Rakennusalan työnjohdon LVI-tekniikan väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
1 vuosi
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Hinta
900 euroa

Mitä väyläopinnot ovat?

Väyläopinnot tarjoavat vaihtoehtoisen väylän tutkinto-opiskelijaksi. Rakennusalan työnjohdon, LVI-tekniikan väyläopinnot sisältävät tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot 60 op. Väyläopintojen suorittamisen jälkeen voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropolian avoimen amk:n opintoja suorittaneiden haussa. Mikäli pääset tutkinto-opiskelijaksi väyläopinnot hyväksiluetaan osaksi tutkinto-opintoja ja voit jatkaa sujuvasti opiskelua ryhmän mukana. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Kenelle?

Väyläopinnot sopivat sinulle, jos

 • olet kiinnostunut LVI-alan työnjohdon opinnoista ja tavoitteenasi on tutkintokoulutuspaikka
 • haluat hyödyntää välivuoden opiskellen tavoitteellisesti
 • olet valmis kokopäiväiseen opiskeluun
 • haluat kokeilla opiskelua ammattikorkeakoulussa tai tietyllä alalla menettämättä yhteishaun ensikertalaisuuskiintiötä

AMK-väyläopinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia. On kuitenkin hyvä huomioida, että tarvitset opinnoissa yleisiä opiskeluvalmiuksia ja riittävää kielitaitoa.

Sisältö

Rakennusalan työnjohodon, LVI-tekniikan väyläopinnot sisältävät tutkinto-ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot 60 op.

Syyslukukausi

 • Orientaatio ammattialaan ja opiskeluun, 5 op
 • Matematiikka ja fysiikka 1, 5 op
 • Opiskelun ja työelämän viestintä suomeksi ja englanniksi, 5 op
 • LVI-tekniikan perusteet, 5 op
 • CAD ja tietomallinnus, 5 op
 • Talonrakennuksen perusteet, 5 op

Kevätlukukausi

 • Johdantoprojekti, 5 op
 • Matematiikka ja fysiikka 2, 5 op
 • LVI-mittaustekniikka, 5 op
 • LVI-asennustekniikka, 5 op
 • Lämmitystekniikka, 5 op
 • Vesi- ja viemäritekniikka, 5 op

Opintojaksojen sisältöön ja osaamistavoitteisiin voit tutustua tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Toteutus

Opetus toteutetaan monimuotototeutuksena. Monimuoto-opinnoissa lähiopetus ajoittuu kahdelle arkipäivälle viikossa (klo 8 - 18). Lähiopetuksen ajoittuminen selviää tarkemmin myöhemmin julkaistavasta lukujärjestyksestä.

Lähipäivien lisäksi opiskelu sisältää

 • verkko-opintoja
 • pienryhmätyöskentelyä
 • projekti- ja harjoitustöitä sekä
 • oppimistehtäviä

Opiskelun edellytykset

Opiskeluvalmiudet

Avoimen AMK:n opiskelijalta edellytetään samoja opiskeluvalmiuksia kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoilta. Tällaisiin valmiuksiin lukeutuvat mm. tiedonhakutaidot ja essee-vastauksen kirjoittaminen. Opiskelija itse vastaa siitä, että hänellä on vaadittavat opiskeluvalmiudet.

Kielitaito

 • Väyläopintojen opetuskieli on suomi.
 • Väyläopintoihin ilmoittautuja on itse vastuussa siitä, että hänellä on riittävä suomen kielen taito.
 • Opinnoissa menestyminen edellyttää vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tason B2 suomen kielen taitoa. Katso mitä B2-taso tarkoittaa.
 • Voit käyttää kielitaidon itsearvioinnin tukena esim. Dialang-kielitestiä.
 • Tutustu kielitaitovaatimuksiin avoimen amk:n verkkosivuilla.

Opetukseen osallistuminen

Opiskelijoilta edellytetään aktiivista osallistumista opetukseen. Yksi opintopiste vastaa keskimäärin 27 tuntia opiskelijan työtä.

Opetus järjestetään lähiopetuksena, joten opiskelijalla tulee olla mahdollisuus osallistua lähiopetukseen Metropolian Myllypuron kampuksella Helsingissä.

Kannettava tietokone

Opiskelijalla tulee olla käytössään oma kannettava tietokone.

Hinta

900 € (15 € / opintopiste)

Tutustu avoimen AMK maksu- ja peruutusehtoihin.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen talotekniikan väyläopintoihin on avoinna avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59.

Opiskelijavalinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Huomaathan, että Metropolian läsnä olevat tutkinto-opiskelijat eivät voi opiskella Metropolian avoimen AMK:n opinnoissa.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Avoimen amk:n väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi Metropoliassa suoritettujen avoimen amk:n opintojen perusteella. Rakennusalan työnjohdon, LVI-tekniikan väyläopinnot suoritettuasi voit hakea rakennusalan työnjohdon, LVI-tekniikan monimuotototeutukseen. Ohjeet hakemiseen löytyvät hakusivustolta. Huomioithan, että väyläopintojen suorittaminen ei kuitenkaan automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Lisätietoja

Koulutussuunnittelija Jasmin Osmoviita anna.hynninen [at] metropolia.fi (jasmin[dot]osmoviita[at]metropolia[dot]fi)

Tutkintovastaava Aamos Lemström aamos.lemstrom [at] metropolia.fi (aamos[dot]lemstrom[at]metropolia[dot]fi)

Opinto-ohjaaja Tuulaliina Asumalahti tuulaliina.asumalahti [at] metropolia.fi (tuulaliina[dot]asumalahti[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Rakennusalan työnjohdon LVI-tekniikan väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan Metropolian avoimeen ammattikorkeakouluun rakennusalan työnjohdon LVI-tekniikan väyläopintoihin!