Systeeminen ymmärrys tuo uusia näköaloja rehtorin työhön

09.11.2018

Metropoliassa käynnistettiin syyskuussa 2018 uusi, perusopetuksen rehtoreille suunnattu Uudistuva johtajuus- systeeminen ymmärrys ja ratkaisukeskeinen ote -valmennus, jota rahoittaa Opetushallitus ja on osallistujille maksuton.

Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys

Valmennuksessa käydään läpi erityisesti systeemistä ymmärrystä, joka pyrkii tarkastelemaan oppilaitoksen dynamiikkoja ja oppilaitosta systeeminä. Johtamistyössä tulee entistä tärkeämmäksi ymmärtää asioiden ja ihmisten vaikutusta oppilaitoksen tuloksellisuuteen ja siinä systeeminen ymmärrys toimii uusien oivallusten tuottajana. Systeeminen älykkyys on hyvän johtamisen perusedellytys ja systeemien lukutaito liittyy koko työyhteisön ymmärtämiseen uudella tavalla.

Valmennuksessa on tarkasteltu muuttuvan toimintaympäristön vaikutusta johtamistyöhön, muutosjohtamisen dynamiikkaa ja muutosten johtamista sekä työyhteisön hyvinvointia osana kestävää toimintaa. Näitä asioita on tarkasteltu ensin perinteisellä tavalla ja sen jälkeen systeemisin työkaluin. Esimerkiksi muutosten johtamisessa systeemiset periaatteet auttavat ymmärtämään muutosvastarintaa positiivisena asiana ja tulkitsemaan sitä systeemin viestinä siitä, mikä tai mitkä asiat ovat liian arvokkaita menetettäväksi muutoksissa. Työyhteisön dynamiikassa voi myös näkyä organisaation historian vaikutus, joka estää muutosten eteenpäinviemisen: mitä enemmän asioita on aikanaan jätetty käsittelemättä tai painettu maton alle, sitä voimakkaammin historia voi ohjata asioita.

Systeeminen työskentely nostaa nämä asiat näkyviin tavalla, josta osallistujat usein kommentoivat: ”Uskomatonta! Miten en ole tätä aiemmin ymmärtänyt!” ”Nyt ymmärrän mikä hidastaa muutostamme ja mitkä asiat vaikuttavat arjessamme!”

Oppilaitoksen johtaminen on myös systeemien johtamista

Valmennuksessa on kuvattu omaa johtamisen systeemiä ja pohdittu, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin. Samalla on pohdittu systeemisiä toimintamalleja: mitkä mallit (patterns) ohjaavat toimintaa käytännössä, mistä ne ovat saaneet alkunsa ja miten niitä voi tunnistaa. Systeemin ongelmia tunnistettaessa usein taustalla on systeemin periaatteita rikkovat mallit, jotka näkyvät toiminnan häiriöinä, ihmisten välisinä ristiriitoina ja joskus systeemin lamaantumisena. Tällöin katse siirtyy yksittäisistä asioista tai ihmisistä koko systeemin tarkasteluun. Johtamisen näkökulmasta tämä on usein helpottava tieto: asia ei johdukaan minusta vaan liittyy koko systeemiin.

Työnohjaus mukana valmennuksessa

Valmennuksessa on mukana myös sekä yksilö- että ryhmäkohtainen ratkaisukeskeinen työnohjaus, joka mahdollistaa asioiden reflektoinnin ja mahdollisuuden vahvistaa omaa toimijuutta monien johtamishaasteiden keskellä. Keväällä 2019 osallistujilla on mahdollisuus osallistua valmennuksen päätteeksi kaksipäiväiseen seminaariin, jossa kouluttaja toimii Bibi Schreuder Bert Hellinger Institute Hollannista. Siellä on jo pitkään koulutettu opettajia ymmärtämään kouluyhteisön dynamiikkaa ja mm. tarkasteltu koulukiusaamista systeemisen työskentelyn avulla onnistuneesti.

Osallistujilta saatuja palautteita:

"Todella antoisia koulutuspäiviä. Kiitos erityisesti siitä, että koulutus perustuu tutkittuun tietoon ja ajankohtaiseen kirjallisuuteen. Systeemisyys auttaa katsomaan kouluyhteisöä kokonaisuutena ja sitä kautta parantamaan päätöksentekoa. Päivien aikana on saanut todella paljon ajateltavaa ja ideoita vietäväksi omaan työhön. Työnohjaus on auttanut reflektoimaan päivien aikana käsiteltyjä asioita syvällisemmin. Kiitos todella laadukkaasta koulutuksesta!”

