Tutkintonimike: Kulttuurituottaja (ylempi AMK) / Master of Culture and Arts

Kesto: 1,5 vuotta

Laajuus: 60 opintopistettä

Aloituspaikat: 20

Opetuspaikka: Arabian kampus Katso sijainti kartalla

Seuraava haku: Kevään yhteishaku 2020

Siirtohaut: 1. - 15.5.
1. - 15.11.

Kulttuurituotannon alalla on mahdollisuus hakeutua syventäviin lisäopintoihin  kulttuurituottaja YAMK -tutkintoon johtavaan koulutukseen. Vuodesta 2009 alkaen tutkinnon suorittaneista yli sadasta opiskelijasta on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.

Sisältö

Tammikuussa 2019 käynnistyvässä koulutuksessa on käytössä hiljattain uudistettu opetussuunnitelma, jossa on entistä enemmän painotettu luovien prosessien strategista johtamista ja esimiestyötä. Myös kulttuurialan alati muuttuvat toimintaympäristöt huomioidaan laajasti. Oleellista on kyky ennakoida ja hyödyntää kulttuurialaan kohdistuvia yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia.

Kulttuurituotannon kentän yhä nopeammin muuttuvissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvempaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Tällöin kysymys tuottajan asiantuntijaidentiteetin olemuksesta ja sen rakentamisesta nousee keskiöön. Koulutuksen ytimessä onkin opiskelijan oman asiantuntijuuden kehittäminen.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. Tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja. Työelämän muutokset on otettu huomioon opintosisällöissä kytkemällä niiden sisällöt opiskelijoiden työyhteisöihin ja niiden tarvitsemaan tutkimukselliseen kehittämistyöhön.

Monimuotokoulutus

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta.

Opetusmenetelmänä käytetään monimuoto-opetusta, joka koostuu lähi- ja verkko-opetuksesta ja erilaisista tiedonhaku-, analysointi- sekä työelämässä toteutettavista kehittämistehtävistä. Opinnot suoritetaan projektimaisesti kehittämis- ja oppimistehtävinä, jotka kytkeytyvät työelämän kehittämishaasteisiin. Tutkintoon sisältyy laaja kehityksellinen lopputyö, jonka opiskelija tekee valitsemastaan aiheesta, valitsemalleen organisaatiolle tai valitsemassaan toimintaympäristössä.

Tammikuussa 2019 alkavan opetuksen lähiopetusajat ja -paikat

Paikka:

Metropolia Ammattikorkeakoulu (2019)
Hämeentie 135 D
00560 Helsinki

 

Ajankohdat:

Lähiopetuksen aikataulu 2019 - 2020 (muutokset mahdollisia):

 • 9.-11.1.2019
 • 6.-8.2.2019
 • 6.-8.3.2019
 • 10.-12.4.2019
 • 22.-24.5.2019
  Kesätauko
 • 4.-6.9.2019
 • 3.-4.10.2019
 • 7.-8.11.2019
 • 12.-13.12.2019
  Joulutauko
 • 9.-10.1.2020
 • 6.-7.2.2020
 • 16.-17.4.2020
 • 22.5.2020

Opiskelijoiden kokemuksia

Uuden työn ja opiskelun yhdistäminen toi haasteita elämään

Kaisa Palomäki.

Olen Kaisa Palomäki, tamperelainen kirjastoalan ammattilainen. Valmistuin filosofian maisteriksi Tampereen yliopistosta englantilaisen filologian oppiaineesta vuonna 2011. Kirjastonhoitajan pätevyyden sain sivuaineena suorittamistani informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median opinnoista.

Syksyllä 2016 totesin kaipaavani työelämääni uusia tuulia. Olin valmistumisestani lähtien viihtynyt hyvin kulttuurikirjastonhoitajana Sastamalan kaupunginkirjastossa, mutta koin ajatusteni vähitellen jämähtäneen ja suuntani kadonneen arkipäivän rutiineja pyörittäessä. Kuin tilauksesta silmiini sattui kulttuurituottajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon hakuilmoitus ja päätin saman tien kokeilla onneani.

