhtauden hallinnan ohjeistus, valvonta ja dokumentointi

 

Toteutus

Koulutus sisältää 15 opetuspäivää, jotka toteutetaan pääosin verkossa ja osin Metropolian Myllypuron kampuksella. Lisäksi koulutukseen kuuluu oppimistehtäviä sekä tentti.

Mikäli opinnot halutaan täydentää kosteudenhallintakoordinaattori -täydennyskoulutukseksi, tulee suorittaa lisäksi Kosteudenhallintakoordinaattori -koulutukseen sisältyvä näyttötyö ja tentti.

Ajankohta

Terve talo -toteutusprosessin hallinta, 5 op
Syksy 2022

Rakenteiden päästöjen, tiiviyden ja puhtauden hallinta, 5 op
Syksy 2022

Kosteudenhallinta suunnittelussa ja työmaalla, 5 op
Alkuvuosi 2023

Lisäksi Kosteudenhallintakoordinaattori -koulutuksen osallistujat tekevät näyttötyön, joka esitellään näyttötyöseminaarissa 20.1.2023.

Paikka ja etäyhteys

Koulutus toteutetaan pääosin verkossa, lukuunottamatta 10.-11.2022, jotka ovat kaikille lähiopetuksena Metropolian Myllypuron kampuksella, osoitteessa Myllypurontie 1, 00920 Helsinki.

Hinta

Terve talo -koordinaattorin 15 opintopisteen paketin hinta on 5 590€ + alv 24%. Mikäli samasta yrityksestä on osallistujia enemmän kuin yksi, tarjoamme 10% alennuksen toisesta osallistujasta lähtien.

Myös yksittäisiin opintojaksoihin voi ilmoittautua mukaan. Yhden 5 opintopisteen koulutusosion hinta on 1 900€ + alv 24%. 

Mikäli Terve talo -koordinaattori -koulutukseen osallistuva henkilö haluaa suorittaa Kosteudenhallintakoordinaattori -koulutukseen kuuluvan näyttötyön, veloitamme tästä lisähinnan 690€ + alv 24%.

Peruutusehdot

Pyydämme ilmoittamaan peruutuksista kirjallisesti koulutuksen yhteyshenkilölle viimeistään kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua. Tämän jälkeen tapahtuvista peruutuksista veloitamme täyden hinnan. Esteen sattuessa osallistujan voi vaihtaa.

Mikäli koulutus, yksittäinen koulutuspäivä tai koulutuksen osa joudutaan peruuttamaan Metropoliasta johtuvista syistä koulutuskutsun lähettämisen jälkeen, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta osallistua vastaavaan toteutukseen uutena ajankohtana tai vaihtoehtoisesti Metropolia palauttaa kyseiseen koulutukseen/koulutuspäivään/koulutuksen osaan liittyvät koulutusmaksut.

Metropolia ei vastaa osallistujalle koulutuksen peruuntumisen johdosta aiheutuvista muista kuluista.   

Myös yrityskoulutuksena

Koulutus voidaan järjestää myös yrityskoulutuksena. Koulutus voidaan järjestää sellaisenaan tai siitä voidaan räätälöidä kohderyhmälle soveltuva koulutuspaketti.

Lisätiedot koulutuksesta

Osaamisaluepäällikkö Jorma Säteri
p. 040 548 5429
jorma.sateri [at] metropolia.fi

Suunnittelija Mari Ikonen
p. 040 6725583
mari.ikonen [at] metropolia.fi 

 

Pidätämme oikeuden muutoksiin.