Aikuiskoulutus

Aikuiskoulutus ja AMK-tutkinnon monimuoto-opiskelu

Aikuiskoulutuksena suoritettavia AMK-tutkintoja kutsutaan monimuotototeutuksiksi. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa. Satelliittikoulutus on yksi monimuotototeutuksen malli, jossa painottuu verkko-opinnot ja osa lähiopetuksesta järjestetään muualla Suomessa yhteistyökumppaneiden tiloissa.

Monimuotototeutus

Monimuoto-opinnoissa yhdistetään eri opiskelumuotoja. Usein opintojaksoilla on sekä lähiopetusta että verkko-opiskelua. Monimuotototeutuksella on samat opetussuunnitelmat kuin päivätoteutuksella.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen ja yksilöllinen opintosuunnitelma (HOPS), joka pohjautuu opiskelijan aikaisemmin hankittuun osaamiseen (AHOT). Lue lisää aikaisemmin hankitun osaamisen periaatteista

Päiväopiskelu

Aikuiset voivat myös opiskella AMK-tutkintoja päätoimisesti ryhmissä, joita kutsutaan päivätoteutuksiksi.

Myös päivätoteutuksissa aikuisopiskelijan pohjakoulutus ja työkokemus hyväksiluetaan mahdollisuuksien mukaan osaksi opintoja (AHOT) ja opiskelijalle rakennetaan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

AMK-tutkinnon suorittaminen päivätoteutuksessa

  • edellyttää usein myös läsnäoloa opiskelijaryhmässä
  • sisältää yhdessä oppimisen ja ryhmätyöskentelyn lisäksi myös itsenäistä työskentelyä ja digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämistä
  • antaa mahdollisuuden henkilökohtaiseen opintopolkuun, jossa voi hyödyntää Metropolian
    valinnaisia opintoja ja monialaista tarjontaa

AMK-tutkinnot monimuoto-opiskeluna

Bioanalyytikko (AMK)

Jos olet kiinnostunut luonnontieteistä ja sinulla on hyvät hienomotoriset kädentaidot ja tarkka näkö, bioanalyytikko (AMK) -opinnot sopivat sinulle.
Tutkintonimike
Bioanalyytikko (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Ensihoitaja (AMK)

Ensihoitajaksi opiskellaan ainutlaatuisissa oppimisympäristöissä, joihin kuuluu mm. ambulanssi, synnytyshuone, leikkaussali ja tehohoitoyksikkö.
Tutkintonimike
Ensihoitaja / Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto/Ajankohta
4 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
240 opintopistettä

Fysioterapeutti (AMK)

Fysioterapeutti-opinnoissa sovelletaan paljon opetusmenetelmiä, jotka edellyttävät opiskelijan aktiivisuutta, esimerkiksi simulaatioita ja projekteja.
Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Geronomi (AMK), vanhustyö

Geronomi (AMK) -tutkinnon suorittaneella on valmiudet edistää ikääntyvän ihmisen hyvää ja osallistuvaa elämää sekä merkityksellistä arkea.
Tutkintonimike
Geronomi (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Jalkaterapeutti (AMK)

Jalkaterapeutti (AMK) -opinnoissa perehdyt mm. alaraajojen biomekaniikkaan, urheilu- ja rasitusvammoihin sekä erityisjalkineisiin ja tukipohjallisiin.
Tutkintonimike
Jalkaterapeutti (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Konservaattori (AMK), konservointi

Konservointi on poikkitieteellinen tieteenala, jonka tarkoituksena on kulttuuriperinnön säilyttäminen. Konservaattorit työskentelevät mm. museoissa.
Tutkintonimike
Konservaattori (AMK)
Kesto/Ajankohta
4 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
240 opintopistettä

Media ja elokuva, medianomi (AMK), monimuoto-opiskelu

Elokuvan ja television monimuoto-opiskelu on tarkoitettu henkilöille, joilla on pitkäaikaista työkokemusta alalta, mutta soveltuva tutkinto puuttuu.
Tutkintonimike
Medianomi (AMK)
Kesto/Ajankohta
4 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
240 opintopistettä

Rakennusmestari (AMK): LVI-tekniikka

Koulutus antaa mahdollisuuden pätevöityä AMK-rakennusmestariksi työn ohessa ja päästä LVI-työnjohdon töihin jo opintojen aikana.
Tutkintonimike
Rakennusmestari (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Röntgenhoitaja (AMK)

Röntgenhoitajan koulutuksen pääpaino on potilaiden tutkimisessa tai hoitamisessa kuvantamismenetelmien avulla sekä sädehoitotyössä.
Tutkintonimike
Röntgenhoitaja (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Sairaanhoitaja (AMK)

Metropolian sairaanhoitajatutkinnon suorittanut voi toimia akuuttihoitotyön asiantuntijana eri ikäisten potilaiden parissa.
Tutkintonimike
Sairaanhoitaja (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Sosionomi (AMK), varhaiskasvatus, monimuoto-opiskelu

Sosionomi (AMK) -monimuotokoulutus suuntautuu varhaiskasvatukseen ja antaa kelpoisuuden toimia varhaiskasvatuksen sosionomina.
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Sosionomi (AMK): sosiaaliohjaus

Sosionomin (AMK) koulutus antaa valmiudet eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustyöhön sosiaalialalla.
Tutkintonimike
Sosionomi (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Suuhygienisti (AMK)

Suuhygienistin opinnot sisältävät teoriaa, itsenäistä opiskelua sekä ohjattua harjoittelua Metropolian oppimisympäristöissä ja työelämässä.
Tutkintonimike
Suuhygienisti (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Päiväopiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Toimintaterapeutti (AMK), toimintaterapia

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan asiantuntija, joka asiakkaan kanssa työskentelee kohti ihmisen merkityksellistä ja toimivaa arkea.
Tutkintonimike
Toimintaterapeutti (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Tradenomi (AMK), liiketalous, monimuoto-opiskelu

Tradenomin monimuotokoulutus on suunnattu työssäkäyville, joilla on esimerkiksi merkonomin tutkinto tai liiketalouden alan opintoja suoritettuna.
Tutkintonimike
Tradenomi (AMK)
Kesto/Ajankohta
3,5 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
210 opintopistettä

Tuotantotalous, insinööri (AMK), monimuoto-opiskelu

Tuotantotalouden monimuotokoulutuksessa voit suorittaa tekniikkaa ja yritystaloudellista osaamista yhdistävän insinööri (AMK) -tutkinnon työn ohessa.
Tutkintonimike
Insinööri (AMK)
Kesto/Ajankohta
4 vuotta
Opiskelumuoto
Monimuoto-opiskelu
Hinta
Maksuton
Laajuus
240 opintopistettä

Ylemmät AMK-tutkinnot

Ylemmät AMK-tutkinnot on tarkoitettu AMK-tutkinnon suorittaneille työelämässä toimiville henkilöille. Lue lisää Metropolia Master's -opinnoista