Samoihin aikoihin tuli vastaan myös mielenkiintoinen työpaikkailmoitus. Ällistykseni oli melkoinen, kun sain lopulta saman viikon aikana kuulla, että minut on valittu sekä Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurituottaja (YAMK) -opiskelijaksi että Valkeakosken kaupunginkirjastoon informaatikoksi. Vuosi 2017 alkoi jännittävissä merkeissä, kun edessä oli 1,5 vuoden opintotaipaleen ja uuden työn yhteen sovittaminen.

Kulttuurituotanto on aina ollut osa työtäni, mutta ennen YAMK-opintoja minulla ei ollut alalta minkäänlaista koulutusta. Opintojen alkuvaiheessa mietin, mihinkähän olen pääni pistänyt ja mitä teen täällä kulttuurityön rautaisten ammattilaisten keskellä. Jo ensimmäiset lähiopetuspäivät toivat kuitenkin varmuuden siitä, että olen täysin oikeassa paikassa. Opiskeluryhmäämme mahtui ihmisiä lukuisilta eri aloilta ja erilaisista työtaustoista, mutta nyt olimme kaikki samassa veneessä uutta oppimassa ja oivaltamassa.

Kulttuurituottaja (YAMK) -opinnot antoivat lopulta enemmän kuin olisin koskaan osannut odottaa. Opintojen suurin ponnistus oli opinnäyteprosessi, joka käynnistettiin heti alusta lähtien. Itselläni tilanne oli toisaalta edullinen ja toisaalta haastava, kun lähdin tekemään opinnäytettä Valkeakosken kaupunginkirjastolle uutena työntekijänä.

Opinnäytetyöskentelyn rinnalla vähintään yhtä merkityksellisiksi nousivat koulutuksen muut opintojaksot. Omalla kohdallani vaikuttavimmat kurssit olivat oman asiantuntijuuden ja osaamisen kehittäminen sekä johtaminen ja esimiestyö kulttuurialalla. Kursseilla pääsi toden teolla pohtimaan omaa ammatti-identiteettiään ja osaamistaan, mikä kasvatti itsevarmuutta, uskallusta ja luottoa omiin taitoihin.

Tulevaisuudessa aion edelleen kehittää ammatillista osaamistani, enkä sulje pois mahdollisuutta työskennellä muissakin kulttuurialan organisaatioissa. Kirjastopalvelut ovat kuitenkin lähellä sydäntäni ja niissä on loputtomasti kehittämisen mahdollisuuksia. Opintojen myötä monenlaiset ovet tuntuvat olevan avoinna, ja ennen kaikkea oman pään sisällä olleet raja-aidat ovat saaneet kyytiä. Suosittelen YAMK-opintoja kaikille, jotka haluavat kehittää itseään, saada uutta näkökulmaa työhönsä ja sukeltaa syvällisesti kulttuurialan eri osa-alueisiin.

Helpolla ei opinnoissa pääse, mutta en vaihtaisi kokemusta mihinkään.

Tarkka aikataulu ja luja itsekuri mahdollistavat opiskelun

Milla Hautala.

Olen Milla Hautala, Seinäjoen kaupunginteatterin tuotantosuunnittelija. Päätin hakea kulttuurituottaja (YAMK) -tutkintoa suorittamaan jo useampi vuosi sitten, mutta nyt tuntui, että työ- ja kotiasiat olivat niin tasoittuneet, että voisi olla aika kehittää itseään. Tahdoin saada vahvistusta esimiestaitoihin, syventää kulttuurituotannon osaamista ja saada ammatillisen verkoston.