Haku keväällä jatkuvaan koulutukseen nyt käynnissä

Valmennus jatkuu keväällä 2019, jolloin kohderyhmänä ovat toisen asteen rehtorit. Haku tähän koulutukseen on avoinna 10.1.2019 asti täällä.

Systeeminen johtajuus on kiehtova näkökulma tulevaisuuden johtamiseen.

Tervetuloa mukaan valmennukseen!

Lisätietoja

Helena Kuusisto-Ek
etunimi.sukunimi metropolia fi
p. 040 717 7709


Muuta maailmaa kanssamme

Tule mukaan muutosta vauhdittavaan varainhankintakampanjaamme. Lahjoita euro, joka tukee yhteistä tulevaisuuttamme. Kiitos lahjoituksesta!

metropolia.fi/lahjoita


LOGY ry palkitsi Metropolian alumnin parhaasta AMK-opinnäytetyöstä

17.01.2019

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:n vuoden 2018 opinnäytetyöpalkinnot myönnettiin 22.11. Helsingin Messukeskuksessa. Vuoden parhaista AMK-opinnäytetöistä palkinnot saivat Olli Heikkilä (Metropolia AMK) ja Anton Saukkonen (JAMK), Pro Gradu -tutkielmasta Ee...

Lue lisää

90.000 euron lahjoitus tekniikan alalle Rakennusmestarien Säätiöltä

17.01.2019

Vuonna 1952 perustettu Rakennusmestarien Säätiö sr on tehnyt Metropolialle merkittävän 90.000 euron lahjoituksen. Koska säätiön tarkoituksena on suomalaisen rakennusteknisen ja -taiteellisen ammattitaidon kehittäminen ja tukeminen, lahjoitus on kohdennett...

Lue lisää

T2H Rakennus Oy lahjoittanut Metropolian Muutamme maailmaa -varainhankintakampanjaan

16.01.2019

Pääkaupunkiseudulla ja Pirkanmaalla toimiva perustajaurakoitsija T2H Rakennus on lahjoittanut Metropolian tekniikan alalle 10.000 euroa. Yhtiö sekä hankkii tontit että suunnittelee, rakentaa ja markkinoi rakennuskohteet itse.
”Vastuullinen rakentaminen ja nykyaikainen...

Lue lisää

Uusia toimintakonsepteja hoitoalan opetus- ja asiakastyöhön

16.01.2019

Futudent ja Metropolia kehittävät uusia toimintakonsepteja Futudent-kuvantamisjärjestelmän avulla. Futudent syventää yhteistyötään Metropolian kanssa 16.1.2019 solmitulla yhteistyösopimuksella. Yhteistyön tavoitteena on kehittää ja tes...

Lue lisää

16.01.2019

Suomen Huolintaliikkeiden Tuki ry:ltä 40.000 euron lahjoitus Metropolialle

Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto (SHHL) on maassamme toimivien alan yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Liiton tehtävänä on edistää jäsenten toimintaedellytyksiä sekä lisätä alan tunnettavuutta, arvostusta ja ve...

Lue lisää

14.01.2019

Reijo Rautauoman säätiö tukee lahjoituksellaan Metropolian liiketalouden koulutusta

Metropolia on saanut 10.000 euron lahjoituksen helsinkiläiseltä Reijo Rautauoman säätiöltä. Lahjoitus on kohdennettu liiketalouden koulutusalan kehittämiseen.
Vuonna 2008 perustettu säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksi...

Lue lisää

14.01.2019

Pöyry liittyi Metropolian lahjoittajiin

Kansainvälinen konsultointi- ja suunnitteluyhtiö Pöyry Oyj tarjoaa asiakkaille lämpö- ja sähkövoiman tuotantoon, siirtoon ja jakeluun, metsäteollisuuteen, biojalostukseen ja kemianteollisuuteen, kaivos- ja metalliteollisuuteen sekä infraan, vesihuoltoon ja ymp...

Lue lisää


1 - 7 / 1644

Tilaa uutiset RSS-syötteenä

 

Uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje

Tilaa Metropolian uutiskirje, joka ilmestyy 4-6 kertaa vuodessa.

Uutiskirjeet 2018

Uutiskirjeet 2017

Uutiskirjeet 2016

Uutiskirjeet 2015

Uutisarkisto

Yli vuotta vanhemmat uutiset löydät uutisarkistostamme