Tavoitteenamme on olla edelläkävijä robotiikan ja uusien teknologioiden hyödyntämisessä. Robotiikka on läpileikkaavana teemana kaikissa Metropolian innovaatiokeskittymissä.

The Garage on kehitteillä oleva innovaatioalusta, jossa yritykset ja opiskelijat kohtaavat ja kehittävät yhdessä uusia robotiikan innovaatioita.

  • Lisäämme robotiikan avulla ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia helpottamalla heidän arkeaan.
  • Yhdistämme robotiikassa automaation, muotoilun, liiketalouden ja sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjien näkökulma.
  • Kasvatamme osaajien verkostoa kehittämään uusia tekniikoita ja palveluratkaisuja.
  • Etsimme rohkeita yhteistyökumppaneita, kuten palveluntuottajia, teknologiayrityksiä, rahoittajia ja tutkijoita luomaan kanssamme käyttäjää hyödyttävää robotiikkaa.
  • Löydämme yhdessä käyttäjien kanssa kokeilujen kautta robotiikan käyttömahdollisuuksia.

Robotiikan uudet sovellukset

Metropoliassa kehitetään ja sovelletaan Industry 4.0 -teknologiaa. Cobotit, Autonomiset liikkuvat robotit, Digital Twin -teknologia, Tekoäly ja koneoppiminen automaatiossa sekä VR/AR/Holodeck ovat uusia sovelluksia, joita hyödynnetään niin opetuksessa kuin erilaisissa hankkeissa.

Palvelurobotiikka

Metropolia tutkii ja kehittää hyvinvointi- ja terveysalan palvelurobotiikkaa. Palvelurobotiikalla käsitetään ihmisiä avustavia robotteja, jotka ovat loppukäyttäjien kanssa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Robotit voivat tuottaa vuorovaikutuksen lisäksi myös fyysisiä palveluita.

Hankkeet

Roboreel - Robotiikasta resilienssiä ja elinvoimaa

Hanke tunnistaa teollisuus- ja logistiikkayritysten haasteita robotiikan ja ohjelmistorobotiikan hyödyntämisessä sekä lisää henkilöstön ja yritysten osaamista tulevissa muutoksissa.

Lue lisää Roboreel-hankkeen sivuilta

Digi-Salama -hanke

Digi-Salama -hankkeessa toteutetaan Uudenmaan pk-yrityksissä ketteriä Salamaprojekteja viidessä, digitaalisessa Industry 4.0 -teemassa. Salamaprojekteja toteutetaan yhteensä 25 kappaletta. Projektit tehdään Vantaan Elinvoimaohjelman Kärkiklusteri -toimialoilla: logistiikka, elintarvike, kiertotalous, kiinteistö ja korkean osaamisen tuotanto.

PalRob - Palvelurobotiikan virtuaalinen innovaatioalusta

Hankkeessa luodaan mahdollisuudet hyvinvointialan palvelurobotiikan kehittämiselle siten, että kuka tahansa kiinnostunut voi innovoida uudenlaisia palveluita ja robottisovelluksia, joista voidaan jalostaa uutta liiketoimintaa.

Lue lisää PalRob-hankkeesta

Ota yhteyttä

Päivi Haho.

Päivi Haho
p. +358 40 167 7990
paivi.haho [at] metropolia.fi

Antti Liljaniemi

Antti Liljaniemi
p. +358 40 024 0756
antti.liljaniemi [at] metropolia.fi

Timo Tuominen
p. +358 40 352 7335
timo.tuominen [at] metropolia.fi