Olen suorittanut humanistisen alan AMK-tutkinnon vuonna 2001 Mikkelin ammattikorkeakoulusta ja suuntauduin silloin kulttuuriin ja ilmaisuun. Olen työskennellyt valmistumiseni jälkeen vuosien saatossa AMK-opiskelijakunnan pääsihteerinä, pitkään Provinssirock-festivaalin ja Rytmikorjaamo-klubin tiedotuksesta, myynnistä ja markkinoinnista vastaavana sekä alkuvuosina tuotannon assistentin roolissa. Minulla on kaksi lasta (10- ja 13-vuotiaat), aviomies, omakotitalo, työ, ystäviä ja terveys kohdillaan.

Viisi vuotta sitten jouduin työstäni pitkälle lomautusjaksolle, ja se söi kovasti uskoani omaan ammatilliseen osaamiseen sekä pisti vahvasti miettimään tulevaisuutta. Päätin, että tästä katsotaan nyt vain vahvasti eteenpäin, ja ajatukset mahdollisen uuden koulutuksen suhteen saivat tällöin alkunsa. Onneksi uutta työtä löytyi miltei välittömästi.

Opiskelu Metropolian YAMK-tutkinnossa tuntui paikoin enemmän työnohjaukselta kuin opiskelulta. Työn kautta saadun kokemuksen pohjalta oli inspiroivaa yhdistää oppimaansa heti mielessään käytäntöön ja saada vertaistukea. Hyvien kokemusten ja konstien jakaminen oli erittäin antoisaa ja ilmapiiri opiskelijaryhmämme kesken oli todella innostava ja tasavertainen. Kuljin lähiopetustunneille Seinäjoelta Helsinkiin, ja kouluun saavuttuani sain keskittyä vain ja ainoastaan opiskeluun. Mitä harvinaista herkkua!

Opiskelu opetti minut uudelleen lukemaan ja kirjoittamaan muutamien vuosien tuon jälkeen. Loin opiskeluitani varten aikataulun, jota noudatin tarkasti, jotta opinnot etenivät koko ajan suunnitellun aikataulun mukaan. Haasteellisinta oli ehkä itsekurin ja aikataulun pitäminen etenkin opinnäytetyön suorittamisen kanssa ja ylipäätään ajan löytäminen opiskeluun, jota suoritin koko ajan töiden ohessa. Olisi ollut mahtavaa, jos minulla olisi jo kouluun tullessani ollut mielessä kehittämistyön aihe. Työn rajaaminen tuntui tosi hankalalta. Jos työt olisivat mahdollistaneet, olisin ottanut pari viikkoa opintovapaata opinnäytetyön kiivaimpaan kirjoitusaikaan.

Työnantajani suhtautui opiskeluihini erittäin suopeasti ja kannustavasti alun ideasta kehittämistyön loppumetreille saakka. Työstäni tuli työpaikkaani vahvasti palveleva kehittämistyö. Opinnot antoivat kipinän tarkastella ja lukea ammattikirjallisuutta sekä kehittää itseäni myös tutkinnon jälkeen.

Kehittäminen ja innostuminen eivät lopu minun osaltani koskaan. Mitäs sitten keksittäisiin?

Syvempää ymmärrystä kulttuurituottamisen eri osa-alueisiin

Satu Sirén.

Olen Satu Sirén, helsinkiläinen kulttuurin sekatyöläinen. Valmistuin keväällä 2017 kulttuurituottajaksi (ylempi AMK). Suoritin tutkinnon 1,5 vuodessa työn ohessa opiskellen. Varsinaista opiskeluaikaa kesti 15 kuukautta; jätin lopputyöni maaliskuussa 2017. Olen työskennellyt pitkään kulttuurialalla, ja olin jo joitakin vuosia suunnitellut tätä jatkotutkinnon suorittamista kehittääkseni itseäni ammatillisesti. Kun elämäntilanne salli, tartuin hanakasti tilaisuuteen joka tarjoutui.

