Kiinteistö- ja rakennusalan ympäristö- ja vastuullisuuskoulutukset

Metropolia on sitoutunut edistämään vihreää siirtymää sekä ympäristövastuullisuutta kiinteistö- ja rakennusalalla tarjoamalla korkealaatuisia täydennyskoulutuksia aikuisopiskelijoille sekä työssäkäyville asiantuntijoille.

Avoimessa tarjonnassa on useita ympäristö- ja vastuullisuusteemaisia täydennyskoulutuksia. Teemme myös yrityskohtaisia räätälöityjä koulutuskokonaisuuksia, jotka voivat olla muutaman tunnin tietoiskuja, muutaman päivän peruskoulutuksia tai laajempia valmennusohjelmia!

Kiinteistö- ja rakennusalan ympäristö- ja vastuullisuuskoulutukset

Kestävän rakentamisen ja vastuullisen kiinteistöliiketoiminnan osaaminen täydennyskoulutusten ytimessä

Vihreä siirtymä sekä hiilineutraaliustavoitteet vaikuttavat myös kiinteistö- ja rakennusalaan. Rakentamisen ympäristö-, taloudellisen sekä sosiaalisen vastuun teemat koskettavat yhä isompaa osaa työntekijöistä. Nykypäivän liiketoimintaympäristössä on olennaista ymmärtää toiminnan ympäristövaikutukset ja vastuullisuuden merkitys. Tämän lisäksi lakimuutokset sekä uudet raportointivelvoitteet vaikuttavat moneen yrityksen joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi toimitusketjun kautta.

Ympäristö- ja vastuullisuusteemojen osaajien kysyntä on kasvanut näiden teemojen korostuessa nykypäivän liiketoimintaympäristössä. Tämä edellyttää osaamisen päivittämistä sekä uuden oppimista. Metropolia tarjoaa laajan valikoiman erilaisia täydennyskoulutuksia vastaamaan toimialan kysyntää uudesta osaamisesta.

Ympäristö- ja vastuullisuusteemaisiin täydennyskoulutuksiin liittyvät artikkelit

Lista Metropolian ympäristö- ja vastuullisuusteemojen täydennyskoulutuksia koskevista artikkeleista: