Metropolialta tarvikkeita HUS:in ja Helsingin kaupungin käyttöön

Metropolia Ammattikorkeakoulu on luovuttanut ja lainannut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloiden sekä Helsingin kaupungin terveysaseman käyttöön kevään aikana välineistöä auttaakseen koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa ja kalustotarpeiden ennakoinnissa.

Metropolian kampukset ovat kiinni vähintään 13.5. asti. Kaikki opetus järjestetään etäopetuksena tai muilla korvaavilla tavoilla. Poikkeustilanteessa on käytetty luovuutta ja pyritty järjestämään opiskelijoille mielekkäitä oppimiskokemuksia. Kuitenkin simulaatio- ja laboraatio-opetus sekä kontaktia vaativat opinnot ja palvelut on jouduttu siirtämään ensi syksylle.

Sosiaali- ja terveysalan koulutusten opetuskäytössä Myllypuron kampuksella on ainutlaatuiset oppimisympäristöt, muun muassa simulaatiosairaala ja terveyden edistämisen tilat, joissa harjoitellaan hoitotyössä sekä ensihoidossa tarvittavia taitoja mahdollisimman autenttisissa ympäristöissä sekä suunhoidon klinikka, jossa hoidetaan mm. Helsingin kaupungin potilaita. Lisäksi kampukselta löytyy optometrian näön tutkimisen tilat ja laitteet, apuvälinetekniikan työsalit, jalkaterapian, osteopatian ja fysioterapian vastaanotto- ja terapiatilat ja välineet, kliinisen laboratoriotyön laboratoriotilat ja laitteet sekä radiografian kuvantamistilat ja laitteet.

Näistä ympäristöistä HUS:ille ja Helsingin kaupungille on lainattu muun muassa hengityskone, osastokuvantamislaite, valvontamonitoreja, kirurgisia suu-ja nenäsuojuksia, suojakäsineitä, kuumemittareita ja käsidesinfektioaineita. Tuorein lainauspyyntö koskee tippatelineitä.

Laitteita ja tarvikkeita on mennyt Laakson koronaterveysasemalle sekä Haartmanin, Jorvin ja Kirurgiseen sairaalaan, joka on erityisesti profiloitunut koronaviruspotilaiden hoitoon. Luovutuksia ja lainauksia on tehty erilaisin sopimuksin yhteensä noin 150 000 euron arvosta. Laitteet voivat olla lainakäytössä niin kauan, että poikkeustilanne on ohi tai yksiköt saavat tilaamansa laitteet laitevalmistajilta.

”Olemme iloisia voidessamme osaltamme auttaa sairaanhoitopiiriä koronaviruksen hoidossa ja ennakoinnissa. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sosiaali- ja terveysalan koulutuksissamme, joten on varsin luontevaa pyrkiä nyt yhteisvastuullisesti selviämään tästä haasteellisesta tilanteesta”, sanovat osaamisaluepäälliköt Päivi Haapasalmi ja Päivi Haarala.