Sosiaalialan ylemmän AMK -tutkinnon työelämäyhteistyö

Työelämä on opintojen keskeinen oppimis- ja kehittymisympäristö. Opiskelijan oppimistehtävät kytkeytyvät usein oman työyhteisön kehittämistarpeisiin. Opiskelijat voivat osallistua myös sosiaalialan eri palvelualueiden tutkimuksellisiin kehittämishankkeisiin.

Tutkintoon kuuluva opinnäytetyö perustuu työelämän ajankohtaisen kehittämisidean tai ongelman määrittelylle ja toteutetaan yhdessä työelämän kanssa. Opinnäytetyö voi liittyä opiskelijan oman työorganisaation kehittämistarpeeseen tai oppilaitoksen ja sen sidosryhmien tutkimus- ja kehittämishankkeiden tarpeisiin. Parhaimmillaan opiskelijan, työyhteisön ja oppilaitoksen osaaminen kehittyy oppimistehtävien myötä.

Opinnäytetyöt ovat opiskelijan henkilökohtaisen ammatillisen osaamisen syventämisen ohella merkittävä tapa tuottaa tietoa työelämään ja työyhteisöille. Ylemmän AMK -tutkinnon opinnäytetyön laajuus on 30 op, eli kolmasosa tutkinnon opinnoista.

Jätä toimeksianto ja yhteistyötarjous opinnäytetyöstä

Otamme mielellämme vastaan työelämältä toimeksiantoja ja yhteistyötarjouksia koulutusohjelmamme opinnäytetöihin. Aloitteita voi jättää koko ajan, mieluiten viimeistään kunkin vuoden elokuun loppuun mennessä.

Opinnäytetyön aiheen opiskelija valitsee heti opintojen alussa syyskuussa. Opinnäytetyöprosessi on noin
1,5 – 2 vuoden pituinen:

  • 1. lukukautena laaditaan aiheen ja tutkimuskohteen kuvaus ja teoriapohja
  • 2. lukukautena opinnäytetyön toteutussuunnitelma, tutkimuslupahakemus sekä käynnistetään aineiston keruu ja sen analysointi
  • 3-4. lukukauden aikana opinnäytetyö ja sen raportti valmistuu.

    Työelämän opinnäytetyön aloitteesta tulisi käydä ilmi: aihe /työn kohde, aikataulu, yhteistyökumppanit sekä yhteystiedot.

    Tutustu opiskelijoidemme opinnäytetöihin

Lisätietoja

Yliopettaja Sirkka Rousu,
p. 040 714 5157
sirkka.rousu [at] metropolia.fi (sirkka[dot]rousu[at]metropolia[dot]fi)

Yliopettaja Jyrki Konkka,
p. 050 3630 945
jyrki.konkka [at] metropolia.fi (jyrki[dot]konkka[at]metropolia[dot]fi)