Koulutus antoi minulle paljon! Saavuttamani asiat voisi jakaa kolmeen ryhmään: ihmiset, ammatillinen oppiminen ja henkilökohtainen kehittyminen.
Ihmisillä tarkoitan ensiksikin opettajia; keskustelullinen ote monilla tunneilla oli hedelmällistä ja hienoa. Joidenkin opettajien intohimoinen suhtautuminen omaan osaamisalueeseen ja kulttuurin laajaan kenttään ruokki tiedonjanoani ja omaa innostusta. Opettajien lisäksi kanssaopiskelijat eli arvon kollegat olivat tärkeä osa opintoja. He ovat hienoja tyyppejä ja alan ammattilaisia, joiden kautta omat verkostoni laajenivat.

Toisena asiana tulee ammatillinen oppiminen. Koen saaneeni syvempää ymmärrystä moneen eri kulttuurituottamisen osa-alueeseen. Eniten osaamispohjani laajeni ja syveni tietysti opinnäytetyöprosessissa. Siihen kannatti käyttää paljon aikaa ja ottaa se osaksi opintoja jo varhaisessa vaiheessa. Opinnäytetyöni tein Koneen Säätiölle, ja aiheena oli ”Miten Lauttasaaren kartano avautuu yleisölle?”. Työssäni tutkin mitä ja kenelle kartano avautuessaan voisi olla, ja mitkä keinot auttaisivat vuorovaikutuksellisen ja avoimen tilan syntymisessä.

Kolmantena ja kenties tärkeimpänä asiana koulutuksen annissa oli huomata, miten kovatahtiseen asioiden aikaansaamiseen sitä pystyy, kun on tahtoa ja kiinnostusta. Työn, opintojen ja pikkulapsiperheen yhdistäminen samaan kalenteriin vaati aikamoista itsekuria. Pitkälle kantavana ansiona koulutuksessa koen sen, että opin tehokkaan ajankäytön mestariksi. Minulle koulutus oli muutenkin täynnä erilaisia ammatillisen itsetutkiskelun hetkiä.

Työurani ytimessä on kulkenut pitkään Helsingin kaupungin kulttuurikeskus, jossa urani alkoi osa-aikaisena vuodesta 2000. Nykyisin työskentelen siellä kokopäiväisesti. Työssäni kohtaan ja myös opastan ja neuvon tarpeen mukaan eri taiteenalojen edustajia, sillä vastaan kv. taiteilijaresidenssin toiminnasta ja sen kehittämisestä. Osin työni on myös Annantalolla teatterituotantojen parissa, joihin olen tehnyt erilaisia puvustustöitä sekä tuotantokoordinointia.

Tähtäimessä on mahdollisesti kulttuurituottajan työ näyttelytuotannon ja tapahtumien puolella, muttei se ole välttämättä se ainoa polku. Ammatti tai nimike ei ole minulle niin tärkeä tekijä, vaan itse työn sisältö ja sen vaikutukset ympäröivään yhteisöön. On tärkeää saada tehdä työtä, jonka kokee mielekkääksi ja antoisaksi ja josta saa asianmukaista palautetta sekä tietysti yhdenvertaista palkkaa.

Kulttuurituotannon opinnot antavat paljon enemmän kuin vain tenttikirjan pakollisen sisällön, mikäli olet valmis olemaan utelias asioille, avoin suhtautumisessasi ja myös valmis tutkimaan ja haastamaan itseäsi.

Lue myös: Satu Sirén palkittiin opinnäytetyöstään 2.10.2017 Master's Alumni Eventissä

"Haluan tarjota parasta osaamista työnantajalleni"

Eveliina Mäenpää.

Olen Eveliina Mäenpää Mäntyharjulta. Olen valmistunut Metropoliasta kulttuurituotannon ylemmästä tutkinto-ohjelmasta jouluna 2015. Metropolia yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun kanssa on ainut oppilaitos, joka järjestää Suomessa kulttuurituotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa. Valinta oli siis hyvin selkeä.

