Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

09.11.2018

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.

Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys

Valmennuksessa käydään läpi erityisesti systeemistä ymmärrystä, joka pyrkii tarkastelemaan oppilaitoksen dynamiikkoja ja oppilaitosta systeeminä. Johtamistyössä tulee entistä tärkeämmäksi ymmärtää asioiden ja ihmisten vaikutusta oppilaitoksen tuloksellisuuteen ja siinä systeeminen ymmärrys toimii uusien oivallusten tuottajana. Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys ja systeemien lukutaito liittyy koko työyhteisön ymmärtämiseen uudella tavalla.

Valmennuksessa on tarkasteltu muuttuvan toimintaympäristön vaikutusta johtamistyöhön, muutosjohtamisen dynamiikkaa ja muutosten johtamista sekä työyhteisön hyvinvointia osana kestävää toimintaa. Näitä asioita on tarkasteltu ensin perinteisellä tavalla ja sen jälkeen systeemisin työkaluin. Esimerkiksi muutosten johtamisessa systeemiset periaatteet auttavat ymmärtämään muutosvastarintaa positiivisena asiana ja tulkitsemaan sitä systeemin viestinä siitä, mikä tai mitkä asiat ovat liian arvokkaita menetettäväksi muutoksissa. Työyhteisön dynamiikassa voi myös näkyä organisaation historian vaikutus, joka estää muutosten eteenpäinviemisen: mitä enemmän asioita on aikanaan jätetty käsittelemättä tai painettu maton alle, sitä voimakkaammin historia voi ohjata asioita.

Systeeminen työskentely nostaa nämä asiat näkyviin tavalla, josta osallistujat usein kommentoivat: ”Uskomatonta! Miten en ole tätä aiemmin ymmärtänyt!” ”Nyt ymmärrän mikä hidastaa muutostamme ja mitkä asiat vaikuttavat arjessamme!”

Oppilaitoksen johtaminen on myös systeemien johtamista

Valmennuksessa on kuvattu omaa johtamisen systeemiä ja pohdittu, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Samalla on pohdittu systeemisiä toimintamalleja: mitkä mallit (patterns) ohjaavat toimintaa käytännössä, mistä ne ovat saaneet alkunsa ja miten niitä voi tunnistaa. Systeemin ongelmia tunnistettaessa usein taustalla on systeemin periaatteita rikkovat mallit, jotka näkyvät toiminnan häiriöinä, ihmisten välisinä ristiriitoina ja joskus systeemin lamaantumisena. Tällöin katse siirtyy yksittäisistä asioista tai ihmisistä koko systeemin tarkasteluun. Johtamisen näkökulmasta tämä on usein helpottava tieto: asia ei johdukaan minusta vaan liittyy koko systeemiin.

Työnohjaus mukana valmennuksessa

Valmennuksessa on mukana myös sekä yksilö- että ryhmäkohtainen ratkaisukeskeinen työnohjaus, joka mahdollistaa asioiden reflektoinnin ja mahdollisuuden vahvistaa omaa toimijuutta monien johtamishaasteiden keskellä. Keväällä 2019 osallistujilla on mahdollisuus osallistua valmennuksen päätteeksi kaksipäiväiseen seminaariin, jossa kouluttaja toimii Bibi Schreuder Bert Hellinger Institute Hollannista. Siellä on jo pitkään koulutettu opettajia ymmärtämään kouluyhteisön dynamiikkaa ja mm. tarkasteltu koulukiusaamista systeemisen työskentelyn avulla onnistuneesti.

Osallistujilta saatuja palautteita:

"Todella antoisia koulutuspäiviä. Kiitos erityisesti siitä, että koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Systeemisyys auttaa katsomaan kouluyhteisöä kokonaisuutena ja sitä kautta parantamaan päätöksentekoa. Päivien aikana on saanut todella paljon ajateltavaa ja ideoita vietäväksi omaan työhön. Työnohjaus on auttanut reflektoimaan päivien aikana käsiteltyjä asioita syvällisemmin. Kiitos todella laadukkaasta koulutuksesta!”

Haku keväällä jatkuvaan koulutukseen nyt käynnissä

Valmennus jatkuu keväällä 2019, jolloin kohderyhmänä ovat toisen asteen rehtorit. Haku tähän koulutukseen on avoinna 10.1.2019 asti täällä.

Systeeminen johtajuus on kiehtova näkökulma tulevaisuuden johtamiseen.

Tervetuloa mukaan valmennukseen!

Lisätietoja

Helena Kuusisto-Ek
etunimi.sukunimi metropolia fi
p. 040 717 7709


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


Riitta Konkola jatkaa varapuheenjohtajana Arenen hallituksessa, Matti Sarén uutena jäsenenä hallitukseen

15.11.2018

Rehtori Matti Sarén Kajaanin ammattikorkeakoulusta valittiin Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen hallituksen jäseneksi vuosille 2019-2020.
Sarénin tehtävä Arenen hallituksen jäsenenä astuu voimaan välittömästi.
Arenen hallituksessa jat...

Lue lisää

Vantaan Energia tehnyt lahjoituksen Metropolialle

15.11.2018

Vantaan Energia Oy lahjoittaa Metropolian varainhankintakampanjaan 25.000 euroa ja kohdentaa lahjoituksen tekniikan koulutusalalle. Tänä vuonna tehdyistä yksityisistä lahjoituksista valtio maksaa vastinrahan, joten Vantaan Energian lahjoituksesta on Metropolialle moninkertainen h...

Lue lisää

Hankkeet apuna nuorten ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisyssä

14.11.2018


Matti-, Motiivi- ja Auta miestä mäessä -hankkeet järjestivät 7.11.2018 yhteisseminaarin Minne miehen matka 2, joka on jatkoa vuosi sitten järjestetylle seminaarille. Seminaari, kuten itse hankkeetkin, pureutui tärkeään ja ajankohtaiseen aiheeseen: heiko...

Lue lisää

SIMHE-seminaarissa paneuduttiin maahanmuuton vastuukorkeakoulutoimintaan

12.11.2018

Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien osaamisen hyödyntäminen ja työllistyminen on Suomelle välttämätöntä. Heidän ohjautumistaan tarkoituksenmukaisille ura- ja koulutuspoluille tuetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman maahanmuuton vastu...

Lue lisää

12.11.2018

Tre Smeder -säätiöltä apuraha ruotsinkielistä oopperaa varten

Helsingissä sijaitseva ruotsinkielinen, vuonna 1993 Säästöpankkisäätiön pohjalle perustettu Stiftelsen Tre Smeder on myöntänyt Metropolian oopperaproduktion toteuttamiseen apurahan. Metropolian oopperakoulutus esittää keväällä 5.&minus...

Lue lisää

07.11.2018

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry palkitsivat Riitta Konkolan

Helsingin Insinöörit HI ry ja Uudenmaan Insinööriopiskelijat UIO ry luovuttivat mitalin Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitusjohtaja-rehtori Riitta Konkolalle tiistaina 6.11.2018 Helsingin Oopperatalon lämpiössä.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen muistomitali (1881...

Lue lisää

07.11.2018

IBM ja Metropolia yhteistyöhön - uusinta teknologiaa ja tukea innovaatiokehitykseen

Teknologiayritys IBM ja Metropolia aloittavat yhteistyön, jonka tavoitteena on saada aikaan innovaatioiden kehittämistä esimerkiksi terveydenhuollon alalla sekä tarjota työkaluja ja tukea Metropolia-ammattikorkeakoulun tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.
Yhteistyö l...

Lue lisää


1 - 7 / 1605

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015