Strategia 2030: Kestävä kehitys ja kasvu

Kohti kestävää tulevaisuutta

Tavoittelemme tulevaisuutta, jossa YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat kaikkea toimintaamme. Kuljemme kohti tahtotilaamme

  • kouluttamalla kestävän tulevaisuuden rakentajia
  • rakentamalla yhteistyössä innovatiivisia ratkaisuja kestävän kehityksen edistämiseksi
  • tavoittelemalla hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä
  • panostamalla kestävään kasvuun Suomessa ja kansainvälisesti.
Kestävä kehitys ja kasvu: Ekologinen, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä Metropolia; Kohti hiilineutraaliutta; YK:n kestävän kehityksen tavoitteet.

Askeleitamme kohti kestävää tulevaisuutta

Kolme henkilöä kävelee rantakallioilla.

Metropolian vastuullisuusraportti 2023

Vastuullisuusraportti kokoaa yhteen Metropolian kunnianhimoisen vastuullisuustyön saavutuksia ja tavoitteita. Vastuullisuusraportista löytyy muun muassa ajankohtaista tietoa ilmastotyön etenemisestä, ihmisten hyvinvoinnista, kestävän kehityksen osaamisesta, taloudellisesta kestävyydestä sekä ratkaisuista, joita luodaan kestävän kehityksen haasteisiin.

Pöydällä post it -lappuja, joissa lukee Hiilinielu, Hiilineutraali 2030, Luontokato ja Ilmastokriisi.,

Metropolia mukana valtakunnallisella Energiansäästöviikolla 2023

Vuoden 2023 Energiansäästöviikko jatkaa viime talvena tutuksi tulleen Astetta alemmas -kampanjan asialla. Teemaviikko kannustaa pohtimaan energiankulutustottumuksia ja tekemään sekä lyhyitä ja nopeavaikutteisia, että pitkäkestoisia energiatekoja. Metropolia on tänäkin vuonna mukana Energiansäästöviikossa vieden eteenpäin kampanjan virallisia viestejä sekä sitoutuen vaikuttavien energiatekojen tekemiseen.

Vastuullisuusraportti 2022-teksti ja grafiikkaa

Vastuullisuusraportti 2022 on julkaistu

Vuoden 2022 aikana Metropolian vastuullisuustyössä panostettiin erityisesti opiskelijoiden ja henkilöstön kestävän kehityksen osaamisen kehittämiseen. Yksi vuoden kohokohdista oli Metropolian arvoperustan uudistaminen ja eettisten toimintaperiaatteiden rakentaminen.

Metropolia edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat työtämme Metropoliassa. Vaikutamme monialaisena korkeakouluna toiminnallamme kaikkiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, mutta on kuitenkin tärkeää keskittyä olennaiseen. Olemme tunnistaneet strategiamme kannalta kahdeksan olennaisinta YK:n kestävän kehityksen tavoitetta ja rakensimme näiden pohjalta vuodelle 2030 ulottuvan kestävän kehityksen tiekarttamme.

Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistu

Metropolian vastuullisuustyön tuloksista voi lukea ensimmäisestä vastuullisuusraportistamme. Vastuullisuustyön viitekehyksenä ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, joiden pohjalta on rakennettu kestävän kehityksen tiekartta sekä vastuullisuusraportti. Raportissa kerrotaan kestävän kehityksen tavoitteidemme ja toimenpiteidemme etenemisestä sekä vuoden tärkeimmistä tuloksista. Vastuullisuustyön kannalta tärkeimmät YK:n kestävän kehityksen tavoitteet kulkevat mukana koko raportin.

Uusi vastuullisuussivustomme on julkaistu

Metropolia vauhdittaa muutosta kohti kestävää yhteiskuntaa. Lähestymme muutosta kokonaisvaltaisesti ja ihmislähtöisesti. Yli 17000 ihmisen yhteisömme vastaa puolta Savonlinnan väkiluvusta, olisimme siis Suomen 66. suurin kaupunki. Näin meillä on suuri vastuu ja mahdollisuus vaikuttaa kestävän tulevaisuuden puolesta.

Kerromme sivustolla kestävän kehityksen työstämme ja tavoitteistamme.

Podcast: Korkeakoulu kestävän kehityksen mahdollisuuksien äärellä

Kestävä kehitys on läpileikkaava teema Metropolia Ammattikorkeakoulun strategiassa. Miten varmistetaan, että arvopohjaan vahvasti nivoutuva teema tuodaan strategiasta käytäntöön ja miten laajan korkeakouluyhteisön yhteistyötä edistetään kestävän kehityksen teemojen ympärillä?

Podcastissa keskustelevat dialogipäällikkö Minna Kaihovirta ja kestävän kehityksen päällikkö Elli Ojala.

Kuvassa Elli Ojala.

Kestävän kehityksen päälliköksi Elli Ojala 11.1.2021 alkaen

Tehtävä on uusi Metropoliassa ja se perustuu Kestävä kehitys ja kasvu -strategiaan.

”Kestävä kehitys läpileikkaa kaikkea Metropolian tekemistä, joten yhteistyö muiden asiantuntijoiden kanssa on kaiken a ja o, jotta kestävä kehitys on aidosti osa kaikkea tekemistä. Kestävän kehityksen osaamisen kehittäminen niin henkilökunnan kuin opintokokonaisuuksien kautta on tärkeää”, Elli Ojala kuvailee uutta tehtäväänsä.

Metropolia edistää kestävän kehityksen osaamista ainutlaatuisen tekoälyratkaisun avulla

Metropolia Ammattikorkeakoulu on ottanut harppauksen kohti uuden strategiansa mukaista kestävän kehityksen tulevaisuutta ottamalla käyttöön Agenda2030-työkalun, jolla voi verrata Metropolian tarjoamia koulutuksia YK:n vuonna 2015 määrittelemiin Kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG). Työkalu on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa.

Kohti hiilineutraalia Metropoliaa 2030

Metropolian tavoitteena on, että kestävä kehitys ja vastuullisuus ohjaavat kaikkea korkeakoulun toimintaa ja että Metropolia on hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius edellyttää sitä, että hiilijalanjälki lasketaan tarpeeksi kattavasti ja sitä pienennetään mahdollisimman paljon. Ne päästöt, joita ei pystytä täysin nollaamaan, kompensoidaan esimerkiksi ostamalla päästöoikeuksia pois markkinoilta. Metropolian hiilijalanjälki on laskettu ensimmäistä kertaa.

Climate University

Metropolia mukana Ilmastoyliopisto-verkostossa

Helsingin yliopiston koordinoima Ilmastoyliopisto (Climate University) -verkosto on solminut opetusyhteistyösopimuksen Metropolian ja 17 muun korkeakoulukumppanin kesken, Verkostossa mukana olevien korkeakoulujen opiskelijat voivat opiskella verkoston ilmasto- ja kestävyysaiheisia kursseja. Kurssit toimivat pääsääntöisesti verkossa, mutta vastuuopettajat tarjoavat myös reaaliaikaista opetusta.

Strategian 2030 muut teemat

Jatkuva oppiminen

Tulevaisuuden osaamista ja yksilöllisiä oppimisratkaisuja elämän eri tilanteisiin.

Ilmiölähtöiset innovaatiokeskittymät

Innovatiivisia ratkaisuja tulevaisuuteen - yhdessä tehden.

Ihmiset ja kulttuuri

Ihmislähtöisellä kulttuurilla kestävää uudistumista.

Digitalisaatio

Digitaalisella kyvykkyydellä ketteryyttä ja tehokkuutta toimintaan.