Päällimmäisenä jäi mieleen kuinka laaja-alaisella työkentällä voi hyödyntää kulttuurituottajan ammattia. Opiskeluryhmämme taustalta löytyi osaamista laajasti kirjastoalalta businekseen ja sotahistoriasta teatteriin mutta kaikki olimme päätyneet saman koulutuksen äärelle. Koko ryhmällämme oli aivan huikea ammattitaito, jota kehitimme yhdessä vuoden opiskeluiden ajan. Muiden opiskelijoiden vertaistuki ja ajatusten vaihto kulttuurialan trendeistä oli myös ihanaa vaihtelua oman työn ääressä pakertamiselle.

Työurani alkoi kulttuurituottajaksi (AMK) valmistumisen jälkeen Jurassic Rock -festivaalin parista, jossa työskentelin ympäristövastaavana ja tuotantoassistenttina yhteensä viitenä kesänä. Kausityö mahdollisti sen, että talvet 2008-2011 työskentelin New Yorkissa yksityisellä työnantajalla ja kesäisin palasin aina festivaalien pariin. Kesällä 2011 muutin pysyvästi takaisin Suomeen. Kulttuurialan työpaikat olivat silloin kiven alla, joten aloitin kokin opinnot. Kesäksi 2012 työllistyin kokin töihin Taidekeskus Salmelan ravintola Kesäheinään. Muutaman työviikon jälkeen Salmelassa avautui festivaalisihteerin paikka, joten hyppäsin sujuvasti ravintolan puolelta näyttelyiden pariin.

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen työtehtäväni on vaihtunut festivaalisihteeristä festivaalijohtajaksi Taidekeskus Salmelassa. Vastuulleni kuuluu näyttelyiden, tapahtumien ja konserttien tuotanto, markkinointi ja tiedotus, residenssitoiminnasta vastaaminen sekä henkilöstön johtaminen. Käsittelimme tutkinnossa melko paljon mm. johtajuutta ja esimiestyötä, joten siitä on ollut todellista hyötyä myös uudessa työtehtävässäni. Vastaan myös ravintolamme toiminnasta, joten kulttuurituottaja-kokki yhdistelmästä on ollut pelkkää hyötyä.

Olen melko kunnianhimoinen ja haluan jatkuvasti kehittää itseäni ammatillisesti, jotta voin tarjota parasta osaamista työnantajalleni. Seuraan myös aktiivisesti kulttuurialan trendejä. Haluan osaltani vastata haasteeseen, että ihmisten mielenkiinto kulttuuria ja taidetta kohtaan lisääntyisi entisestään.

Ylempiin AMK-opintoihin kannustan kaikkia työelämässä jo olevia. Ammatillinen kehittäminen antaa aina uutta näkökulmaa omaan työhön ja laittaa pohtimaan omaa ammatillista minää.

"Meidät YAMK-opiskelijat nähtiin oman alamme ammattilaisina"

Lasse Pekkarinen.

Olen Lasse Pekkarinen, audiovisuaalisen viestinnän (media-assistentti) ja kulttuurin (tradenomi, kulttuurituottaja yamk) tekijä.

Työskentelen tällä hetkellä Vantaan kaupunginkirjastossa, jossa teen lasten ja nuorten mediakasvatusta sekä lukemista edistäviä kehittämisprojekteja. Toimittelen satunnaisesti myös erilaista verkkosisältöä, toimin kouluttajana sekä omien musiikki- ja kirjallisuusprojektien parissa.

Opiskelin Metropoliassa kulttuurituottajan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon. Tutkiskelin hakuvaiheessa tarjolla olevia koulutusvaihtoehtoja sillä ajatuksella, että opintojen pitäisi täydentää ja laajentaa nykyistä ammatillista ajatteluani. Lisäksi pidin tärkeänä, että voin suorittaa opinnot työn ohessa. Metropolian kulttuurituottajan opinnot vastasivat täydellisesti tähän tarpeeseen.

