Sosiaalialan väyläopinnot, sosiaaliohjauksen suuntautuminen

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
2 lukukautta
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
5
Hinta
900 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Sosiaaliohjauksen väyläopinnot sisältävät sosiaalialan tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden opinnot. Väyläopintojen (entinen polkuopinnot) suorittaminen kestää kaksi lukukautta.

Opetus toteutetaan monimuotoisesti. Monimuoto-opiskelu on opiskelijalle päätoimista opiskelua. Lähiopetuspäivien lisäksi opiskelu sisältää verkkoluentoja ja itsenäistä sekä ryhmämuotoista opiskelua, jossa hyödynnetään oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä. Lähiopetuspäivien määrä vaihtelee opintojen aikana lukukausien erilaisten sisältöjen mukaan. Läsnäoloa vaativia lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti joka toinen viikko 2-3 päivää viikossa. Lähipäivien opetus toteutetaan päiväsaikaan. Opintojen kulku ja opintojaksojen aikataulut ovat tiedossa aina lukukausi kerrallaan.

Lukujärjestyksen näet Lukkarikoneessa 6.5. lähtien ryhmätunnuksella SXH24S2SO. Lukujärjestykset julkaistaan koko lukukaudeksi kerrallaan, mutta huomioithan, että muutokset ovat mahdollisia.

Väyläopinnot suoritettuasi voit hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta. Väyläopintojen suorittaminen ei automaattisesti takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

Lue lisää väyläopinnoista

Kenelle?

Väyläopinnot on suunnattu opiskelijoille, joiden tavoitteena on tutkintokoulutuspaikka ja niille, jotka haluavat opiskella tavoitteellisesti ja kokopäiväisesti. Sosiaalialan väyläopinnot sopivat opiskelijoille, jotka ovat kiinnostuneet sosiaalialasta ja sen ilmiöistä, ja tavoittelevat sosionomi (AMK) -tutkinnon opiskelemista.

Sosionomi (AMK)-tutkinnon suorittanut työskentelee eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten ohjaus- ja kasvatustehtävissä sosiaalialalla. Sosiaalialan asiantuntijoina sosionomit vahvistavat yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia, voimavaroja ja toimintakykyä sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Sisältö

 • Orientaatio opintoihin
 • Asiantuntijaviestintä ja tieteellinen kirjoittaminen
 • Johdanto sosiaalipedagogiikkaan
 • Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys
 • Sosionomin työ ja toimintaympäristöt
 • Harjoittelu vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan ympäristöissä
 • Ihmisen kasvu ja kehitys
 • Yksilö- ja ryhmänohjauksen perusteet
 • Sosiaalinen osallisuus ja huono-osaisuus
 • Elämänkulun tukeminen sosionomin työssä ja ammatillinen englanti
 • Harjoittelu 1 – Sosionomin työ ja asiakkaan arki

Vaatimukset ja muut edellytykset

Korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta itseohjautuvuutta, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja ja laajojen kokonaisuuksien hahmottamista sekä kirjallisesti että suullisesti. Lukujärjestyksen mukaisen opetuksen lisäksi on varattava runsaasti aikaa myös itsenäiseen opiskeluun. Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opintojaksoilla käytetään suomenkielistä ja englanninkielistä materiaalia.

Kielitaito

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelijoilla tulisi olla vähintään taitotaso B2 (Eurooppalainen kielten viitekehys) suomen ja englannin kielen kaikilla osa-alueilla. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopintoihin riittävät suomen ja englannin kielen taidot. Monissa suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa käytetään säännöllisesti englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Hinta

900 €

Ilmoittautuminen väyläopintoihin ja hyväksyminen

Ilmoittautuminen syksyllä 2024 alkaviin väyläopintoihin 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59 Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Hyväksyminen väyläopintoihin edellyttää erillisen kirjallisen tehtävän läpäisemistä. Valintamenettelyn mukainen kirjallinen tehtävä järjestetään Myllypuron kampuksella ja siihen kutsutaan kaikki ilmoittautuneet. Väylään hakeneita kutsutaan erillisellä kutsulla valintamenettelyyn 12.8.2024 klo 8.30-10.30 Myllypuron kampuksella, tilassa MPD1002. Valintamenettely koostuu motivaatiokysymyksistä sekä artikkelin lukutehtävästä.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Opintojen aloitus

Opinnot alkavat 22.8.2024 klo 9:00 Myllypuron kampuksella.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

 • väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa: Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haku

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Sosiaaliohjauksen väyläopintojen aloittamisohjeet

Tervetuloa opiskelemaan sosiaaliohjauksen väyläopintoja Metropolian avoimessa AMK:ssa!

Opinnot alkavat 22.8.2024 klo 9:00 Myllypuron kampuksella.