Fysioterapeutti (AMK), monimuoto-opiskelu

Perustiedot

Tutkintonimike
Fysioterapeutti (AMK)
Kesto / Ajankohta
3,5 vuotta
Laajuus
210 opintopistettä
Opetuspaikka
Seuraava haku- tai ilmoittautumisaika: 4. − 14.9.2023
Hinta
Maksuton

Fysioterapia

Millaista on fysioterapian opiskelu Metropoliassa? Katso video.

Toteutustapa

Koulutus toteutuu monimuoto-opiskeluna, jossa vuorottelevat lähiopetus, etä- ja verkko-opiskelu sekä työelämäharjoittelut. Koulutuksen kuormittavuus vastaa päätoimista opiskelua ja opintopisteitä suoritetaan lukukautta kohti 30 opintopistettä (60 opintopistettä vuodessa). Opiskeluaika on 3,5 vuotta.

Monimuotototeutus mahdollistaa jossain määrin työnteon opiskelun ohella. Työnteko opiskelun ohessa vaatii sekä opiskelijalta että työnantajalta joustoa onnistuakseen. Monimuoto-opiskelu edellyttää opiskelijalta omatoimisuutta ja vastuunkantoa oppimisestaan, koska lähiopetusta on vähemmän kuin päivätoteutuksessa.

Lähiopetuspäiviä on pääsääntöisesti viikossa 2-3. Opinnot sisältävät lähiopetuspäivien lisäksi työelämäharjoittelua. Lähiopetuspäivien välillä opiskella itsenäisesti ja ryhmissä hyödyntäen mm. oppilaitoksen digitaalisia oppimisympäristöjä.

Aikaisemman osaamisen tunnustaminen

Opiskelussa sovelletaan Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustamista (AHOT-järjestelmä). Tämä mahdollistaa mm. aikaisemman koulutuksen ja työkokemuksen kautta syntyneen fysioterapeutin opetussuunnitelman osaamistavoitteita vastaavan osaamisen hyväksymisen osaksi opintoja. Aikaisemman osaamisen tunnustaminen arvioidaan yksilöllisesti yhdessä opiskelijan kanssa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaa laadittaessa.

Fysioterapeutin työ

Fysioterapeutti toimii erilaisissa tehtävissä asiakkaiden kanssa sekä asiantuntijana moniammatillisissa tiimeissä. Työssä edistetään ja tuetaan yksilöiden ja ryhmien terveyttä, liikunta-, toiminta- ja työkykyä ja ollaan mukana kehittämässä asuin- ja elinympäristöjä. Koulutuksella kartutetaan myös yrittäjyyteen, oman osaamisen markkinointiin sekä palvelujen tuotteistamiseen liittyviä taitoja.

Fysioterapeutti voi työskennellä itsenäisenä ammatinharjoittajana, yrittäjänä tai toisen palveluksessa kuntoutuspalvelujärjestelmän eri alueilla esimerkiksi sairaaloissa ja terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa ja kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta- ja vammaisjärjestöissä, sosiaalitoimen alueella vanhain- ja päiväkodeissa tai koulu- ja liikuntatoimessa.

Koulutuksen myötä tunnistetaan työelämän kehittämistarpeita ja kyetään vastaamaan niihin. Koulutus mahdollistaa ammatissa toimimisen myös ulkomailla.