Toimintaterapian väyläopinnot

Perustiedot

Kesto / Ajankohta
2 lukukautta
Laajuus
60 op
Opetuspaikka
Aloituspaikat
5
Hinta
900 €

Mitä väyläopinnot ovat?

Toimintaterapian väyläopinnot (aiemmin polkuopinnot) sisältävät tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman mukaiset ensimmäisen vuoden opinnot 60 op. Väyläopintojen suorittaminen kestää 2 lukukautta. Opetus alkaa ke 21.8.2024 klo 9.

Opetus toteutetaan monimuotoisesti sisältäen sekä lähiopetusta kampuksella, verkko-opintoja että itsenäistä opiskelua. Opetusta on keskimäärin 4-6 arkipäivää kuukaudessa päiväaikaan ja opinnot etenevät lukujärjestyksen mukaisesti.

Lukujärjestys löytyy 6.5. lähtien ryhmätunnuksella SXI24S2. Huomioitavaa, että muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.

Väylään hakeneilta kutsutaan erillisellä kutsulla valintamenettelyyn 12.8.2024 klo 8.30-10.30 Myllypuron kampuksella, tilassa MPD1002. Valintamenettely koostuu motivaatiokysymyksistä sekä artikkelin lukutehtävästä.

Väyläopinnot suoritettuaan opiskelija voi hakea tutkinto-opiskelijaksi erillishaun kautta.

Lue lisää väyläopinnoista

Kenelle?

Toimintaterapia-alasta kiinnostuneelle opiskelijalle, joka jäänyt ilman paikkaa yhteishaussa tai haluaa opiskella tavoitteellisesti esim. välivuoden aikana.

Sisältö

 • Orientaatio opintoihin
 • Asiantuntijaviestintä suomeksi ja englanniksi
 • Terapeuttisen toiminnan perusteet
 • Minä toimintaterapeuttina
 • Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 1
 • Psykologinen näkökulma toiminnallisuuteen
 • Ympäristötekijöiden vaikutus toiminnallisuuteen 2
 • Tuki- ja liikuntaelimistön vaikutus toiminnallisuuteen
 • Toiminnallisuuden arviointi 1
 • Toiminnallisuuden mahdollistaminen 1
 • Kuntoutuminen monialaisena yhteistoimintana
 • Yrittäjyys ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla

Edellytykset

Korkeakouluopinnot edellyttävät opiskelijalta itseohjautuvuutta, ajanhallintaa, ryhmätyötaitoja sekä laajojen kokonaisuuksien hahmottamista. Riittävät kirjallisen ja suullisen viestimisen taidot suomeksi (katso kielitaitovaatimukset) ovat edellytys opinnoissa menestymiselle. Lukujärjestyksen mukaisen opetuksen lisäksi opiskelijan on varattava riittävästi aikaa myös itsenäiseen opiskeluun sekä ryhmätyöskentelyyn. Opetuskieli on pääasiallisesti suomi. Opetusmateriaalia on paljon englanniksi.

Kielitaito

Suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa opiskelijoilla tulisi olla vähintään taitotaso B2 (Eurooppalainen kielten viitekehys) suomen ja englannin kielen kaikilla osa-alueilla. Opiskelija on itse vastuussa siitä, että hänellä on korkeakouluopintoihin riittävät suomen ja englannin kielen taidot. Monissa suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa käytetään säännöllisesti englanninkielistä opiskelumateriaalia.

Hinta

900 €

Ilmoittautuminen väyläopintoihin ja hyväksyminen

Ilmoittautuminen syksyllä 2024 alkaviin väyläopintoihin 5.8.2024 klo 10.00 - 6.8.2024 klo 23.59 Avoimen amk:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Hyväksyminen väyläopintoihin opintoihin edellyttää erillisen kirjallisen tehtävän läpäisemistä. Valintamenettelyn mukainen kirjallinen tehtävä järjestetään Myllypuron kampuksella 12.8. klo 8.30-10.30 tilassa MPD100 ja siihen kutsutaan kaikki ilmoittautuneet.

Ilmoittautuminen toimintaterapian väyläopintoihin Avoimen AMK:n ilmoittautumisjärjestelmässä.

Tutustu ennen ilmoittautumista avoimen AMK:n opiskeluohjeisiin ja avoimen AMK:n maksu- ja peruutusehtoihin. Lisätietoa yleisistä ennakkovaatimuksista (kielitaito, opiskeluvalmiudet) löydät avoimen AMK:n sivuilta Kielitaito ja muut vaatimukset.

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

 • tutkinto-opiskelijaksi pitää hakea erikseen
 • väyläopinnot eivät takaa pääsyä tutkinto-opiskelijaksi, mutta antaa mahdollisuuden hakea erillishaussa: Haku Metropolian avoimen AMK opintojen perusteella -haku
 • linkki erillishakuun ja kehoite lukea tarkat hakukelpoisuusehdot tai maininta esim. YAMK työkokemus vaatimuksesta

Lisätietoja

Opintojen sisältö ja toteutus

Avoin AMK maksut, etuudet, palvelut, opiskelu

Lue ohjeet avoimen AMK verkkosivulta tai ota yhteyttä avoinamk [at] metropolia.fi (avoinamk[at]metropolia[dot]fi)

Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Haku Metropolian avoimen AMK:n opintojen perusteella

Neuvonta: hakijapalvelut [at] metropolia.fi (hakijapalvelut[at]metropolia[dot]fi)

Väyläopintojen aloitus Metropoliassa

Tervetuloa opiskelemaan väyläopintoja Metropoliaan!

Lue alta kaikki Metropolian väyläopiskelijoita koskevat yhteiset ohjeet sekä omaa ryhmääsi koskevat ohjeet.

Toimintaterapian väyläopintojen aloitusohjeet

Tervetuloa opiskelemaan toimintaterapian väylässä Metropolian avoimessa AMK:ssa!

Opetus alkaa ke 21.8.2024 klo 9.

Lukujärjestys löytyy 6.5. lähtien ryhmätunnuksella SXI24S2. Huomioitavaa, että muutokset lukujärjestyksessä ovat mahdollisia.