Metropolian läsnäolo, ohjaus ja tuki oli opintojen alusta asti vuorovaikutteista ja opiskelijalähtöistä. Meidät opiskelijat nähtiin oman alamme ammattilaisina, joilta myös ohjaajat halusivat saada uutta tietoa. Opiskelujen aikana tutustuin itsekin moneen mielenkiintoiseen ja taitavaan tuottajaan, joiden kanssa olemme pitäneet yhteyttä myös opintojen jälkeen. Saimme toisistamme innokkaiden ja puuhakkaiden ammattilaisten verkoston, jonka kanssa on voinut vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia erilaisista kulttuuripalveluista.

Kun opiskelee ja tutustuu uusiin ihmisiin ja ajatuksiin, saa paljon uusia näkökulmia ja ideoita. Osa vaikutteista jää päähän kehittymään, osa unohtuu pois. Olen joskus joutunut luovuttamaan keskeneräisiä ajatuksia, jotta pysyisin itse tai ryhmäni kanssa aikatauluissa. Se on vaikeaa, mutta kuuluu asiaan. Se on ehkä ainoa vinkki, jonka uskaltaisin uusille opiskelijoille antaa: Aikatauluista kannattaa pitää kiinni.

Omat ammatilliset unelmani ovat pieniä ja keskisuuria, mutta vaikuttavia ja pitkäkestoisia. Pyrin kehittämään vuorovaikutteista ja arkista kulttuurisisältöä, suhtautumaan avoimesti asioihin ja olemaan rohkea.

"Kulttuurialalla pääsee aina tekemään uutta"

Olen Cátia Suomalainen Pedrosa, Kulttuurikeskus Caisan johtaja. Olen suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Helsingin yliopistolla Musiikkitieteen oppiaineesta sekä kulttuurituotannon YAMK-tutkinnon Metropoliassa vuonna 2014.

Hakiessani Metropoliaan olin toiminut kulttuurialalla jo muutaman vuoden ja ajattelin, että haluaisin kehittyä paremmaksi kulttuurituottajaksi sekä saada alalta tutkinnon ja nimikkeen.

Opin hyvin paljon opintovuonnani Metropoliassa, en pelkästään kulttuurituotannosta mutta myös itsestäni. Erityisesti johtajuuden opinnot jäivät mieleen sekä aiheen opetuksesta vastaava Raija Grahn. Johtajuus oli todella mielenkiintoinen kokonaisuus, josta olisin vielä halunnut oppia enemmän. Koulutuksen kautta pääsin tutustumaan opiskelijatovereihin ja oppimaan myös heidän töistään. Verkostoituminen on yksi tärkein anti tässä koulutuksessa.

Olen valmistumisen jälkeen pysynyt monikulttuurisuuden kentällä, mutta vaihtanut työpaikkaa. Olen nyt noin 9 kuukautta toiminut Helsingin kaupungin kulttuurikeskus Caisan johtajana.
Aiempaan työpaikkaani tein YAMK-opinnäytetyöni ja siitä olen todella hyötynyt. Toivon jatkavani kulttuurialalla tulevaisuudessakin. Tällä hetkellä minulla on haasteellinen työ, jonka parissa mielellään jatkan vuosia.

Kulttuuri on todella mielenkiintoinen ala, jossa pääsee tekemään hyvin erityyppisiä työtehtäviä. Itse pidän erityisesti siitä, että ala rakentuu tuotantojen ympärille, joilla on alku ja loppu. Aina pääsee tekemään uutta. Mikäli joku pyrkii yamk-opintoihin, suosittelen miettimään etukäteen opinnäytetyön aihepiiriä, se on etu opinnoille.

Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä

Katri Halonen
Yliopettaja
p. 050 362 6407
Lähetä Katrille sähköpostia

Mikä ylempi AMK-tutkinto?

Tiesitkö, että ylempi AMK-tutkinto antaa saman kelpoisuuden esimerkiksi julkiseen virkaan kuin tiedekorkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto. Lue lisää YAMK-tutkinnosta.