YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Eriarvoisuuden vähentäminen Metropoliassa

1.2.2023 - 10:00

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme Metropoliassa ja monialaisena korkeakouluna vaikutamme toiminnallamme kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Olemme tunnistaneet strategiamme kannalta kahdeksan olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja rakentaneet näiden pohjalta vuodelle 2030 ulottuvan kestävän kehityksen tiekarttamme.

Tässä juttusarjassa kerromme valitsemistamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteista. Sarjan neljännessä osassa kerromme mitä tavoite “Eriarvoisuuden vähentäminen” merkitsee Metropoliassa ja miten olemme edistäneet tavoitetta omassa toiminnassamme.

Eriarvoisuuden vähentäminen

Eriarvoisuuden vähentäminen

Toimimme ihminen edellä ja edistämme tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja moninaisuutta korkeakouluyhteisössämme. Panostamme dialogiseen ja moninaisuutta arvostavaan toimintakulttuuriin.

Päivitämme parhaillaan Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa vuosille 2023-2024 ja julkaisemme sen alkukeväästä. Teimme myös alustavaa nykytila-arviointia monimuotoisuudesta Metropoliassa ja nykytilan perusteella tunnistimme kehitystoimenpiteitä uuteen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan. Tutustu Metropolian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo | Metropolia.

Yk:n kestävän kehityksen tavoitteita

Edistämme saavutettavuutta ja siten yhdenvertaisia mahdollisuuksia kaikille. Saavutettavuutta ja esteettömyyttä kehittämällä haluamme edistää korkeakouluyhteisömme jäsenten ja sidosryhmiemme osallisuutta. Tavoitteenamme on suunnitella ja toteuttaa palvelumme siten, että ne soveltuvat kaikille ihmisille. Opastamme korkeakouluyhteisömme jäseniä saavutettavuuden huomioimiseen kaikessa toiminnassa. Otamme koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa mahdollisuuksien mukaan huomioon opiskelijan yksilölliset lähtökohdat ja valmiudet opintojen suorittamiseen sekä tarjoamme kohtuullisia mukautuksia. Kehitämme toimitilojemme esteettömyyttä yhteistyössä kiinteistöjen omistajien ja tilojen käyttäjien kanssa.

Laadimme korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelman 2022-2024, jossa on hahmotettu korkeakoulun saavutettavuuden nykytilaa ja tavoitteita erityistä huomiota vaativien ja muiden keskeisten toimintojen, kuten opiskelijavalinnan, opiskelun, opetuksen ja ohjauksen, henkilöstöpalveluiden, digitaalisen saavutettavuuden, opiskeluhyvinvointipalveluiden, kirjastopalveluiden ja tilapalveluiden osalta.

Lue myös:

Uutinen: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja Metropoliassa
Uutinen: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua Metropoliassa
Uutinen: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet: Hyvä koulutus Metropoliassa
Uutinen:Metropolia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Tutustu kestävän kehityksen työhömme vastuullisuussivustollamme.
Lue viimeisin vastuullisuusraporttimme.

Lisätietoja:

Elli Ojala
Katso Elli Ojalan People Finder profiili